Bulgarian Bible

Числа 25

Числа

Index

Глава 26

1


 

  А подир язвата Господ говори на Моисея и Елеазара син на свещеника Аарона, казвайки:  

 

 


2


 

  Пребройте цялото общество израилтяни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израиля, които могат да излизат на бой.  

 

 


3


 

  За това, Моисей и свещеникът Елеазар говориха на людете на моавските полета, при Иордан срещу Ерихон, казвайки:  

 

 


4


 

  Пребройте людете от двадесет години и нагоре, според както Господ заповяда на Моисея и на израилтяните, които излязоха из Египетската земя.  

 

 


5


 

  Рувим, първородният на Израиля. Рувимците бяха: от Еноха, семейството на Еноховците; от Фалу, семейството на Фалуевците;  

 

 


6


 

  от Есрона, семейството на Есроновците; от Хармия, семейството на Хармиевците.  

 

 


7


 

  Тия са семействата на рувимците; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души.  

 

 


8


 

  Синовете на Фалу бяха Елиав;  

 

 


9


 

  и синовете на Елиава: Намуил, Датан и Авирон. Това са ония Датан и Авирон, избраните от обществото, които се подигнаха против Моисея и против Аарона между дружината на Корея, когато се подигнаха против Господа;  

 

 


10


 

  и земята разтвори устата си та ги погълна заедно с Корея при изтреблението на дружината му , когато огънят пояде двеста и петдесет човеци, и те станаха за знамение;  

 

 


11


 

  а синовете на Корея не умряха.  

 

 


12


 

  Симеонците по семействата си бяха: от Намуила, семейството на Намуиловците; от Ямина, семейството на Яминовците; от Яхина, семейството на Яхиновците;  

 

 


13


 

  от Зара, семейството на Заровците; от Саула, семейството на Сауловците.  

 

 


14


 

  Тия са семействата на Симеоновците, двадесет и две хиляди и двеста души.  

 

 


15


 

  Гадците по семействата си бяха: от Сафона, семейството на Сафоновците; от Агия, семейството на Агиевците; от Суния, семейството на Суниевците;  

 

 


16


 

  от Азения, семейството на Азениевците; от Ирия, семейството на Ириевците;  

 

 


17


 

  от Арода, семейството на Ародовците; от Арилия, семейството на Арилиевците;  

 

 


18


 

  Тия са семействата на гадците; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин души.  

 

 


19


 

  Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя.  

 

 


20


 

  А юдейците по семействата си бяха; от Села, семейството на Селаевците; от Фареса, семейството на Фаресовците; от Зара, семейството на Заровците.  

 

 


21


 

  И Фаресовите потомци бяха: от Есрона, семейството на Амуловците.  

 

 


22


 

  Тия са Юдовите семейства; и преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин души.  

 

 


23


 

  Исахарците по семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовците; от Фуа, семейството на Фуавците;  

 

 


24


 

  от Ясува, семейството на Ясувовците; от Симрона, семейството на Симроновците.  

 

 


25


 

  Тия са Исахаровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста души.  

 

 


26


 

  Завулонците по семействата си бяха: от Середа, семейството на Середовците; от Елона, семейството на Елоновците; от Ялеила, семейството на Ялеиловците.  

 

 


27


 

  Тия са семействата на завулонците; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин души.  

 

 


28


 

  Иосифовите синове по семействата си бяха Манасия и Ефрем.  

 

 


29


 

  Манасийците бяха: от Махира, семейството на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, семейството на Галаадовците.  

 

 


30


 

  Ето Галаадовите потомци: от Ахиезера, семейството на Ахиезеровците; от Хелека, семейството на Хелековците;  

 

 


31


 

  от Асриила, семейството на Асрииловците; от Сихема, семейството на Сихемовците;  

 

 


32


 

  от Семида, семейството на Семидовците; и от Ефера, семейството на Еферовците.  

 

 


33


 

  А Салпаад Еферовият син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.  

 

 


34


 

  Тия са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин души.  

 

 


35


 

  А ето ефремците по семействата им: от Сутала, семейството на Суталовците; от Вехера, семейството на Вехеровците; от Тахана, семейството на Тахановците.  

 

 


36


 

  Ето и Суталовите потомци: от Ерана, семейството на Ерановците.  

 

 


37


 

  Тия са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тия са Иосифовите потомци по семействата си.  

 

 


38


 

  Вениаминците по семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловците; от Асвила, семейството на Асвиловците; от Ахирама, семейството на Ахирамовците;  

 

 


39


 

  от Суфама, семейството на Суфамовците; от Уфама, семейството на Уфамовците.  

 

 


40


 

  А Веловите синове бяха Аред и Нееман; от Ареда , семейството на Аредовците; от Неемана, семейството на Неемановците.  

 

 


41


 

  Тия са вениаминците по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души.  

 

 


42


 

  Ето данците по семействата им: от Суама, семейството на Суамовците. Тия са Дановите семейства по семействата си.  

 

 


43


 

  Преброените от всичките семейства на Саумовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души.  

 

 


44


 

  Асирците по семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновците; от Есуи, семейството на Есуиевците; от Верия, семейството на Вериевците.  

 

 


45


 

  От Вериевите потомци бяха: от Хевера, семейството на Хеверовците; от Малхиила, семейството на Малхииловците.  

 

 


46


 

  А името на Асировата дъщеря беше Сара.  

 

 


47


 

  Тия са семействата на асирците; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.  

 

 


48


 

  Нефталимците по семействата си бяха: от Ясиила, семейството на Ясииловците; от Гуния, семейството на Гуниевците;  

 

 


49


 

  от Есера, семейството на Есеровците; от Силима; семейството на Силимовците.  

 

 


50


 

  Тия са Нефталимовите семейства по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души.  

 

 


51


 

  Числото на преброените от израилтяните беше шестстотин и една хиляда седемстотин и тридесет души.  

 

 


52


 

  Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


53


 

  На тях нека се раздели земята за наследство, според числото на имената им.  

 

 


54


 

  На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство: на всяко племе да се даде наследството му, според числото на преброените от него.  

 

 


55


 

  При все това, обаче, земята ще се раздели с жребие; и ще наследят според имената на бащините си племена.  

 

 


56


 

  С жребие да се раздели наследството им между мнозината и малцината.  

 

 


57


 

  А ето числото на преброените от левийците по семействата им: от Гирсона, семейството на Гирсоновците; от Каата, семейството на Каатовците; от Мерария, семейството на Мерариевците.  

 

 


58


 

  Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевците, семейството на Хевроновците, семейството на на Маалиевците, семейството на Мусиевците, семейството на Кореевците; а Каат роди Амрама.  

 

 


59


 

  Името на Амрамовата жена беше Иохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Левия в Египет; и тя роди на Амрама Аарона и Моисея и сестра им Мариам.  

 

 


60


 

  А на Аарона се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.  

 

 


61


 

  Но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа.  

 

 


62


 

  А преброените от Левийците бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израилтяните, понеже на тях не се даде наследство между израилтяните.  

 

 


63


 

  Тия са преброените чрез Моисея и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.  

 

 


64


 

  Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израилтяните в Синайската пустиня;  

 

 


65


 

  защото за тях Господ бе казал: непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев Ефониевият син и Исус Навиевият син.  

 

 


Числа 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: