Bulgarian Bible

Числа 13

Числа

Index

Глава 14

1


 

  Тогава цялото общество извика с висок глас, и людете плакаха през оная нощ.  

 

 


2


 

  И всичките израилтяни роптаеха против Моисея и Аарона; и цялото общество им рече: Да бяхме измрели в Египетската земя! или в тая пустиня да бяхме измрели!  

 

 


3


 

  И защо ни води Господ в тая земя да паднем от нож, и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Не щеше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет?  

 

 


4


 

  И рекоха си един на друг: Да си поставим началник и да се върнем в Египет.  

 

 


5


 

  Тогава Моисей и Аарон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израилтяни.  

 

 


6


 

  И Исус Навиевият син и Халев Ефрониевият син, от ония, които съгледаха земята, раздраха дрехите си,  

 

 


7


 

  и говориха на цялото общество израилтяни, казвайки: Земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра земя.  

 

 


8


 

  Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде, - земя гдето текат мляко и мед.  

 

 


9


 

  Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от людете на земята, защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли от върху тях; а Господ е с нас; не бойте се от тях.  

 

 


10


 

  Но цялото общество рече да ги убият с камъни. Тогава Господната слава се яви в шатъра за срещане пред всичките израилтяни.  

 

 


11


 

  И Господ рече на Моисея: До кога ще Ме презират тия люде? и до кога няма да Ме вярват, въпреки всичките знамения, които съм извършил пред тях?  

 

 


12


 

  Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя; а тебе ще направя народ по-голям и по-силен от тях.  

 

 


13


 

  Но Моисей рече на Господа: Тогава египтяните ще чуят; защото Ти със силата Си си извел тия люде изсред тях;  

 

 


14


 

  и ще кажат това на жителите на тая земя, които са чули, че Ти, Господи, си между тия люде, - че Ти, Господи, се явяваш лице с лице, и че облакът Ти стои над тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб.  

 

 


15


 

  И ако изтребиш тия люде, като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще говорят казвайки:  

 

 


16


 

  Понеже не можа Иеова да въведе тия люде в земята, за която им се кле, за това ги погуби в пустинята.  

 

 


17


 

  И сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил, казвайки;  

 

 


18


 

  Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление, и никак не обезвинява виновния , и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род.  

 

 


19


 

  Прости, моля Ти се, беззаконието на тия люде, и според както си прощавал на тия люде от Египет до тука.  

 

 


20


 

  И рече Господ: Прощавам им , според както си казал;  

 

 


21


 

  но наистина заклевам се в живота Си, че ще се изпълни целия свят с Господната слава.  

 

 


22


 

  Понеже от всички тия мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са Ме раздразвали до сега десет пъти, и не послушаха гласа Ми,  

 

 


23


 

  наистина ни един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види един от ония, които Ме презряха.  

 

 


24


 

  Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух, и той напълно Ме последва, за това него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследва.  

 

 


25


 

  (А амаличаните и ханаанците живеят в долината). Утре се върнете та идете в пустинята към Червеното море.  

 

 


26


 

  Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки:  

 

 


27


 

  До кога ще търпя това нечестиво общество, което роптае против Мене? Чух роптанията на израилтяните, с които роптаят против Мене.  

 

 


28


 

  Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ, невярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите Ми;  

 

 


29


 

  труповете ви ще паднат в тая пустиня; и от преброените между вас, колкото сте на брой от двадесет години и нагоре, които сте роптали против Мене,  

 

 


30


 

  ни един не ще влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея, освен Халев Ефониевият син и Исуса Навиевият син.  

 

 


31


 

  Но децата ви, за които рекохте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа; и те ще познаят земята, която вие презряхте.  

 

 


32


 

  А вашите трупове ще паднат в тая пустиня.  

 

 


33


 

  И децата ви ще скитат* по пустинята четиридесет години, и ще теглят поради вашите блудствувания, докато се изпоядат труповете ви в пустинята.  

 

 


34


 

  Според числото на дните, през които съгледахте земята, четиридесет дена, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите поради беззаконията си, и ще познаете какво значи Аз да съм неблагоразположен.  

 

 


35


 

  Аз Господ говорих; наистина така ще направя на цялото това нечестива общество, което се е събрало против Мене; в тая пустиня ще се довършат, и в нея ще измрат.  

 

 


36


 

  И ония мъже, които Моисей изпрати да съгледат земята, които, като се върнаха, направиха цялото общество да роптае против него, и зле представиха земята,  

 

 


37


 

  тия мъже, които зле представиха земята, измряха от язвата пред Господа.  

 

 


38


 

  А Исус Навиевият син и Халев Ефониевият син останаха живи измежду ония мъже, които ходиха да съгледат земята.  

 

 


39


 

  Тогава Моисей каза тия думи на всичките израилтяни; и людете плакаха горчиво.  

 

 


40


 

  И сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казаха: Ето ни; и ще вървим напред на мястото, което Господ ни е обещал; защото съгрешихме.  

 

 


41


 

  А Моисей рече: Защо престъпвате така Господното повеление, тъй като това няма да успее?  

 

 


42


 

  Не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви.  

 

 


43


 

  Защото амаличаните и ханаанците са там пред вас, и вие ще паднете от нож. Понеже отстъпихте и не следвахте Господа, затова Господ няма да бъде с вас.  

 

 


44


 

  Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх; но ковчегът на Господния завет и Моисей не излязоха изсред стана.  

 

 


45


 

  Тогава амаличаните и ханаанците, които живееха на оная планина, слязоха та ги разбиха, и поразяваха ги дори до Хорма.  

 

 


Числа 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: