Bulgarian Bible

Второзаконие 3

Второзаконие

Index

Глава 4

1


 

  Сега слушай, Израилю, повеленията и съдбите, които ви уча да вършите, за да живеете, и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ Бог на бащите ви.  

 

 


2


 

  Да не притурите нищо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа нашият Бог, които ви заповядвам.  

 

 


3


 

  Очите ви са видели що направи Господ, поради Ваалфегора; защото Господ вашият Бог изтреби изсред вас всичките човеци, които се поведоха по Ваалфегора.  

 

 


4


 

  А вие, които сте се привързали при Господа вашият Бог, всички сте живи днес.  

 

 


5


 

  Ето, аз ви научих повеления и съдби, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите.  

 

 


6


 

  И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са тия на тоя велик народ.  

 

 


7


 

  Защото кой народ е толкова велик щото да има бог тъй близо при себе си, колкото е Иеова нашият Бог близо при нас всеки път, когато Го призоваваме?  

 

 


8


 

  Или кой народ е толкова велик щото да има такива справедливи повеления и съдби, какъвто и целият тоя закон, който излагам пред вас днес?  

 

 


9


 

  Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти, през всичките дни на живота ти; но предавай ги на чадата си и на внуците си;  

 

 


10


 

  предавай им за деня, в който ти застана пред Господа твоя Бог на Хорив, когато Господ ми каза: Събери Ми людете, и ще ги направя да чуят думите Ми, за да се научат да се боят от Мене през всичкото време догдето живеят на земята, и те да учат чадата си на това .  

 

 


11


 

  Вие се приближихте и застанахте под планината; и планината гореше в огън до сред небето, и имаше тъмнина, облак и мрак.  

 

 


12


 

  Тогава Господ ви говори изсред огъня; вие чухте гласа на думите, но не видяхте никакъв образ; само глас чухте .  

 

 


13


 

  И Той ви изяви завета Си, който ви заповяда да вършите, сиреч, десетте заповеди; и написа ги на две каменни плочи.  

 

 


14


 

  И в онова време Господ ми заповяда да ви науча повеления и съдби, за да ги вършите в земята, към която преминавате да я притежавате.  

 

 


15


 

  Прочее, внимавайте добре на себе си, (защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня вие не видяхте никакъв образ),  

 

 


16


 

  да не би да се развратите и си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или на жена,  

 

 


17


 

  подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето,  

 

 


18


 

  подобие на нещо, което пълзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята;  

 

 


19


 

  и да не би, като подигнеш очи към небето, и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се мамиш, та да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ твоят Бог разпредели на всичките народи под цялото небе.  

 

 


20


 

  А вас взе Господ и ви изведе из железарската пещ, из Египет, да Му бъдете люде за наследство, както сте и днес.  

 

 


21


 

  При това, Господ се разгневи на мене поради вас, и закле се да не премина Иордан и да не вляза в оная добра земя, който Господ твоят Бог ти дава за наследство,  

 

 


22


 

  но да умра в тая земя; аз няма да премина Иордан; а вие ще преминете и ще завладеете оная добра земя.  

 

 


23


 

  Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ вашият Бог направи с вас, да не би да си направите идол, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил;  

 

 


24


 

  защото Господ твоят Бог е огън пояждащ, Бог ревнив.  

 

 


25


 

  Когато ти се родят чада и внуци, ако, като живеете дълго време на земята, се развратите и направите идол, образ на нещо и вършите зло пред Господа твоя Бог и Го разгневите,  

 

 


26


 

  днес викам небето и земята да свидетелствуват против вас, че непременно скоро ще изчезнете от земята, за превземането на която вие преминавате Иордан; няма да живеете дълго време в нея, а съвсем ще бъдете изтребени.  

 

 


27


 

  Господ ще ви разпръсне между племената, и ще останете малочислени между ония народи, всред които Господ ще ви отведе.  

 

 


28


 

  Там ще служите на богове, дело на човешки ръце, на дърво и камък, които нито виждат нито чуват, нито ядат нито миришат.  

 

 


29


 

  Но ако от там потърсите Господа твоя Бог, всеки от вас ще го намери, ако го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.  

 

 


30


 

  Когато се намериш в скръб, и всичко това те постигне, ако най-после* се обърнат към Господа твоя Бог и послушат гласа Му,  

 

 


31


 

  то, понеже Господ твоят Бог е Бог милостив, той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти.  

 

 


32


 

  Защото попитай сега за миналите времена, които бяха преди тебе, от деня когато Бог създаде човека на земята, и попитай от единия край на небето до другия: ставало ли е такова нещо, като това велико дело, или чувало ли се е подобно на него?  

 

 


33


 

  Люде чули ли са някога Божия глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да останат живи?  

 

 


34


 

  Или предприел ли е Бог да дойде и вземе за себе си народ изсред друг народ, чрез изпитни, знамения и чудеса, и чрез бой, чрез силна ръка, чрез издигната мишца, и чрез големи ужаси, според всичко, което Господ вашият Бог е сторил за вас в Египет пред очите ви?  

 

 


35


 

  На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Иеова, Той е Бог, и няма друг освен Него.  

 

 


36


 

  За да те научи, Той те направи да чуеш гласа Му от небето, и показа ти на земята великия Си огън, и ти чу думите Му изсред огъня.  

 

 


37


 

  И понеже Той обичаше бащите ти, за това избра тяхното потомство след тях, и с присъствието Си чрез голямата Си сила те изведе из Египет,  

 

 


38


 

  за да изгони от пред тебе народи по-големи и по-силни от тебе, да те въведе в земята им и да ти я даде в наследство, както прави днес.  

 

 


39


 

  Познай, прочее, днес и вложи в сърцето си, че Иеова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.  

 

 


40


 

  И пази повеленията Му и заповедите Му, които днес ти заповядвам, за да благоденствуваш, ти и потомците ти след тебе, и за всегда да се продължат дните ти на земята, който Господ твоят Бог ти дава.  

 

 


41


 

  Тогава Моисей отдели от града оттатък* Иордан към изгрева на слънцето,  

 

 


42


 

  за да прибягва там оня убиец, който убие ближния си по погрешка, без да го е мразил по-напред, и като побегне в един от тия градове, да остане жив.  

 

 


43


 

  Те бяха : Восор в пустинята, в полянската земя на рувимците, Рамот в Галаад, в земята на гадците и Голан във Васан, в земята на манасийците.  

 

 


44


 

  И ето законът, който Моисей изложи пред израилтяните;  

 

 


45


 

  ето, заявленията, повеленията и съдбите, които Моисей изказа на израилтяните, когато бяха излезли из Египет  

 

 


46


 

  оттатък* Иордан, в долината срещу Вет-фегор, в земята на аморейския цар Сион, който живееше в Есевон, когото Моисей и израилтяните поразиха, след като бяха излезли из Египет,  

 

 


47


 

  като превзеха земята му и земята на васанския цар Ог, двамата аморейски царе, които бяха оттатък Иордан към изгрева на слънцето,  

 

 


48


 

  от Ароир, който е при устието на реката Арнон, до планината Сион (която е Ермон),  

 

 


49


 

  и цялото поле оттатък Иордан на изток, до морето на полето, под Асдот-фасга.  

 

 


Второзаконие 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: