Bulgarian Bible

Изход 3

Изход

Index

Глава 4

1


 

  А Моисей в отговор каза: Но, ето, няма да ме повярват, нито да послушат думите ми, защото ще рекат: Не ти се е явил Господ.  

 

 


2


 

  Тогава Господ ме каза: Що е това в ръката ти? А той рече: Жезъл.  

 

 


3


 

  И каза: Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята, и стана змия; и Моисей побягна от нея.  

 

 


4


 

  Но Господ каза на Моисея: Простри ръката си и хвани я за опашката; (и той простря ръката си и я хвана, а тя стана жезъл в ръката му);  

 

 


5


 

  стори това, за да повярват, че ти се яви Господ, Бог на бащите им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.  

 

 


6


 

  При това му рече Господ: Тури си сега ръката в пазухата. И той си тури ръката в пазухата; а като я извади, ето ръката му прокажена, бяла като сняг.  

 

 


7


 

  Тогава рече Господ: Тури си пак ръката в пазухата; (и той пак си тури ръката в пазухата, ето, че бе станала пак като останалата му плът);  

 

 


8


 

  и продължи Господ: Ако не те повярват, нито послушат гласа на първото знамение, ще повярват, поради гласа на второто знамение.  

 

 


9


 

  Но ако не повярват и поради двете тия знамения, нито послушат думите ти, тогава да вземеш от водата на реката, и да я излееш на сушата; и водата, която извадиш из реката, ще стане кръв на сушата.  

 

 


10


 

  А Моисей рече Господу: Моля ти се, Господи, аз не съм красноречив, нито до сега, нито откак си почнал да говориш на слугата си, а мъчно говоря и съм тежкоезичен.  

 

 


11


 

  Но Господ му рече: Кой е направил човешката уста? или кой прави човек да е ням или глух, да има зрение или да е сляп? не Аз ли Господ?  

 

 


12


 

  Иди прочее; и Аз ще бъда с устата ти, и ще те науча какво да говориш.  

 

 


13


 

  Тогава каза Моисей: Моля ти се, Господи, прати чрез онзи, чрез когото искаш да пратиш.  

 

 


14


 

  И гневът Господен пламна против Моисея, и рече: Нямаш ли брат левиецът Аарон? Зная, че той може да говори добре. А и, ето, той излиза да те посрещне и, когато те види ще се зарадва сърдечно.  

 

 


15


 

  Ти говори нему и тури думите в устата му; и Аз ще бъда с твоите уста и с неговите уста, и ще ви науча що трябва да правите.  

 

 


16


 

  Вместо тебе нека говори той на людете; той ще бъде на тебе вместо уста, а ти ще бъдеш на него вместо Бога.  

 

 


17


 

  И вземи в ръката си тоя жезъл, с който ще вършиш знаменията.  

 

 


18


 

  Тогава Моисей отиде и се върна при тъста си Иотор и му рече: Моля ти се, нека отида и се завърна при братята си, които са в Египет, та да видя живи ли са още. И Иотор рече на Моисея: Иди с мир.  

 

 


19


 

  А в Мадиам Господ рече на Моисея: Иди, върни се в Египет, защото измряха всички ония, които искаха живота ти.  

 

 


20


 

  И тъй Моисей взе жена си и синовете си, качи ги на осел, и тръгна да се върне в Египетската земя; Моисей взе и Божия жезъл в ръката си.  

 

 


21


 

  И Господ каза на Моисея: Когато се завърнеш в Египет, внимавай да вършиш пред Фараона всичките чудеса, които дадох в ръката ти; но Аз ще закоравя сърцето му, и той няма да пусне людете.  

 

 


22


 

  А ти кажи на Фараона: Така говори Иеова: Израил ми е син, първородният ми;  

 

 


23


 

  и казвам ти: Пусни син Ми да Ми послужи; но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще заколя твоя син, първородния ти.  

 

 


24


 

  А по пътя, в гостилницата, Господ посрещна Моисея и искаше да го убие.  

 

 


25


 

  Тогава Сепфора взе кремък та обряза краекожието на сина си, допря го до нозете му, и рече: Наистина ти ми си кървав младоженец.  

 

 


26


 

  След това Господ се оттегли от него. Тогава каза тя, поради обрязването: Ти ми си кървав младоженец.  

 

 


27


 

  А Господ беше казал на Аарона: Иди в пустинята да посрещнеш Моисея. И той, като беше отишъл, посрещна го в Божията планина и целува го.  

 

 


28


 

  И Моисей извести на Аарона всичките думи, с които Господ го беше изпратил, и всичките знамения, за които му беше заръчал.  

 

 


29


 

  Тогава Моисей и Аарон отидоха та събраха всичките старейшини на израилтяните;  

 

 


30


 

  и Аарон каза всичките думи, които Господ беше говорил на Моисея, и извърши знаменията пред людете.  

 

 


31


 

  И людете повярваха; и когато чуха, че Господ посетил израилтяните, и че погледна на неволята им, наведоха главите си и се поклониха.  

 

 


Изход 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: