Bulgarian Bible

Исус Навиев 9

Исус Навиев

Index

Глава 10

1


 

  А като чу ерусалимският цар Адониседек, че Исус превзел Гай и го обрекъл на изтребление, и че както сторил на Ерихон и на царя му така сторил на Гай и на царя му, и че жителите на Гаваон сключили мир с Израиля и останали между тях,  

 

 


2


 

  уплашиха се много, той и людете му , защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, и защото беше по-голям от Гай, и всичките му мъже бяха силни.  

 

 


3


 

  Затова, ерусалимският цар Адониседек прати до хевронския цар Оам, до ярмутския цар Пирам, до лахийския цар Яфий и до еглонския цар Девир, да рекат:  

 

 


4


 

  Дойдете при мене та ми помогнете, и нека поразим Гаваон, защото сключи мир с Исуса и с израилтяните.  

 

 


5


 

  И така, събраха се тия петима аморейски царе: ерусалимският цар, хевронският цар, ярмутския цар, лахийският цар и еглонският цар, та отидоха, те и всичките им войнства, и разположиха стана си пред Гаваон и воюваха против него.  

 

 


6


 

  Тогава гаваонците пратиха до Исус в стана у Галгал да рекат: Да не оттеглиш ръка от слугите си; скоро дойди пре нас и избави ни и помогни ни, защото се събраха против нас всичките аморейски царе, които живеят в хълмистите места.  

 

 


7


 

  И тъй, Исус се качи от Галгал, той и всичките военни люде с него, и всичките силни и храбри мъже.  

 

 


8


 

  И Господ каза на Исуса: Да се не убоиш от тях, защото ги предадох в ръката ти; никой от тях няма да устои пред тебе.  

 

 


9


 

  Исус, прочее, дойде върху тях внезапно, като беше се качвал цяла нощ от Галгал.  

 

 


10


 

  И Господ ги смути пред Израиля; и Исус ги порази с голямо поражение в Гаваон, и гони ги из нагорнището, по което се отива за Веторон, и поразяваше ги до Азика и до Мекида.  

 

 


11


 

  А като бягаха от Израиля и бяха в надолнище то при Веторон, Господ хвърляше на тях големи камъни от небето до Азика, та измряха; умрелите от камъните на градушката бяха по-много от ония, които израилтяните убиха с нож.  

 

 


12


 

  Тогава говори Исус Господу, в деня когато Господ предаде аморейците на израилтяните, като рече пред очите на Израиля: Застани слънце,над Гаваон, И ти, луно, над долината Еалон.  

 

 


13


 

  И слънцето застана и луната и спря, Догдето мъздовъздадоха людете на неприятелите си. Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето застана всред небето, и не побърза да дойде почти цял ден.  

 

 


14


 

  Такъв ден не е имало ни по-напред ни после, щото така да послуша Господ човешки глас; защото Господ воюваше за Израиля,  

 

 


15


 

  След това Исус се върна, и целият Израил с него, в стана у Галгал.  

 

 


16


 

  А ония петима царе побягнаха та се скриха в пещерата при Макида.  

 

 


17


 

  Известиха, прочее, на Исуса, казвайки: Петимата царе се намериха скрити в пещерата при Макида.  

 

 


18


 

  И Исус каза: Привалете големи камъни на входа на пещерата и поставете часови при нея да ги пазят;  

 

 


19


 

  а вие не стойте; гонете неприятелите си и поразете най-последните от тях; не ги оставяйте да влязат в градовете си, защото Господ вашият Бог ги предаде в ръцете ви.  

 

 


20


 

  И когато Исус и израилтяните ги поразиха с твърде голямо клане, догдето бяха изтребени, и останалите от тях, които оцеляха, влязоха в укрепени градове,  

 

 


21


 

  тогава всичките люде се върнаха с мир в стана при Исуса у Мекида; никой не поклати език против никого от израилтяните.  

 

 


22


 

  Тогава рече Исус: Отворете входа на пещерата та изведете пи мене ония петима царе и пещерата.  

 

 


23


 

  И сториха така, и изведоха при него ония петима царе из пещерата: ерусалимския цар, хевронския цар, ярмутския цар, лахиския цар и еглонския цар.  

 

 


24


 

  И като изведоха при Исуса ония царе, Исус повика всичките Израилеви мъже и рече на началниците на военните мъже, които бяха ходили с него: Приближете се, турете нозете си на вратовете на тия царе, и те се приближиха и туриха нозете си на вратовете им.  

 

 


25


 

  Исус още им каза: Не бойте се, нито се страхувайте, бъдете силни и дръзновени, понеже така ще стори Господ на всичките ви неприятели, против които воювате.  

 

 


26


 

  А подир това Исус ги порази, уби ги и ги обеси на пет дървета; и висяха на дърветата до вечерта.  

 

 


27


 

  А при захождането на слънцето Исус заповяда, та ги снеха от дърветата, хвърлиха ги във входа на пещерата туриха големи камъни, които стоят там и до днес.  

 

 


28


 

  В същия ден Исус превзе Макида и порази нея и царя й с острото на ножа; изтреби като обречени, тях и колкото души имаше в нея, не остави никого да избяга*; стори на макидския цар както бе сторил на ерихонския цар.  

 

 


29


 

  След това Исус и целият Израил се него премина от Макида в Ливан и воюваше против Ливна.  

 

 


30


 

  И Господ предаде и нея и царя й в ръката на Израиля; и порази с острото на ножа си нея и колкото души имаше в нея; не остави никого да избяга* и стори на царя й както бе сторил на ерихонския цар.  

 

 


31


 

  После Исус и целият Израил с него премина от Лина в Лахис, разположи стан срещу него, и воюваше против него.  

 

 


32


 

  И Господ предаде Лахис в ръката на Израиля; и превзеха го на втория ден, и поразиха с острото на ножа него и колкото души имаше в него, според всичко що сториха на Ливна.  

 

 


33


 

  Тогава гезерският цар Орам дойде да помогне на Лахис; но Исус поразяваше него и людете му, догдето не му остави остатък.  

 

 


34


 

  И от Лахис, Исус и целият Израил с него, премина в Еглон, разположиха стан срещу него, и воюваха против него;  

 

 


35


 

  и в същия ден го превзеха и поразиха го с острото на ножа; в същия ден Исус изтреби, като обречени, колкото души имаше в него, според всичко, що стори в Лахис.  

 

 


36


 

  После Исус и целият Израил с него отиде от Еглон в Хеврон, и воюваха против него;  

 

 


37


 

  и като го превзеха, поразиха с острото на ножа него, царя му, всичките му градове и колкото души имаше в него; не остави никого да избяга*, според всичко, що стори на Еглон, но изтреби него и колкото души имаше в него.  

 

 


38


 

  А според това Исус и целият Израил с него се върна в Девир и воюва против него;  

 

 


39


 

  и превзе него, царя му и всичките му градове; и поразиха ги с острото на ножа, и изтребиха колкото души имаше в него; не остави никого да избяга*; стори на Девир и на царя му както стори на Хеврон, и както бе сторил на Ливна и на царя й.  

 

 


40


 

  Така Исус порази цялата хълмиста, южна и полянска земя, и подгорията, и всичките из царе; не остави никого да избяга*, но изтреби всичко, що дишаше, според както Господ Израилевият Бог беше заповядал.  

 

 


41


 

  И Исус ги порази от Кадис-варни до Газа, и цялата Гесенска земя до Гаваон.  

 

 


42


 

  Всички тия царе и земята им Исус превзе изведнъж, защото Господ Израилевият Бог воюваше за Израиля.  

 

 


43


 

  Тогава Исус и целият Израил с него се завърна в стана у Галгал.  

 

 


Исус Навиев 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: