Bulgarian Bible

Левит 12

Левит

Index

Глава 13

1


 

  Господ още говори на Моисея и на Аарона, казвайки:  

 

 


2


 

  Когато човек има по кожата на месата си оток, или краста, или лъскаво петно, и се обърне на рана от проказа върху кожата на месата му, тогава да се заведе при свещеника Аарона, или при един от свещениците, негови синове.  

 

 


3


 

  И свещеникът да прегледа раната върху кожата на месата: ако влакната на раната са побелели, и раната се вижда по-дълбоко от кожата на месата му, това е рана от проказа; и свещеникът, като го прегледа, нека го обяви за нечист.  

 

 


4


 

  Но ако лъскавото петно върху кожата на месата му е бяло, и не изглежда да е по-дълбоко от кожата, и влакната му не са побелели, тогава свещеникът да затвори за седем деня онзи, който има раната.  

 

 


5


 

  А на седмия ден свещеникът да го прегледа; и, ето, ако види, че раната е в застой, и раната не се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го затвори за още седем дена;  

 

 


6


 

  и на седмия ден свещеникът пак да прегледа; и, ето, ако раната е завехнала, и раната на се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; това е краста; болният нека изпере дрехите си, и ще бъде чист.  

 

 


7


 

  Но ако, подир явяването му пред свещеника за очистването си, крастата се разпростира много по кожата, той трябва да се яви пак при свещеника,  

 

 


8


 

  и ако види свещеникът, че крастата се е разпростряла по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е проказа.  

 

 


9


 

  Когато човек има рана от проказа, нека бъде заведен при свещеника;  

 

 


10


 

  и свещеникът да прегледа, и, ето, ако има бял оток на кожата и влакната са побелели, и има живо месо в отока,  

 

 


11


 

  тогава е стара проказа по кожата на месата му; свещеникът трябва да го обяви за нечист; да не го затвори, защото е нечист.  

 

 


12


 

  Но ако, до колкото се вижда на свещеника, проказата се е разпростряла много по кожата, и проказата е покрила цялата кожа на болния с раната, от главата до нозете му,  

 

 


13


 

  тогава свещеникът да прегледа, и, ето, ако проказата е покрила всичките му меса, нека обяви за чист, онзи, който има раната; понеже тя цяла е побеляла, той е чист.  

 

 


14


 

  Но щом се появи на него живо месо, ще бъде нечист;  

 

 


15


 

  свещеникът, като прегледа живото месо, нека го обяви за нечист; живото месо е нечисто; това е проказа.  

 

 


16


 

  Или пък ако живото месо пак се промени и побелее, нека дойде при свещеника;  

 

 


17


 

  и, ето, когато го прегледа свещеникът, ако раната е побеляла, тогава свещеникът да обяви за чист онзи, който има раната; той е чист.  

 

 


18


 

  Ако на кожата на някого по месата му има цирей, който е оздравял,  

 

 


19


 

  и ако на мястото на цирея се е появил бял оток, или лъскаво бяло червеникаво петно, такъв да се покаже на свещеника;  

 

 


20


 

  и свещеникът да прегледа, и ето, ако изглежда да е по-дълбоко от кожата, и влакната му са побелели, тогова свещеникът да го обяви за нечист: това е рана от проказа, която е избухнала в цирея.  

 

 


21


 

  Но ако, като я прегледа свещеникът, ето, няма бели влакна в нея, и не е по-дълбоко от кожата, и е завехнала, тогава свещеникът да го затвори за седем дена;  

 

 


22


 

  и ако се разпростира много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва  

 

 


23


 

  Но ако лъскавото петно остава на мястото си, и не се е разпростряло, това е белег от цирея; свещеникът нека го обяви за чист.  

 

 


24


 

  Или, ако на кожата на месата на някого има място изгорено от огън, и живото месо на изгореното стане лъскаво, бяло червеникаво, или бяло петно,  

 

 


25


 

  тогава свещеникът да го прегледа, и, ето, ако влакната на лъскавото петно са побелели, и то изглежда да е по-дълбоко от кожата, това е проказа, която е избухнала в изгореното; свещеникът да го обяви за нечист; това е язва на проказа.  

 

 


26


 

  Но ако, като го прегледа свещеникът, ето, няма бели влакна в лъскавото петно, и не е по-дълбоко от кожата, но е завехнало, тогава свещеникът да го затвори за седем дена;  

 

 


27


 

  и не седмия ден свещеникът да го прегледа; ако то се е разпростряло много по кожата, тогава свещеникът да го обяви за нечист; това е язва на проказа.  

 

 


28


 

  Но ако лъскавото петно си стои на мястото, и не се е разпростряло по кожата, но е завехнало, това е оток от изгореното; свещеникът да го обяви за чист, понеже е белег от изгореното.  

 

 


29


 

  Ако мъж или жена има рана на главата или на брадата,  

 

 


30


 

  то свещеникът да прегледа раната; и, ето, ако тя изглежда да е по-дълбоко от кожата, и в нея има тънки руси влакна, то свещеникът да го обяви за нечист; това е кел, проказа на главата или на брадата.  

 

 


31


 

  Но ако, като прегледа свещеникът раната от кела, ето, тя не изглежда да е по-дълбока от кожата, и няма черни влакна по нея, тогава свещеникът да затвори за седем дена онзи, който има раната от кела;  

 

 


32


 

  и на седмия ден свещеникът да прегледа раната; и, ето, ако не се е разпрострял келът, и няма в него руси влакна, и келът не изглежда да е по-дълбоко от кожата,  

 

 


33


 

  такъв да се обръсне, но без да обръсне келевото, и свещеникът да затвори келевия още седем дена.  

 

 


34


 

  А на седмия ден свещеникът да прегледа кела; и, ето, ако келът не се е разпрострял по кожата, и изглежда да не е по-дълбок от кожата, тогава свещеникът да го обяви за чист; и такъв да изпере дрехите си, и ще бъде чист.  

 

 


35


 

  Обаче, ако подир очистването му, келът се разпростре много по кожата,  

 

 


36


 

  тогава свещеникът да го прегледа; и ако келът се е разпрострял по кожата, свещеникът да не търси руси влакна, човекът е нечист.  

 

 


37


 

  Но ако му се вижда, че келът е в застой, и черни влакна са поникнали по него, келът е оздравял, човекът е чист; свещеникът да го обяви за чист.  

 

 


38


 

  Ако мъж или жена има по кожата на месата си бели лъскави петна,  

 

 


39


 

  то свещеникът да прегледа; и, ето, ако лъскавите петна по кожата на месата им са белезникави, лишай е избухнал по кожата; човекът си е чист.  

 

 


40


 

  Ако някому е окапала косата от главата, такъв е плешив, но пак е чист.  

 

 


41


 

  Ако е окапала косата му от предната част на главата му, той е полуплешив, но пак е чист.  

 

 


42


 

  Но ако по плешивото или по полуплешивото място има бяла, червеникава рана, това е проказа, която е избухнала в плешивото или полуплешивото му място.  

 

 


43


 

  Свещеникът нека го прегледа; и, ето, ако отокът на раната в плешивото или полуплешивото му място е бял червеникав, подобен на изгледа на проказата по кожата на месата,  

 

 


44


 

  той е прокажен човек, нечист е; свещеникът непременно да го обяви за нечист; той има раната на главата си.  

 

 


45


 

  Дрехите на прокажения, който има тая рана, да се раздерат, и главата му да бъде непокрита, а нека покрие устните си и нека вика: Нечист! нечист!  

 

 


46


 

  През всичкото време до когато бъде раната на него той ще бъде нечист; нечист е той; нека седи отлъчен; вън от стана да бъде жилището му.  

 

 


47


 

  Ако заразата на проказата бъде в дреха, във вълнена дреха или в ленена дреха,  

 

 


48


 

  било в основата или в вътъка, ленен или вълнен, или в кожа, или в какво да е кожено нещо,  

 

 


49


 

  и ако заразата е зеленикава или червеникава в дрехата, или в кожата, било в основата или във вътъка, или в коя да е кожена вещ, това е зараза от проказа и трябва да се покаже на свещеника.  

 

 


50


 

  Свещеникът нека прегледа заразата и затвори за седем дена онова, което има заразата;  

 

 


51


 

  а на седмия ден да прегледа заразата; ако заразата се е разпростряла по дрехата, било по основата или по вътъка, или по кожата, в кожата, заразата е люта проказа; това е нечисто.  

 

 


52


 

  Да изгори дрехата, в която е заразата, било в основата или във вътъка, вълнена дреха или ленена, или каква да е заразена кожена вещ; защото е люта проказа; с огън да се изгори.  

 

 


53


 

  Но ако, като прегледа свещеникът, ето, заразата не се е разпростряла по дрехата, било по основата, или по вътъка, или по каква да е кожена вещ,  

 

 


54


 

  то свещеникът да заповяда да изперат онова, което е заразено, и да го затвори още за седем дена.  

 

 


55


 

  Тогава, след изпирането, нека прегледа свещеникът заразата; ако заразата не се е разпростряла, тая вещ е нечиста; с огън да я изгориш; проказата е люта, била тя от вътрешната страна или от външната.  

 

 


56


 

  Но ако прегледа свещеникът, и, ето, след изпирането, заразата е завехнала, то да я отдере от дрехата, или от кожата, било от основата или от вътъка.  

 

 


57


 

  Ако пък заразата още се яви на дрехата, било на основата или вътъка, или на кой да е кожена вещ, проказа е избухнала; с огън да изгориш онова, което е заразено.  

 

 


58


 

  И ако заразата се заличи от дрехата, било основата или вътъка, или от коя да е кожена вещ, която ще изпереш, тогава нека се изпере още веднъж, и ще бъде чиста.  

 

 


59


 

  Това е законът за заразата на проказата във вълнена или ленена дреха, било в основата или вътъка, или в коя да е кожена вещ, според който да се обявява за чиста или нечиста.  

 

 


Левит 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: