Bulgarian Bible

Изход 8

Изход

Index

Глава 9

1


 

  Тогава Господ рече на Моисея: Влез у Фараона и кажи му: Така казва Господ, Бог на евреите, пусни людете Ми, за да ми послужат.  

 

 


2


 

  Защото, ако откажеш да ги пуснеш, и око още ги държиш,  

 

 


3


 

  ето, Господната ръка ще падне на добитъка ти, който е по полето, на конете, на ослите, на камилите, на говедата и на овците, с твърде тежък мор.  

 

 


4


 

  И Господ ще постави преграда между Израилевия добитък и египетския добитък; от всичкия добитък на израилтяните нищо няма да умре.  

 

 


5


 

  И Господ определи срок, като рече: Утре Господ ще стори това на земята.  

 

 


6


 

  На другия ден Господ Стори това; всичкият египетски добитък измря, а от добитъка на израилтяните нищо не умря.  

 

 


7


 

  И Фараон прати да видят, и, ето, от добитъка на израилтяните нищо не беше умряло. Но сърцето на Фараона бе упорито, и той не пусна людете.  

 

 


8


 

  Тогава Господ каза на Моисея и Аарона: Напълнете шепите си с пепел от пещ и нека я пръсне Моисей към небето пред Фараона;  

 

 


9


 

  и пепелта ще стане прах по цялата Египетска земя, и ще причини на човеците и на животните възпаление с гнойни цирки, по цялата Египетска земя.  

 

 


10


 

  И като взеха пепел от пещ и застанаха пред Фараона, Моисей я пръсна към небето; и стана възпаление с гнойни цирки на човеците и на животните.  

 

 


11


 

  И магьосниците не можаха да стоят пред Моисея поради възпалението; защото възпалението беше на магьосниците, както и на всичките египтяни.  

 

 


12


 

  Но Господ закорави сърцето на Фараона, та не ги послуша, според както Господ беше говорил на Моисея.  

 

 


13


 

  След това Господ рече на Моисея: Стани утре та застани пред Фараона, и речи му: Така казва Господ, Бог на евреите, Пусни людете Ми, за да Ми послужат.  

 

 


14


 

  Защото в това време Аз изпращам всичките Си язви върху сърцето ти, върху слугите ти и върху людете ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на Мене.  

 

 


15


 

  Понеже сега можех да дигна ръката Си и да поразя тебе и людете ти с мор, и ти би бил изтребен от земята,  

 

 


16


 

  ако не беше, че нарочно затова те издигам, да покажа в тебе силата Си и да се прочуе Името Ми по целия свят.  

 

 


17


 

  Още ли се надигаш против людете Ми та не ги пускаш?  

 

 


18


 

  Ето, утре около тоя час ще наваля много тежък град, небивал в Египет, откак се е основал, дори до днес.  

 

 


19


 

  Сега, прочее, прати да приберат скоро добитъка ти и всичко що имаш по полето; защото града ще падне на всеки човек и всяко животно, що се намери на полето и не се прибере в къщи; и те ще измрат.  

 

 


20


 

  Прочее, който от Фараоновите слуги се убоят от това, което Господ каза, прибра бързо в къщи слугите си и добитъка си;  

 

 


21


 

  а който не даде внимание на казаното от Господа, остави слугите си и добитъка си по полето.  

 

 


22


 

  Тогава Господ каза на Моисея: Простри ръката си към небето, за да удари град по цялата Египетска земя, по човеците, по животните и по всяка трева на полето из цялата Египетска земя.  

 

 


23


 

  И Моисей простря жезъла си към небето и Господ прати гръм, и град, и огън са спущаше по земята; Господ наваля град по Египетската земя.  

 

 


24


 

  Така имаше град, и огън размесен с града, град много тежък, небивал в цялата Египетска земя, откак е заживял там народ.  

 

 


25


 

  В цялата Египетска земя градът изби всичко що имаше по полето, и човек и животно; градът очука всичката трева по полето и изпочупи всичките дървета по полето.  

 

 


26


 

  Само в Гесенската земя, гдето бяха израилтяните, не удари град.  

 

 


27


 

  Тогава Фараон изпрати да повикат Моисея и Аарона и рече им: Тоя път съгреших; Господ е праведен, а аз и людете сме нечестиви.  

 

 


28


 

  Помолете се Господу: защото стига толкова от тия ужасни гръмове и град; и аз ще ви пусна, и няма вече да останете.  

 

 


29


 

  А Моисей му каза: Щом изляза от града ще простра ръцете си към Господа; и гръмовете ще престанат, и град не ще има вече, за да познаеш, че светът е Господен.  

 

 


30


 

  Обаче зная, че ти и слугите ти още не ще се убоите от Господа Бога.  

 

 


31


 

  (Ленът и ечемикът бидоха изпобити, защото ечемикът беше на класове, и ленът връзваше семе;  

 

 


32


 

  но пшеницата и бялото жито оцеляха, защото бяха късни).  

 

 


33


 

  И тъй, Моисей излезе отпред Фараона извън града и простря ръцете си към Господа; и гръмовете и градът престанаха, и дъждът не се изливаше вече по земята.  

 

 


34


 

  Но като видя Фараон, че престанаха дъждът и градът и гръмовете, той продължаваше да греши, и закорави сърцето си, той и слугите ми.  

 

 


35


 

  Сърцето на Фараона се зекорави, и той не пусна израилтяните, според както Господ бе говорил чрез Моисея.  

 

 


Изход 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: