Bulgarian Bible

Числа 20

Числа

Index

Глава 21

1


 

  А арадският цар, ханаанецът, който живееше към юг, като чу, че Израил иде през пътя Атарим воюва против Израиля, и хвана от тях пленници.  

 

 


2


 

  И Израил направи обрек Господу, като каза: Ако наистина предадеш тия люде в ръката ми, то съвсем ще разоря градовете им.  

 

 


3


 

  И Господ послуша гласа на Израиля и му предаде ханаанците; и те ги погубиха и разориха градовете им. И мястото се нарече Хорма*.  

 

 


4


 

  А когато отпътуваха от планината Ор, по пътя към Червеното море, за да обиколят Едомската земя, людете излязоха от търпение в душата си поради пътя.  

 

 


5


 

  И людете говориха против Бога и против Моисея, казвайки: Защо ни изведохте из Египет да измрем в пустинята? защото няма ни хляб ни вода, и душата ни се отвращава от тоя никакъв хляб.  

 

 


6


 

  За това Господ изпрати между людете горителни змии, които хапеха людете, та измряха много люде от Израиля.  

 

 


7


 

  Тогава людете дойдоха при Моисея и казаха: Съгрешихме за гдето говорихме против Господа и против тебе; помоли се Господу да махне змиите от нас. И Моисей се помоли за людете.  

 

 


8


 

  И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.  

 

 


9


 

  И тъй, Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина; и когато змия ухапеше някого, той, като погледнеше на медната змия, оставаше жив.  

 

 


10


 

  Тогава израилтяните отпътуваха и разположиха стан в Овот.  

 

 


11


 

  И като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-Аварим, в пустинята, която е към Моав, към изгрева на слънцето.  

 

 


12


 

  От там отпътуваха и разположиха стан в долината Заред.  

 

 


13


 

  От там отпътуваха и разположиха стан оттатък реката Арнон, която е в пустинята и изтича от пределите на аморейците; защото Арнон е моавска граница между моавците и аморейците.  

 

 


14


 

  За това е казано в книгата на Господните войни: - Ваев в Суфа И потоците на Арнон,  

 

 


15


 

  И течението на потоците, Което се простира до селището Ар И допира границата на Моав.  

 

 


16


 

  А от там дойдоха при Вир*. Тоя е кладенецът, за който Господ рече на Моисея: Събери людете, и ще им дам вода.  

 

 


17


 

  Тогава Израил изпя тая песен: - Бликай, о кладенче; пейте за него;  

 

 


18


 

  Кладенец изкопаха първенците, Благородните от людете изкопаха, Чрез заповедта на законодателя; с жезлите си. А от пустинята отидоха в Матана,  

 

 


19


 

  и от Матана в Наалиил, и от Наалиил във Вамот,  

 

 


20


 

  а от Вамот в долината, която е в моавското поле, при върха на Фасга, която гледа към Есимон+.  

 

 


21


 

  Тогава Израил изпрати посланици при аморейския цар Сион да кажат:  

 

 


22


 

  Остави ме да замина през земята ти; няма да свръщаме ни по нивите ни по лозята; не ще да пием вода от кладенците; през царевия друм ще вървим, докато преминем твоите предели.  

 

 


23


 

  А Сион не пусна Израиля да мина през пределите му; но Сион събра всичките си люде, излезе та се опълчи срещу Израиля в пустинята, и дойде в Яса та воюва против Израиля.  

 

 


24


 

  Но Израил го порази с острото на ножа, и завладя земята му от Арнон до Явок, до амонците; защото границата на амонците беше крепка.  

 

 


25


 

  Израил завладя всички тия градове; и Израил се засели във всичките градове на аморейците, в Есевон и във всичките му села.  

 

 


26


 

  Понеже Есевон бе град на аморейския цар Сион, който беше воювал с предишния моавски цар и беше отнел от ръката му всичката му земя до Арнон.  

 

 


27


 

  За това, ония, които говорят с притчи, казват: - Дойдете в Есевон; Да се съгради и да се закрепи града Сионов;  

 

 


28


 

  Защото огън излезе от Есевон, Пламък из града Сионов; Пояде Ар моавски, И първенците на високите места на Арнон.  

 

 


29


 

  Горко ти Моаве! Погина ти, Хамосови люде! Даде синовете си на бяг И дъщерите си на плен При Сиона аморейския цар.  

 

 


30


 

  Ние го застреляхме Есевон погина до Девон; И запустихме ги до Нофа, Която се простира до Медева.  

 

 


31


 

  Така Израил се засели в земята на Аморейците.  

 

 


32


 

  После Моисей изпрати човеци да съгледат Язир; и, като превзеха селата му, изпъдиха аморейците, които бяха в тях.  

 

 


33


 

  Тогава се върнаха и отидоха по пътя към Васан; а васанският цар Ог излезе против тях, той и всичките му люде, на бой в Едраи.  

 

 


34


 

  Но Господ рече на Моисея: Не бой се от Него, защото Аз ще предам в ръцете ви него, всичките му люде и земята му; ще му направиш така, както направи на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон.  

 

 


35


 

  И тъй, поразиха него, синовете му и всичките му люде, догдето не му остана ни един оцелял; и завладяха земята му.  

 

 


Числа 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: