Bulgarian Bible

Числа 15

Числа

Index

Глава 16

1


 

  А Корей син на Исаара, син на Каата Левиевият син, и Датан и Авирон синове на Елиава, и Он син на Фалета, Рувимуви потомци, като си взеха човеци,  

 

 


2


 

  дигнаха се против Моисея, с двеста и петдесет човеци от израилтяните, първенци на обществото, избрани за съветници, именити мъже.  

 

 


3


 

  Събраха се, прочее, против Моисея и против Аарона и рекоха им: Стига ви толкоз! Цялото общество е свето, всеки един от тях, и Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното общество?  

 

 


4


 

  А Моисей, като чу това, падна на лицето си,  

 

 


5


 

  и говори на Корея и на цялата му дружина, казвайки: Утре Господ ще покаже кои са Негови, и кой е свет, и кого ще направи да се приближи при Него. Онзи, който Той избере ще направи да се приближи при Него.  

 

 


6


 

  Това направете: ти, Корее, и цялата ти дружина, вземете си кадилници,  

 

 


7


 

  турете в тях огън, и турете в тях темян пред Господа утре; и когато Господ избере, той ще бъде свет. Стига толкоз и вам, левийци!  

 

 


8


 

  И Моисей рече на Корея; Чуйте сега, вий левийци:  

 

 


9


 

  малко ли ви е това, гдето Израилевият Бог отдели вас от Израилевото общество, та ви направи да се приближавате при Него, за да вършите службата на Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им служите?  

 

 


10


 

  Той те направи да се приближиш при Него, и заедно с тебе всичките ти братя левийците; а искате ли и свещенството?  

 

 


11


 

  Така, че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа; защото кой е Аарон, та да роптаете против него?  

 

 


12


 

  И Моисей изпрати да повикат Датана и Авирона, Елиавовите синове; а те отговориха: Няма да дойдем.  

 

 


13


 

  Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, та още и владетел ли искаш да направиш себе си над нас?  

 

 


14


 

  При това, ти не си ни довел в земя, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим ниви и лозя. Ще извърташ ли очите на тия хора? Няма да дойдем.  

 

 


15


 

  Тогава Моисей се разсърди много, и рече Господу: Не погледвай благосклонно на приноса им; аз не съм взел нито един осел от тях, и никому от тях не съм сторил зло.  

 

 


16


 

  И Моисей рече на Корея: Утре ти и всичките, които си събрал, да се намерите пред Господа, - ти, и те, и Аарон;  

 

 


17


 

  и вземете всеки кадилницата си, турете в тях темян, и занесете пред Господа всеки кадилницата си, двеста и петдесет кадилници; също и ти и Аарон, - всеки своята кадилница.  

 

 


18


 

  Прочее, те взеха всеки кадилницата си, туриха огън в тях, туриха в тях и темян, и застанаха пред входа на шатъра за срещане заедно с Моисея и Аарона.  

 

 


19


 

  Корей събра против тях и цялото общество пред входа на шатъра за срещане; и Господната слава се яви на цялото общество.  

 

 


20


 

  Тогава Господ говори на Моисея и на Аарона, казвайки:  

 

 


21


 

  Отделете се отсред това общество, за да ги изтребя в един миг.  

 

 


22


 

  А те паднаха на лицата си и рекоха: О Боже, Боже на духовете на всяка твар! ако един човек е съгрешил, ще се разгневиш ли на цялото общество?  

 

 


23


 

  Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


24


 

  Говори на обществото, казвайки: Отстъпете от жилищата на Корея, Датана и Авирона.  

 

 


25


 

  И тъй, Моисей стана та отиде при Датана и Авирона; подир него отидоха и Израилевите старейшини.  

 

 


26


 

  И говори на обществото, казвайки: Отстъпете, моля ви се от шатрите на тия нечестиви човеци, и не се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете всред всичките техни грехове.  

 

 


27


 

  И тъй, те навред отстъпиха от жилищата на Корея, Датана и Авирона; а Датан и Авирон излязоха та застанаха при входовете на шатрите си с жените си и малките си деца.  

 

 


28


 

  И рече Моисей: От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тия дела, и че не ги правя от себе си;  

 

 


29


 

  ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то Господ не ме е изпратил;  

 

 


30


 

  но ако Господ направи ново нещо, - ако отвори земята устата си та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада*, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа.  

 

 


31


 

  Като изговори той всички тия думи, земята се разпукна под тях.  

 

 


32


 

  Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви човеци и всичкия им имот.  

 

 


33


 

  Те и всичко тяхно слязоха живи в ада, земята ги покри, и те погинаха отсред обществото.  

 

 


34


 

  А целият Израил, който бяха около тях, погинаха, като извикаха, думайки: Да не погълне земята и нас.  

 

 


35


 

  И огън излезе от Господа и пояде ония двеста и петдесет мъже, които принесоха темян.  

 

 


36


 

  След това Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


37


 

  Кажи на Елеазара, син на свещеника Аарона, да прибере кадилниците отсред изгарянето; а ти разпръсни огъня нататък; защото свети са  

 

 


38


 

  кадилниците на тия човеци, които съгрешиха против своя си живот+, и нека ги направят на плочи за обковаване на олтара; понеже те ги принесоха пред Господа, и за това са свети; и те ще бъдат за знамение на израилтяните.  

 

 


39


 

  И тъй, свещеникът Елеазар прибра медните кадилници, които изгорелите бяха принесли; и направиха ги на плочи за обковаване на олтара,  

 

 


40


 

  да напомнюват на израилтяните, че никоя чужд човек, който не е от Аароновото потомство, не бива да пристъпва да принася темян пред Господа, за да не остане като Корея и дружината му. Това стори Елеазар , както Господ му рече чрез Моисея.  

 

 


41


 

  А на следния ден цялото общество израилтяни възроптаха против Моисея и Аарона, като казваха: Вие избихте Господните люде.  

 

 


42


 

  Но когато обществото се беше събрало против Моисея и Аарона погледнаха към шатъра за срещане, и ето, облакът го покри, и Господната слава се яви.  

 

 


43


 

  И Моисей и Аарон дойдоха пред шатъра за срещане.  

 

 


44


 

  И Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


45


 

  Оттеглете се отсред това общество, за да ги погубя в един миг. Но те паднаха на лицата си.  

 

 


46


 

  Тогава Моисей рече на Аарона: Вземи кадилницата си, тури в нея огън от олтара, и тури на него темян та иди скоро в обществото и направи умилостивение за тях; защото гняв излезе от Господа, язвата почна.  

 

 


47


 

  Аарон, прочее, взе кадилницата си , както рече Моисей, и завтече се сред обществото; и, ето, язвата беше почнала между людете; и той тури темяна и направи умилостивение за людете.  

 

 


48


 

  А като застана между мъртвите и живите, язвата престана.  

 

 


49


 

  Умрелите от язвата бяха четиринадесет хиляди и седемстотин човеци, освен ония, които умряха в Кореевата работа.  

 

 


50


 

  И Аарон се върна при Моисея до входа на шатъра за срещане, защото язвата престана.  

 

 


Числа 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: