Bulgarian Bible

Изход 7

Изход

Index

Глава 8

1


 

  Тогава Господ рече на Моисея: Влез при Фараона и кажи му: Така казва Господ, пусни людете Ми, за да Ми послужат.  

 

 


2


 

  Но ако откажеш да ги пуснеш, ето, Аз ще поразя всичките ти предели с жаби.  

 

 


3


 

  Реката ще кипне с жаби, които като излизат ще наскачат в къщата ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщата на слугите ти, върху людете ти, в пещите ти и по нощвите ти.  

 

 


4


 

  На тебе, на людете ти и на всичките ти слуги ще наскачат жабите.  

 

 


5


 

  И тъй, Господ рече на Моисея: Кажи на Аарона: Простри ръката си с жезъла си над реките, над потоците и над езерата, та стори да наскачат жаби по Египетската земя.  

 

 


6


 

  И Аарон простря ръката си над египетските води и възлязоха жабите и покриха Египетската земя.  

 

 


7


 

  Но и магьосниците сториха същото с баянията си, и направиха да наскачат жаби по Египетската земя.  

 

 


8


 

  Тогава Фараон повика Моисея и Аарона и рече: Помолете се Господу да махне жабите от мене и от людете ми; и ще пусна людете ви, за да пожертвуват Господу.  

 

 


9


 

  И Моисей рече на Фараона: Определи ми, кога да се помоля за тебе, за слугите ти и за людете ти, за да се изтребят жабите от тебе и от къщите ти, та да останат само в реката.  

 

 


10


 

  Фараон каза: Утре. А той рече: Ще бъде според както си казал, за да познаеш, че няма никой подобен на нашия Бог.  

 

 


11


 

  Жабите ще се махнат от тебе от къщите ти, от слугите ти и от людете ти; само в реката ще останат.  

 

 


12


 

  Тогава Моисей и Аарон излязоха отпред Фараона; и Моисей викна към Господа относно жабите, които беше пратил върху Фараона.  

 

 


13


 

  И Господ стори според както викна Моисей; жабите измряха от къщите, от дворовете и от нивите.  

 

 


14


 

  И събраха ги на купове: и земята се усмърдя.  

 

 


15


 

  А Фараон като видя, че му дойде облекчение, закорави сърцето си и не ги послуша според както Господ беше говорил.  

 

 


16


 

  След това Господ каза на Моисея: Речи на Аарона: Простри жезъла си та да удари земната пръст, за да се превърне на въшки в цялата Египетска земя.  

 

 


17


 

  И сториха така; Аарон простря ръката си с жезъла си и удари земната пръст, и явиха се по човеците и по животните; всичката земна пръст се превърна на въшки из цялата Египетска земя.  

 

 


18


 

  И магьосниците работеха да вършат същото с баянията си, за да произведат въшки, но не можаха; а въшките бяха по човеците и по животните.  

 

 


19


 

  Тогава рекоха магьосниците на Фараона: Божий пръст е това. Но сърцето на Фараона се закорави, и той не ги послуша, според както Господ беше говорил.  

 

 


20


 

  После Господ рече на Моисея: Стани утре рано та застани пред Фараона (ето, той излиза да отиде при водата), и кажи му: Така казва Господ: Пусни людете Ми, за да Ми послужат.  

 

 


21


 

  Защото, ако не пуснеш людете Ми, ето, ще изпратя рояци мухи върху тебе, върху слугите ти, върху людете ти и върху къщите ти; тъй щото къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се пълнят с рояци мухи.  

 

 


22


 

  Но в оня ден Аз ще отделя Гесенската земя, в която живеят людете Ми, щото да няма там рояци мухи, за да познаят, че Аз съм Господ всред земята.  

 

 


23


 

  Аз ще поставя преграда между Своите люде и твоите люде; утре ще стане това знамение.  

 

 


24


 

  И Господ стори така; навлязоха мъчителни рояци мухи във Фараоновата къща и в къщите на слугите му и в цялата Египетска земя; земята се развали от рояците мухи.  

 

 


25


 

  Тогава Фараон повика Моисея и Аарона и рече: Идете, принесете жертва на вашия Бог в тая земя.  

 

 


26


 

  Но Моисей каза: Не е прилично да направим така, защото ние ще жертвуваме на Господа нашия Бог онова, от което египтяните се гнусят; ето, ако жертвуваме пред очите на египтяните онова, от което те се гнусят, няма ли да ни избият с камъни?  

 

 


27


 

  Ще отидем на тридневен път в пустинята и ще жертвуваме на Господа нашия Бог, според както би ни казал.  

 

 


28


 

  Тогава рече Фараон: Ще ви пусна да пожертвувате на Господа вашия Бог в пустинята, само да не отидете много далеч. Помолете се Богу за мене.  

 

 


29


 

  И Моисей рече: Ето, аз излизам отпред тебе, и ще се помоля Господу да се махнат утре рояците мухи от Фараона, от слугите му и от людете му; но нека не следва Фараон да лъже и да не пуска людете ни да пожертвуват Господу.  

 

 


30


 

  И тъй, Моисей излезе отпред Фараона и помоли се Господу.  

 

 


31


 

  И Господ стори според както Моисей се молеше; той махна рояците мухи от Фараона, от слугите му и от людете му; не остана ни една.  

 

 


32


 

  Но Фараон и тоя път закорави сърцето си и не пусна людете.  

 

 


Изход 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: