Bulgarian Bible

1 Царе 10

1 Царе

Index

Глава 11

1


 

  След това амонецът Наас възлезе та разположи стан против Явис-галаад; и всичките явиски мъже казаха на Нааса: Направи договор с нас, и ще ти слугуваме.  

 

 


2


 

  И амонецът Наас из каза: С това условие ще направя договор с вас: да извъртя десните очи на всички ви; и ще положа това за позор върху целия Израил.  

 

 


3


 

  И явиските старейшини му казаха: Дай ни седем дена срок, за да пратим вестители по всичките предели на Израиля; и тогава, ако няма кой да ни избави, ще излезем към тебе.  

 

 


4


 

  И тъй вестителите дойдоха в Сауловия град Гавая та казаха тия думи на всеослушание пред людете; и всичките люде плакаха с висок глас.  

 

 


5


 

  А, ето, Саул идеше подир воловете от полето: и Саул рече: Какво е на людете та плачат? И съобщиха му думите на явиските мъже.  

 

 


6


 

  Тогава дойде Божият Дух със сила върху Саула, когато чу ония думи, и гневът му пламна твърде много.  

 

 


7


 

  И взе два вола, и като ги наряза на части прати ги по всичките предели на Израиля чрез вестители, за да кажат: Който не излезе подир Саула и подир Самуила, така ще се направи на воловете му. И страх от Господа обзе людете; и излязоха като един човек.  

 

 


8


 

  И като ги преброи у Везек, израилтяните бяха триста хиляди души, а Юдовите мъже тридесет хиляди души.  

 

 


9


 

  И рекоха на вестителите, които бяха дошли: Така да кажете на явис-галаадските мъже, утре като припече слънцето, ще ви дойде избавление. А когато вестителите дойдоха и известиха на явиските мъже, те се зарадваха.  

 

 


10


 

  И явиските мъже рекоха на амонците : Утре ще излезем към вас, и вие ни направете всичко, що ви се вижда угодно.  

 

 


11


 

  И на утринта Саул раздели людете на три полка; и във време на утринната стража те навлязоха всред стана, и поразяваха амонците докато се стопли денят; и оцелелите от тях се разпиляха до толкоз, щото нито двама от тях не останаха заедно.  

 

 


12


 

  Тогава людете казаха на Самуила: Кой е онзи що рече: Саул ли ще се възцари над нас? Доведете тия мъже, за да ги избием.  

 

 


13


 

  Но Саул каза: Никой няма да бъде убит тоя ден; защото Господ днес извърши избавление в Израиля.  

 

 


14


 

  Тогава Самуил каза на людете: Дойдете да идем в Галгал и там да възобновим царството.  

 

 


15


 

  И така, всичките люде отидоха в Галгал, и поставиха Саула Цар пред Господа там в Галгал; там и пожертвуваха примирителни жертви пред Господа; и Саул и всичките Израилеви мъже се развеселиха там твърде много.  

 

 


1 Царе 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: