Bulgarian Bible

Изход 39

Изход

Index

Глава 40

1


 

  Тогава Господ говори на Моисея казвайки:  

 

 


2


 

  На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.  

 

 


3


 

  И да туриш в него ковчега за плочите не свидетелството и да закриеш ковчега с завесата.  

 

 


4


 

  Да внесеш трапезата, и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му.  

 

 


5


 

  Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството, и да наместиш покривката за входа на скинията.  

 

 


6


 

  Да туриш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.  

 

 


7


 

  и да туриш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него.  

 

 


8


 

  Да поставиш околния двор, и да окачиш покривката на дворния вход.  

 

 


9


 

  Да вземеш мирото за помазване, и да помажеш скинията и всичко що е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде света.  

 

 


10


 

  И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет.  

 

 


11


 

  Да помажеш и умивалника и подложката му, та да го осветиш.  

 

 


12


 

  После да приведеш Аарона и синовете му пред входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;  

 

 


13


 

  и да облечеш Аарона с светите одежди, да го помажеш, та да го осветиш, за да Ми свещенодействува;  

 

 


14


 

  да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони,  

 

 


15


 

  и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействуват. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.  

 

 


16


 

  И Моисей направи всичко, според както Господ му заповяда; така направи.  

 

 


17


 

  В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна.  

 

 


18


 

  Моисей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските й, намести лостовете й изправи стълбовете й.  

 

 


19


 

  И разпростря шатъра върху скинията и тури покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал на Моисея.  

 

 


20


 

  И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините през колелцата на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега.  

 

 


21


 

  И внесе ковчега в скинията, и окачи покривателната завеса та с нея покри ковчега с плочите на свидетелството, според както Господ беше заповядал на Моисея.  

 

 


22


 

  Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата;  

 

 


23


 

  и нареди на нея хлябовете пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.  

 

 


24


 

  Тури светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата;  

 

 


25


 

  и запали светилата пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.  

 

 


26


 

  И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата;  

 

 


27


 

  и накади над него с благовонен темян, според както Господ беше заповядал на Моисея.  

 

 


28


 

  Окачи покривката за входа на скинията.  

 

 


29


 

  Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, сиреч шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисея.  

 

 


30


 

  Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият,  

 

 


31


 

  (и Моисей и Аарон и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си;  

 

 


32


 

  когато влизаха в шатъра за срещане, и когато пристъпваха при олтара, миеха се, според както Господ беше заповядал на Моисея.  

 

 


33


 

  И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей свърши делото.  

 

 


34


 

  Тогава облакът покри шатъра за срещане, и Господната слава изпълни скинията.  

 

 


35


 

  Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията.  

 

 


36


 

  И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;  

 

 


37


 

  но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му.  

 

 


38


 

  Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.  

 

 


Левит 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: