Bulgarian Bible

1 Царе 1

1 Царе

Index

Глава 2

1


 

  Тогава Анна се помоли, като казваше:- Развесели се сърцето ми в Господа; Въздигна се рога ми чрез Господа; Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, Защото се развеселих в спасението Ти.  

 

 


2


 

  Няма свет какъвто е Господ; Защото няма друг освен Тебе, Нито канара като нашия Бог.  

 

 


3


 

  Не продължавайте да говорите горделиво; Да не излезе високомерие из устата ви; Защото Господ е Бог на знания, И от него се претеглят делата.  

 

 


4


 

  Лъковете на силните се строшиха; И немощните се препасаха със сила.  

 

 


5


 

  Ситите се пазариха за хляб; А гладните престанаха да гладуват . Ей, и не плодната роди седем, А многодетната изнемощя.  

 

 


6


 

  Господ умъртвява, и съживява; Сваля в ада*, и възвежда.  

 

 


7


 

  Господ осиромашава човека , и обогатява; Смирява човека , и въздига.  

 

 


8


 

  Въздига бедния от пръстта, И възвишава сиромаха от бунището, За да ги направи да седнат между князете, И да наследят славен престол; Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.  

 

 


9


 

  Ще пази нозете на светиите Си; А нечестивите ще погинат в тъмнината; Понеже със сила не ще надделее човек.  

 

 


10


 

  Противниците на Господа ще се сломят; Ще гръмне от небето против тях; Господ ще съди краищата на земята, И ще даде сила на царя Си, И ще въздигне рога на помазаника Си.  

 

 


11


 

  Тогава Елкана си отида у дома си в Рама. А детето слугуваше Господу пред свещеника Илия.  

 

 


12


 

  А Илиевите синове бяха лоши човеци, които не познаваха Господа.  

 

 


13


 

  Тия свещеници постъпваха към людете така: когато някой принасяше жертва, като се вареше месото, слугата на свещеника дохождаше с тризъбна вилица в ръка  

 

 


14


 

  и забождаше я в тенджерата или в котела, или в котлето, или в гърнето; и каквото издигаше вилицата, свещеникът го вземаше за себе си. Така постъпваха в Сило с всичките израилтяни, които дохождаха там.  

 

 


15


 

  Даже и преди да изгорят тлъстината, слугата на свещеника дохождаше та казваше на човека, който принасяше жертвата: Дай на свещеника месото за печене, защото няма да приеме от тебе варено месо, но сурово.  

 

 


16


 

  И ако човекът му речеше: Нека изгорят първо тлъстината, и сетне си вземи колкото желае душата ти, тогава казваше: Не, но сега ще дадеш, и ако не, ще взема на сила.  

 

 


17


 

  Така грехът на тия младежи беше твърде голям пред Господа; защото човеците се отвращаваха от Господната жертва.  

 

 


18


 

  А Самуил слугуваше пред Господа, дете препасано с ленен ефод.  

 

 


19


 

  И майка му правеше за него горна дрешка та му донасяше всяка година, когато дохождаше с мъжа си, за да принесе годишната жертва.  

 

 


20


 

  И Илий благослови Елкана и жена му, като каза: Господ да ти даде рожба от тая жена вместо заема, който дадохте на Господа. И те отидоха на мястото си.  

 

 


21


 

  И Господ посети Анна; и тя зачна и роди три сина и две дъщери. А детето Самуил растеше пред Господа.  

 

 


22


 

  А като беше Илий много стар, чу всичко, що прави синовете му на целия Израил, и как лежали с жените, които слугували при входа на шатъра за срещане.  

 

 


23


 

  И той им рече: Защо правите такива работи? понеже слушам лоши работи за вас от всички тия люде.  

 

 


24


 

  Недейте, чада мои; защото не е добър слухът, който чувам; вие правите Господните люде да стават престъпници.  

 

 


25


 

  Ако сгреши човек на човека ще стане моление Богу за него*; но ако съгреши някой Господу, кой ще се моли за него? Но те не послушаха гласа на баща си, защото Господ щеше да ги погуби.  

 

 


26


 

  А детето Самуил растеше и придобиваше благоволението и на Господа и на човеците.  

 

 


27


 

  Тогава дойде един Божий човек при Илия та му рече: Така казва Господ: Не съм ли Се открил явно на бащиния ти дом когато те бяха в Египет у Фараоновия дом?  

 

 


28


 

  И не съм ли избрал него измежду всичките Израилеви племена за Мой свещеник, за да принесе жертвата на олтара Ми, да гори темян и да носи ефод пред Мене? И не съм ли дал на бащиния ти дом всичките приноси чрез огън от израилтяните?  

 

 


29


 

  Защо, прочее, ритате жертвата Ми и приноса Ми, който съм заповядал да принасят в жилището Ми, и почитат синовете си повече от Мене, за да се гоите с по-доброто от всичките приноси на людете Ми Израиля?  

 

 


30


 

  Затова Господ Израилевият Бог каза: Аз наистина думах, че твоят дом и домът на баща ти ще да ходят пред Мене до века; но сега Господ каза: Далеч от Мене! защото ония, които славят Мене, тях ще прославя Аз, а ония, които Ме презират, ще бъдат презрени.  

 

 


31


 

  Ето, идат дните, когато ще пресека мишцата на бащиния ти дом, така щото да няма старец в дома ти.  

 

 


32


 

  И според всичките блага, които ще се дадат на Израиля, в жилището Ми ще видиш утеснение*; и не ще има старец в дома ти до века.  

 

 


33


 

  И оня от твоите, когото не отсека от олтара Си, ще бъде за изнуряване на очите ти и за огорчаване на душата ти; и всичките внуци на дома ти ще умират в средна възраст.  

 

 


34


 

  И това, което ще дойде върху двамата ти сина, върху Офния и Финееса, ще ти бъде знамение: в един ден и двамата ще умрат.  

 

 


35


 

  И Аз ще си въздигна верен свещеник, който ще постъпва според това, което е в сърцето Ми и в душата Ми; и ще съградя непоколебим дом; и той ще ходи пред помазаника Ми до века.  

 

 


36


 

  А всеки, който остане в твоя дом, ще дохожда да му се кланя за малко пари и за един хляб, и ще казва: Назначи ме, моля, на някоя от свещеническите служби, за да ям едно късче хляб.  

 

 


1 Царе 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: