Bulgarian Bible

Числа 6

Числа

Index

Глава 7

1


 

  И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и свети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети,  

 

 


2


 

  тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;  

 

 


3


 

  и поставиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.  

 

 


4


 

  Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


5


 

  Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му.  

 

 


6


 

  И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на лавитите;  

 

 


7


 

  двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им;  

 

 


8


 

  и четирите коли и осемте вола даде на на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.  

 

 


9


 

  А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше до носят на рамена.  

 

 


10


 

  И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара.  

 

 


11


 

  И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден.  

 

 


12


 

  И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе;  

 

 


13


 

  и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос;  

 

 


14


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


15


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


16


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


17


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син.  

 

 


18


 

  На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе ;  

 

 


19


 

  и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;  

 

 


20


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


21


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


22


 

  един козел в принос за грях; и един козел в принос за грях;  

 

 


23


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син.  

 

 


24


 

  На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син.  

 

 


25


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;  

 

 


26


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


27


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


28


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


29


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син.  

 

 


30


 

  На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците.  

 

 


31


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;  

 

 


32


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


33


 

  един, юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


34


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


35


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син.  

 

 


36


 

  На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син.  

 

 


37


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос  

 

 


38


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


39


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


40


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


41


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син.  

 

 


42


 

  На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син.  

 

 


43


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;  

 

 


44


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


45


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


46


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


47


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син.  

 

 


48


 

  На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син.  

 

 


49


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;  

 

 


50


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


51


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


52


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


53


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син.  

 

 


54


 

  На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син.  

 

 


55


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;  

 

 


56


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


57


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


58


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


59


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син.  

 

 


60


 

  На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син.  

 

 


61


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;  

 

 


62


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


63


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


64


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


65


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син.  

 

 


66


 

  На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син.  

 

 


67


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;  

 

 


68


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


69


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


70


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


71


 

  и за примирителна жертва две вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син.  

 

 


72


 

  На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син.  

 

 


73


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;  

 

 


74


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


75


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


76


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


77


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, Охрановият син.  

 

 


78


 

  На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син.  

 

 


79


 

  Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли : един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;  

 

 


80


 

  един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;  

 

 


81


 

  един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;  

 

 


82


 

  един козел в принос за грях;  

 

 


83


 

  и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син.  

 

 


84


 

  Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника;  

 

 


85


 

  всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли , според сикъла на светилището;  

 

 


86


 

  дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли , според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли );  

 

 


87


 

  всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях;  

 

 


88


 

  и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.  

 

 


89


 

  И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога , тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му.  

 

 


Числа 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: