Bulgarian Bible

Изход 24

Изход

Index

Глава 25

1


 

  Тогава Господ говори на Моисея казвайки:  

 

 


2


 

  Кажи на израилтяните да Ми съберат принос; от всеки човек, който на радо сърце би дал, ще приемете приноса за Мене.  

 

 


3


 

  И ето какъв принос ще приемете от тях; злато, сребро и мед,  

 

 


4


 

  синьо, мораво, червено, висон, и козина,  

 

 


5


 

  червено боядисани овнешки кожи и язовски* кожи, ситимово дърво+,  

 

 


6


 

  масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,  

 

 


7


 

  оникси, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.  

 

 


8


 

  И да Ми направят светилище, за да обитавам между тях.  

 

 


9


 

  По всичко, което ти показвам - образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, - така да я направите.  

 

 


10


 

  Да направите ковчег от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок.  

 

 


11


 

  Да го обковеш с чисто злато; отвън и отвътре да го обковеш; и отгоре му да направиш златен венец наоколо.  

 

 


12


 

  И да излееш за него четири златни колелца, които да поставиш на четирите му долни ъгъла, две колелца на едната му страна, и две колелца на другата му страна.  

 

 


13


 

  Да направиш и върлини от ситимово дърво и да го обковеш със злато,  

 

 


14


 

  па да провреш върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът с тях.  

 

 


15


 

  Върлините да остават в колелцата на ковчега; да се не изваждат от него.  

 

 


16


 

  И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.  

 

 


17


 

  Да направиш умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго, и лакът и половина широко.  

 

 


18


 

  И да направиш два херувима от злато, изковани да ги направиш, на двата края на умилостивилището.  

 

 


19


 

  Да направиш един херувим на единия край, и един херувим на другия край; херувимите да направите част от самото умилостивилище на двата му края.  

 

 


20


 

  И херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, и да покриват с крилата си умилостивилището; и лицата им да са едно срещу друго; към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херувимите.  

 

 


21


 

  И да положат умилостивилището върху ковчега; а в ковчега да вложиш плочите на свидетелството, което ще ти дам.  

 

 


22


 

  Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ви заповядам за израилтяните.  

 

 


23


 

  Да направиш трапеза от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка, и лакът и половина висока.  

 

 


24


 

  Да я обковеш с чисто злато и да й направиш златен венец на около.  

 

 


25


 

  Да й направиш и перваз наоколо, една длан широк, и да направиш златен венец около перваза й.  

 

 


26


 

  Да й направиш и четири златни колелца, и да поставиш колелцата на четирите й ъгъла, които са при четирите й нозе.  

 

 


27


 

  Колелцата да бъдат до самия перваз, като влагалища на върлините, за да се носи трапезата.  

 

 


28


 

  Върлините ще направиш от ситимово дърво, и да ги обковеш със злато, и да се носи трапезата с тях.  

 

 


29


 

  И да направиш блюдата й, темянниците й, поливалниците й, и тасовете й, за употреба при възлиянията; от чисто злато да ги направиш.  

 

 


30


 

  И на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред Мен.  

 

 


31


 

  Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му, и цветята му да са част от самия него.  

 

 


32


 

  От страните му да се издават шест клона, три клона на светилника от едната му страна, и три клона на светилника от другата му страна.  

 

 


33


 

  На единия клон да има три чашки, като бадеми, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадеми, и една топчица и едно цвете; така да има и на шестте клона, които се издават от светилника.  

 

 


34


 

  И на стъблото на светилника да има четири чашки като бадеми, с топчиците им и цветята им.  

 

 


35


 

  И на шестте клона, които се издават от светилника, да има под първите два клона една топчица, част от самия него, и под вторите два клона една топчица, част от самия него, и под третите два клона една топчица, част от самия него.  

 

 


36


 

  Топчиците им и клоновете им да са част от самия него; светилникът да бъде цял изкован от чисто злато.  

 

 


37


 

  И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.  

 

 


38


 

  Щипците му и пепелниците му да бъдат от чисто злато.  

 

 


39


 

  От един талант чисто злато да се направи той и всички тия прибори.  

 

 


40


 

  Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти бе показан на планината.  

 

 


Изход 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: