Bulgarian Bible

Изход 5

Изход

Index

Глава 6

1


 

  А Господ каза на Моисея: Сега ще видиш, какво ще сторя на Фараона: защото под силна ръка ще ги пусне и под силна ръка ще ги изпъди из земята.  

 

 


2


 

  Бог говори още на Моисея казвайки: Аз съм Иеова.  

 

 


3


 

  Явих се на Авраама, на Исаака и на Якова с името Бог Всемогъщи, но не им бях познат с името Си Иеова.  

 

 


4


 

  Поставих още и завета Си с тях, да им дам Ханаанската земя, земята в която бяха пришелци при пребиванията си.  

 

 


5


 

  При това чух пъшкането на израилтяните поради робството, което им налагат египтяните, и си спомних завета.  

 

 


6


 

  Затова, кажи на израилтяните: Аз съм Иеова; ще ви изведа изпод товарите на египтяните, ще ви избавя от робството ви под тях, и ще ви откупя с издигната мишца и с велики съдби.  

 

 


7


 

  Ще ви взема за Мои люде, и ще бъда ваш Бог; и ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог, който ви извеждам изпод египетските товари.  

 

 


8


 

  И ще ви въведа в земята, за която съм се клел*, че ще я дам на Аарона, на Исаака и на Якова; и ще я дам на вас за наследство. Аз съм Иеова.  

 

 


9


 

  И Моисей говори така на израилтяните; но поради утеснението на душите си и поради жестокото си робуване те не послишаха Моисея.  

 

 


10


 

  Подир това Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


11


 

  Влез при египетския цар Фараона и му кажи да пусне израилтяните из земята си.  

 

 


12


 

  Но Моисей говори пред Господа, казвайки: Ето, израилтяните на ме послушаха; тогава как ще ме послуша Фараон, като съм с вързани+ устни?  

 

 


13


 

  Затова Господ говори на Моисея и на Аарона, та им даде поръчки до израилтяните и до египетския цар Фараон, да изведат израилтяните из Египетската земя.  

 

 


14


 

  Ето родоначалниците на бащините домове на Аарона и Моисея; синове на Рувима, Израилевия първороден: Енох, Фалу, Есрон и Хармий; тия са Рувимови семейства.  

 

 


15


 

  Симеонови синове: Емуил, Ямин, Аод, Яхин и Сохар, и Саул, син на ханаанка; тия са Симеонови семейства.  

 

 


16


 

  Имената на Левиевите синове, според поколенията им са тия: Гирсон, Каат и Мерарий; и годините на Левиевия живот станаха сто тридесет и седем години.  

 

 


17


 

  Синовете на Гирсон са Ливний и Семей, по семействата им.  

 

 


18


 

  И синовете на Каата са: Амрам, Исаак, Хеврон и Озиил; и годините на Каатовия живот станаха сто тридесет и три години.  

 

 


19


 

  И синовете на Мерария са: Маалий и Мусий. Тия са Левиевите семейства според поколенията им.  

 

 


20


 

  И Амрам взе за жена леля си Иохаведа, която му роди Аарона и Моисея; и годините на Амрамовия живот станаха сто тридесет и седем години.  

 

 


21


 

  И синовете на Исаара са: Коре, Нефег и Зехрий.  

 

 


22


 

  И синовете на Озиила са: Мисаил, Елисафан и Ситрий.  

 

 


23


 

  И Аарон взе за жена Елисавета, Аминадавова дъщеря, Наасонова сестра, която му роди Надава, Авиуда, Елеазара и Итамара.  

 

 


24


 

  И синовете на Корея са: Асир, Елкана и Авиасаф; тия са Кореевите семейства.  

 

 


25


 

  И Аароновия син Елеазар взе за жена една от Футииловите дъщери, която му роди Финееса. Тия са родоначалниците на бащините домове на Левитите според семействата им.  

 

 


26


 

  Тия са същите Аарон и Моисей, на които Господ рече: Изведете израилтяните из Египетската земя, според войнствата им.  

 

 


27


 

  Тия са, които говориха на египетския цар Фараона, за да изведат израилтяните из Египет; тия са същите Моисей и Аарон.  

 

 


28


 

  И в същия ден, когато говори Господ на Моисея в Египетската земя,  

 

 


29


 

  Господ говори на Моисея, казвайки: Аз съм Иеова, кажи на Египетския цар Фараон всичко що ти казвам.  

 

 


30


 

  А Моисей рече пред Господа: Ето, аз съм с вързани устни; и как ще ме послуша Фараон?  

 

 


Изход 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: