Bulgarian Bible

Изход 12

Изход

Index

Глава 13

1


 

  Господ говори още на Моисея казвайки:  

 

 


2


 

  Посвети на Мене всяко първородно, всяко, което отваря утроба между израилтяните - и човек и животно; то е Мое.  

 

 


3


 

  Тогава рече Моисей на людете: Помнете тоя ден, в който излязохте из Египет, из дома на робството; защото със силна ръка Господ ви избави от там. Никой да не яде квасно.  

 

 


4


 

  Вие излизате днес в месец Авив.  

 

 


5


 

  И когато Господ те въведе в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, евейците и евусейците, за която се кле на бащите ти, че ще ти я даде, земя гдето текат мляко и мед, тогава ще пазиш тая служба в тоя месец.  

 

 


6


 

  Седем дни ще ядеш безквасно; и седмият ден ще бъде празник Господу.  

 

 


7


 

  Безквасно ще се яде през седем дни; и да се не намери у тебе квас, из всичките твои предели.  

 

 


8


 

  И в оня ден ще обясниш на сина си, като речеш: Това правя поради онова, което Господ ми стори, когато излязох от Египет.  

 

 


9


 

  Това ще ти бъде за белег на ръката, и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти; защото със силна ръка Господ те изведе из Египет.  

 

 


10


 

  Прочее, ще пазиш тая наредба всяка година на времето й.  

 

 


11


 

  А когато Господ те въведе в Ханаанската земя, както се закле на тебе и на бащите ти, и ти я даде,  

 

 


12


 

  тогава ще отделяш за Господа всичко, което отваря утроба, и всяко твое първородно от животно; мъжките да бъдат на Господа.  

 

 


13


 

  А всяко първородно от осел ще откупиш с агне или яре; и ако не искаш да го откупиш, тогава ще му пресечеш врата. Ще откупиш и всеки първороден човек между синовете си.  

 

 


14


 

  После, като те запита синът ти, казвайки: Що е това? ще му казваш: Със силна ръка ни изведе Господ из Египет, из дома на робството;  

 

 


15


 

  понеже, когато Фараон не скланяше да ни пусне, Господ уби всяко първородно в Египетската земя, първородно на човек и първородно на животно; а всеки първороден от синовете си откупувам.  

 

 


16


 

  Това ще бъде за белег на ръката ти и за надчелие между очите ти; понеже със силна ръка Господ ни изведе из Египет.  

 

 


17


 

  А когато Фараон пусна людете, Бог не ги преведе през пътя за Филистимската земя, при все че това беше близкият път; защото Бог рече: Да не би да се разкаят людете, като видят война и да се върнат в Египет.  

 

 


18


 

  Но Бог поведе людете по околен път през пустинята към Червеното море. А израилтяните излязоха от Египетската земя въоръжени.  

 

 


19


 

  И Моисей взе със себе си костите на Иосифа; защото той беше строго заклел израилтяните, като каза: Бог непременно ще ви посети; тогава ще занесете със себе си костите ми от тука.  

 

 


20


 

  И като тръгнаха от Сикхот, разположиха се на стан в Етам, към краищата на пустинята.  

 

 


21


 

  И Господ вървеше пред тях, денем в облачен стълб, за да ги управя из пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, та да пътуват денем и нощем.  

 

 


22


 

  Той не отнемаше отпред людете облачния стълб денем, нито огнания стълб нощем.  

 

 


Изход 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: