Bulgarian Bible

Числа 30

Числа

Index

Глава 31

1


 

  След това Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


2


 

  Въздай на мадиамците за израилтяните, и след това ще се прибереш при людете си.  

 

 


3


 

  Моисей, прочее, говори на людете, казвайки: Нека се въоръжат от вас мъже за бой и нека отидат против Мадиама за да извършат въздаяние върху Мадиама за Господа.  

 

 


4


 

  По хиляда души от всяко племе от всичките Израилеви племена да изпратите на войната.  

 

 


5


 

  И така, от Израилевите хиляди се преброиха по хиляда души от всяко племе, дванадесет хиляди души, въоръжени, за бой.  

 

 


6


 

  И Моисей ги изпрати на войната, по хиляда души от всяко племе, тях и Финееса, сина на свещеника Елеазара, със светите вещи и с тръбите за тревога в ръцете му.  

 

 


7


 

  Те воюваха против Мадиама според както Господ заповяда на Моисея, и убиха всяко мъжко.  

 

 


8


 

  И между убитите убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рава, петима мадиамски царе; убиха с нож и Валаама Веоровия син.  

 

 


9


 

  А израилтяните плениха жените на мадиамците, децата им, всичкия им добитък и всичките им стада; и разграбиха всичкия им имот.  

 

 


10


 

  А всичките им градове, в местата населени от тях, и всичките им станове изгориха с огън.  

 

 


11


 

  И взеха всичките користи и всичкото плячка, и човек и животно.  

 

 


12


 

  И докараха пленниците, плячката и користите на Моисея, на свещеника Елеазар и на обществото израилтяни в стана, на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.  

 

 


13


 

  Тогава Моисей, свещеникът Елеазар и всичките първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана.  

 

 


14


 

  Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход;  

 

 


15


 

  и Моисей им рече: Оставихте ли живи всичките жени?  

 

 


16


 

  Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконствуват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество.  

 

 


17


 

  За това, убийте сега всичките мъжки от децата, и убийте всяка жена, която е познала мъж, като е лежала с него.  

 

 


18


 

  А всичките момичета, които не са познали мъж, които не са лежали с такъв, оставете живи за себе си.  

 

 


19


 

  И вие останете вън от стана седем дена; вие и пленниците ви, всеки от вас , който е убил човек, и който се е допрял до убит, очистете се на третия ден и на седмия ден;  

 

 


20


 

  очистете и всичките дрехи, всичките кожени вещи, и всичко, което е направено от козина, и всичките дървени съдове..  

 

 


21


 

  Също и свещеник Елеазар рече на войниците, които бяха ходили на война: Това е повелението, което Господ заповяда на Моисея като закон.  

 

 


22


 

  Само че златото, среброто, медта, желязото, оловото и калая,  

 

 


23


 

  всичко, което може да устои на огън, прекарайте през огън, и ще бъде чисто; обаче, трябва да се очисти и с очистителна вода; и всичко що не може да устои на огън прекарай през вода.  

 

 


24


 

  Тогава на седмия ден да изперете дрехите си, и ще бъдете чисти; и подир това да влезете в стана.  

 

 


25


 

  И Господ говори на Моисея, казвайки:  

 

 


26


 

  Ти и свещеникът Елеазар и началниците на бащините домове от обществото пребройте плячката и пленниците, и човек и животно,  

 

 


27


 

  и раздели плячката на две, между войниците, между войниците, които ходиха на война и цялото общество.  

 

 


28


 

  От дела на войниците, които ходиха на бой, отдели като данък за Господа то една душа от петстотин - от човеци, от говеда, от осли и от овци;  

 

 


29


 

  от тяхната половина да вземеш това и да го дадеш на свещеника Елеазара, като възвишаем принос Господу.  

 

 


30


 

  А от половината, която се дава на израилтяните, да вземеш по един дял от петдесет - от човеци, от говеда, от осли и от овци - от всеки добитък, - и да ги дадеш на лавитите, които пазят заръчаното за Господната скиния.  

 

 


31


 

  И тъй Моисей и свещеникът Елеазар сториха, според както Господ заповяда на Моисея.  

 

 


32


 

  А плячката, то ест , това, което остана в плен, което войниците заплениха, беше: овци, шестстотин седемдесет и пет хиляди;  

 

 


33


 

  говеда, седемдесет и две хиляди:  

 

 


34


 

  осли, шестдесет и една хиляда  

 

 


35


 

  и човеци - жени, които не бяха познали мъж, чрез лягане с такъв - всичко тридесет и две хиляди души.  

 

 


36


 

  Половината, делът на ония, които бяха ходили на бой, беше на брой: овци, триста и тридесет и седем хиляди и петстотин;  

 

 


37


 

  а данъкът за Господа от овците беше шестстотин седемдесет и пет;  

 

 


38


 

  говедата бяха тридесет и шест хиляди, от които данъкът за Господа беше седемдесет и две;  

 

 


39


 

  ослите бяха тридесет хиляди и петстотин, от които данъкът за Господа беше шестдесет и един;  

 

 


40


 

  и човеците бяха шестнадесет хиляди, от които данъкът за Господа беше тридесет и двама души,  

 

 


41


 

  И Моисей даде данъка, като възвишаем принос Господу, на свещеника Елеазара, както Господ заповяда на Моисея.  

 

 


42


 

  А половината, която се даде на израилтяните, който Моисей отдели от войниците,  

 

 


43


 

  то ест , половината за обществото, беше: овци, триста и тридесет и седем хиляди и петстотин;  

 

 


44


 

  говеда, тридесет и шест хиляди;  

 

 


45


 

  осли, тридесет хиляди и петстотин;  

 

 


46


 

  и човеци - шестнадесет хиляди.  

 

 


47


 

  От тия половината за израилтяните Моисей взе по един дял от петдесет от човеци и от животни, и ги даде на левитите, които пазеха заръчаното за Господната скиния, според както Господ заповяда на Моисея.  

 

 


48


 

  Тогава се приближиха при Моисея началниците, които бяха над хилядите на войската, хилядниците и стотниците,  

 

 


49


 

  и рекоха на Моисея: Слугите ти преброиха войниците, които са под ръката ни; и не липсва ни един от нас.  

 

 


50


 

  За това принасяме дар Господу, всеки каквото е намерил, златни неща, верижки, гривни, пръстени, обеци и мъниста, за да се извърши умилостивение за душите ни пред Господа.  

 

 


51


 

  И Моисей и свещеникът Елеазар взеха златото от тях, всичко в изработени украшения.  

 

 


52


 

  И всичкото злато от възвишаемия принос, който хилядниците и стотниците принесоха Господу, беше шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет сикли.  

 

 


53


 

  (Защото войниците бяха грабили, всеки за себе си).  

 

 


54


 

  И Моисей и свещеникът Елеазар, като взеха златото от хилядниците и стотниците, донесоха го в шатъра за срещане, за спомен на израилтяните пред Господа.  

 

 


Числа 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: