Afrikaans Bible

PSALMS 39

PSALMS

Return to Index

Chapter 40

1


 

  Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.  

 

 


2


 

  Ek het die HERE lank verwag, en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor;  

 

 


3


 

  en Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my voete op 'n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak.  

 

 


4


 

  En Hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onse God. Baie sal dit sien en vrees en op die HERE vertrou.  

 

 


5


 

  Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die HERE stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leuendienaars nie.  

 

 


6


 

  Groot dinge het U gedoen, HERE my God -- u wonders en gedagtes vir ons; niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel.  

 

 


7


 

  U het geen behae in slagoffer of spysoffer nie; ore het U vir my gegrawe; brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie.  

 

 


8


 

  Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; in die boekrol is dit my voorgeskrywe.  

 

 


9


 

  Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my ingewande.  

 

 


10


 

  Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig; kyk, my lippe bedwing ek nie. HERE, U weet dit.  

 

 


11


 

  U geregtigheid bedek ek nie binne-in my hart nie; van u trou en u heil spreek ek; u goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie.  

 

 


12


 

  U, o HERE, sal u barmhartighede van my nie terughou nie; laat u goedertierenheid en u trou my altyddeur behoed.  

 

 


13


 

  Want onheile sonder getal het my omring; my ongeregtighede het my ingehaal, en ek kan nie sien nie; hulle is meer as die hare van my hoof, en my hart het my verlaat.  

 

 


14


 

  Laat dit U behaag, HERE, om my te red; HERE, maak tog gou om my te help!  

 

 


15


 

  Laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk, tesame beskaamd staan en rooi van skaamte word; laat hulle wat behae het in my onheil, agteruitwyk en in die skande kom.  

 

 


16


 

  Laat hulle wat vir my sê: Ha, ha! vanweë hul beskaming verskrik wees!  

 

 


17


 

  Laat almal wat U soek, in U vrolik en bly wees; laat die liefhebbers van u heil altyddeur sê: Groot is die HERE! [ (Psalms 40:18) Al is ek ellendig en behoeftig -- die Here dink aan my; U is my hulp en my redder; my God, vertoef tog nie! ]  

 

 


PSALMS 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: