Bulgarian Bible

Изход 34

Изход

Index

Глава 35

1


 

  Подир това Моисей събра цялото общество израилтяни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите.  

 

 


2


 

  Шест дена да се работи; а седмият ден да ви бъде свет, събота за почивка посветена Господу; всеки, който работи в тоя ден, да се умъртви.  

 

 


3


 

  В съботен ден да не кладате огън в никое от жилищата си.  

 

 


4


 

  Моисей още говори на цялото общество израилтяни, казвайки: Ето какво заповяда Господ, като каза:  

 

 


5


 

  Съберете помежду си принос за Господа; всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа; злато, сребро и мед,  

 

 


6


 

  синьо, мораво, червено, висон и козина,  

 

 


7


 

  червено боядисани овчи кожи и язовски* кожи, ситимово дърво,  

 

 


8


 

  масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,  

 

 


9


 

  ониксови камъни, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.  

 

 


10


 

  И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, та да се направи всичко, което заповяда Господ:  

 

 


11


 

  скинията, покривката й, покривалото й, куките й, дъските й, лостовете й, стълбовете й и подложките й;  

 

 


12


 

  ковчега и върлините му, умилостивилището, и закривателната завеса;  

 

 


13


 

  трапезата и върлините й със всичките й прибори, и хлябът за постоянно приношение;  

 

 


14


 

  тоже и светилника за осветление с приборите му, светилата му, и маслото за осветление;  

 

 


15


 

  кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоуханния темян, входната покривка за входа на скинията;  

 

 


16


 

  олтара за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му, и всичките му прибори, умивалника и подножието му;  

 

 


17


 

  завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и закривката за дворния вход;  

 

 


18


 

  коловете за скинията и клоновете за двора с въжетата им;  

 

 


19


 

  служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарона, и одеждите за синовете му, за да свещенодействуват.  

 

 


20


 

  Тогава цялото общество на израилтяните си отиде от Моисеевото лице.  

 

 


21


 

  И пак дойдоха, всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, когото духа разполагаше, и донесоха принос Господу за направата на шатъра за срещане и за всяка служба, и за светите одежди.  

 

 


22


 

  Дойдоха, мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха гривни, обеци, пръстени, мъниста и всякакви златни неща, - както и всички, които принесоха какъв да бил златен принос Господу.  

 

 


23


 

  И всеки, у когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козина, червено боядисани овчи кожи и язовски* кожи, принесоха ги.  

 

 


24


 

  Всички, които можаха да направяп принос от сребро и мед, принесоха принос Господу; и всички, у които се намираше ситимово дърво, за каква да било работа на службата, принесоха ги.  

 

 


25


 

  Тоже и всяка жена, която имаше мъдро сърце, предеше с ръцете си и принасяше напреденото - синьото, моравото, червеното и висона.  

 

 


26


 

  Всичките жени, чието сърце ги подбуждаше, и които умееха, предяха козината.  

 

 


27


 

  А началниците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника,  

 

 


28


 

  и ароматите, и маслото за осветление, и за мирото за помазване, и за благоуханния темян.  

 

 


29


 

  Израилтяните принесоха доброволен принос Господу, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за каква да било работа, която Господ чрез Моисея заповяда да се направи.  

 

 


30


 

  Тогава рече Моисей на израилтяните: Вижте, Господ повика по име Веселеила, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе,  

 

 


31


 

  и го изпълни с Божия дух в мъдрост разум, знание и всякакво изкусно работене,  

 

 


32


 

  за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро, мед;  

 

 


33


 

  да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, и да работи всяка художествена работа.  

 

 


34


 

  И Той тури в неговото сърце, и в сърцето на Елиава, Ахисамаховия син, от Давидовото племе, да поучават.  

 

 


35


 

  Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник, и на везач в синьо, в мораво, в червено и във висон, и на тъкач, с една дума, работа на ония, които вършат каква да било работа, и на ония, които изобретяват художествени изделия.  

 

 


Изход 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: