Bulgarian Bible

Числа 1

Числа

Index

Глава 2

1


 

  И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:  

 

 


2


 

  Израилтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаковете на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си изоколо.  

 

 


3


 

  Тия, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според установените си войнства; и началникът на юдейците да бъде Наасон, Аминадавовият син.  

 

 


4


 

  (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души).  

 

 


5


 

  До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на исахарците да бъде Натанаил, Суаровият син;  

 

 


6


 

  (а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души);  

 

 


7


 

  и Завулоновото племе; и началникът на завулонците да бъде Елиав, Хелоновият син;  

 

 


8


 

  (а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.  

 

 


9


 

  Всичките преброени в Юдовия стан бяха сто и осемдесет и шест хиляди и четиристотин души, според устроените им войнства). Те да се дигат първи.  

 

 


10


 

  Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според устроените им войнства; и началник на рувимците да бъде Елисур, Седиуровият син.  

 

 


11


 

  (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души).  

 

 


12


 

  До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на симеонците да бъде Селумиил, Сурисадаевият син;  

 

 


13


 

  (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души)  

 

 


14


 

  и Гадовото племе; и началник на гадците да бъде Елисаф, Деуиловият син;  

 

 


15


 

  (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.  

 

 


16


 

  Всичките преброени в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една хиляда и петдесет души, според устроените им войнства). Те да се вдигат втори.  

 

 


17


 

  После да се вдига шатъра за срещане, със стана на левитите всред становете; както са поставили шатрите си, така и да се дигат, всеки на реда си при знамето си.  

 

 


18


 

  Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан, според устроените им войнства; и началник на ефремците да бъде Елисама, Амиудовият син.  

 

 


19


 

  (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души).  

 

 


20


 

  До него да бъде Манасиевото племе; и началникът на манасийците да бъде Гамалиил, Федасуровият син;  

 

 


21


 

  (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души);  

 

 


22


 

  и Вениаминовото племе; и началник на вениаминците да бъде Авидан, Гедеоновият син;  

 

 


23


 

  (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.  

 

 


24


 

  Всичките преброени от Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души, според устроените си войнства). Те да се дигат трети.  

 

 


25


 

  Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им войнства; и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.  

 

 


26


 

  (А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха шестстотин и две хиляди и седемстотин души).  

 

 


27


 

  До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на асирците да бъде Фагеил, Охрановият син;  

 

 


28


 

  (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души);  

 

 


29


 

  и Нефталимовото племе; и началник на нефталимците да бъде Ахирей, Енановият син;  

 

 


30


 

  (а неговото войнство, сиреч, преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.  

 

 


31


 

  Всичките преброени в Дановия стан бяха сто и петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се дигат последни при знамената си.  

 

 


32


 

  Тия са преброените от израилтяните по бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете по устроените им войнства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.  

 

 


33


 

  А левитите не бяха преброени между израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.  

 

 


34


 

  И тъй, израилтяните правеха напълно това що Господ заповяда на Моисея; така поставяха шатрите си при знамената си, така се и дигаха, всеки според семействата си, по бащините си домове.  

 

 


Числа 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: