Bulgarian Bible

Числа 2

Числа

Index

Глава 3

1


 

  А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина.  

 

 


2


 

  Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.  

 

 


3


 

  Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействуват.  

 

 


4


 

  А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействуваха в присъствието на баща си Аарона.  

 

 


5


 

  И Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


6


 

  Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват.  

 

 


7


 

  Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.  

 

 


8


 

  И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.  

 

 


9


 

  И да дадеш левитете на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните.  

 

 


10


 

  А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.  

 

 


11


 

  Господ още говори на Моисея, казвайки:  

 

 


12


 

  Ето, Аз взех левитете измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитете ще бъдат Мои.  

 

 


13


 

  Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.  

 

 


14


 

  И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки:  

 

 


15


 

  Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре.  

 

 


16


 

  И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано.  

 

 


17


 

  А синовете на Леви, по имената си, бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий.  

 

 


18


 

  И ето имената на гирсонците по семействата им: Левий и Семей;  

 

 


19


 

  и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;  

 

 


20


 

  и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.  

 

 


21


 

  От Гирсона произлезе семейството Левиево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците.  

 

 


22


 

  Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.  

 

 


23


 

  Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад.  

 

 


24


 

  И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.  

 

 


25


 

  А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане,  

 

 


26


 

  дворните завеси, закривката на входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжетата му за цялата ме служба.  

 

 


27


 

  От Каата произлезе семейството на Амрамовците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците: тия са семействата на Каатовците.  

 

 


28


 

  Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.  

 

 


29


 

  Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията.  

 

 


30


 

  И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син.  

 

 


31


 

  А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му.  

 

 


32


 

  И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.  

 

 


33


 

  От Мерария произлезе семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства.  

 

 


34


 

  Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.  

 

 


35


 

  И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.  

 

 


36


 

  И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълбовете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,  

 

 


37


 

  стълбовете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжетата им.  

 

 


38


 

  Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който бе се приближил, да се умъртви.  

 

 


39


 

  Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.  

 

 


40


 

  И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.  

 

 


41


 

  И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните.  

 

 


42


 

  И тъй Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда;  

 

 


43


 

  и всичките мъжки първородни като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.  

 

 


44


 

  Господ говори още на Моисея, казвайки:  

 

 


45


 

  Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.  

 

 


46


 

  А за откупуване на двестате седемдесет и три души, с които първородните измежду израилтяните са повече от левитите,  

 

 


47


 

  да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);  

 

 


48


 

  и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му.  

 

 


49


 

  И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените през размяна с левитите;  

 

 


50


 

  от първородните на израилтяните взе парите, хиляда триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището.  

 

 


51


 

  И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.  

 

 


Числа 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: