Afrikaans Bible

PSALMS 50

PSALMS

Return to Index

Chapter 51

1


 

  Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid,  

 

 


2


 

  toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by B tseba ingegaan het.  

 

 


3


 

     

 

 


4


 

  Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.  

 

 


5


 

  Want ‚k ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.  

 

 


6


 

  Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.  

 

 


7


 

  Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.  

 

 


8


 

  Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.  

 

 


9


 

  Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.  

 

 


10


 

  Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U verbrysel het.  

 

 


11


 

  Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.  

 

 


12


 

  Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.  

 

 


13


 

  Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie.  

 

 


14


 

  Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees.  

 

 


15


 

  Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer.  

 

 


16


 

  Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel.  

 

 


17


 

  Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.  

 

 


18


 

  Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.  

 

 


19


 

  Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! [ (Psalms 51:20) Doen goed aan Sion na u welbehae; bou die mure van Jerusalem op. ] [ (Psalms 51:21) Dan sal U 'n welbehae hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar. ]  

 

 


PSALMS 52

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: