Bulgarian Bible

Изход 35

Изход

Index

Глава 36

1


 

  Моисей каза още: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил мъдрост и разум, за да знае да върши каква да била работа, за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал.  

 

 


2


 

  Тогава Моисей повика Веселеила, Елиава и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши;  

 

 


3


 

  и те приеха от Моисея всичките приноси, които израилтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси,  

 

 


4


 

  всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа, за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше,  

 

 


5


 

  та говориха на Моисея, казвайки: Людете донасят много повече отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се върши.  

 

 


6


 

  Затова Моисей заповяда та прогласиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй, людете се въздържаха та не принасяха вече.  

 

 


7


 

  Защото материалът, който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа, и даже повече.  

 

 


8


 

  И всичките изкусни мъже измежду ония, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях навезаха изкусно изработени херувими.  

 

 


9


 

  Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а широчината на всяка завеса четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка.  

 

 


10


 

  И скачи петте завеси една с друга, и другите пет завеси скачи една с друга.  

 

 


11


 

  И направи сини петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси; така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.  

 

 


12


 

  Петдесет петелки направи на едната завеса, и петдесет петелки направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси; петелките бяха една срещу друга.  

 

 


13


 

  Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло.  

 

 


14


 

  После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи;  

 

 


15


 

  дължината на всяка завеса бе тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка.  

 

 


16


 

  И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно.  

 

 


17


 

  И направи петдесет петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси и петдесет петелки по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси.  

 

 


18


 

  Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло.  

 

 


19


 

  И направи покрив на скинията от червено боядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи.  

 

 


20


 

  И направи дъските на скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени.  

 

 


21


 

  Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и широчината на всяка дъска лакът и половина.  

 

 


22


 

  Във всяка дъска имаше по два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията.  

 

 


23


 

  И направи дъските за скинията двадесет дъски за южната страна, към пладне;  

 

 


24


 

  и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска, за двата й шипа.  

 

 


25


 

  Също за втората страна на скинията, която е северната, направи двадесет дъски,  

 

 


26


 

  и четиридесетте им сребърни подложки две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.  

 

 


27


 

  А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски.  

 

 


28


 

  И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна.  

 

 


29


 

  Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце; така направи и за двете дъски на двата ъгъла.  

 

 


30


 

  Така бяха осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.  

 

 


31


 

  И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,  

 

 


32


 

  пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.  

 

 


33


 

  И направи средният лост да преминава през средата на дъските от край до край.  

 

 


34


 

  И обкова дъските със злато, и направи колелцата им от злато за влагалища на лостовете и обкова лостовете със злато.  

 

 


35


 

  И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и навеза на нея изкусно изработени херувими.  

 

 


36


 

  И направи на нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.  

 

 


37


 

  Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон,  

 

 


38


 

  и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.  

 

 


Изход 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: