Bulgarian Bible

1 Царе 14

1 Царе

Index

Глава 15

1


 

  След това Самуил каза на Саула: Господ ме изпрати да те помажа цар над людете Му, над Израиля; сега, прочее, послушай гласа на Господните думи.  

 

 


2


 

  Така казва Господ на Силите: Забелязал съм онова, което стори Амалик на Израиля, как му се възпротиви на пътя, когато идеше от Египет.  

 

 


3


 

  Иди сега та порази Амалика, обречи на изтребление всичко, що има, и не го пожали; но избий мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца, камила и осел.  

 

 


4


 

  Прочее, Саул повика людете та ги преброи в Телаам и бяха двеста хиляди пешаци израилтяни и десет хиляди Юдови мъже.  

 

 


5


 

  И Саул дойде до един амаликов град и постави засада в долината.  

 

 


6


 

  А Саул каза на кенейците: Идете, оттеглете се, слезте отсред амаличаните, за да не ви изтребя с тях: защото вие постъпвахте с благост към всичките израилтяни, когато идеха от Египет. И така, кенейците се оттеглиха отсред амаличаните.  

 

 


7


 

  И Саул порази амаличаните от Евила до прохода на Сур, срещу Египет.  

 

 


8


 

  И хвана жив амаличкия цар Агар, а изтреби всичките люде с острото на ножа.  

 

 


9


 

  Саул, обаче, и людете пощадиха Агага, и по-добрите от овците и от говедата и то угоените, и агнетата и всичко, което беше добро, и не искаха да ги обрекат на изтребление; но всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, него изтребиха.  

 

 


10


 

  Тогава Господното слово дойде към Самуила и каза:  

 

 


11


 

  Разкаях се, гдето поставих Саул цар, понеже той се отвърна от да Ме следва, и не извърши повеленията Ми. А това нещо възмути Самуила, и той викаше към Господа цялата нощ.  

 

 


12


 

  И на утринта, като стана Самуил рано, за да посрещне Саула, известиха на Самуила казвайки: Саул дойде в Кармил, и, ето, като си издигна паметник*, обърна се та замина и слезе в Галгал.  

 

 


13


 

  И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: Благословен да си от Господа! изпълних Господната заповед.  

 

 


14


 

  Но Самуил каза: Що значи тогава това блеене на овци в ушите ми?, и тоя рев на говеда, що слушам?  

 

 


15


 

  И Саул отговори: От амаличаните ги докараха; защото людете пощадиха по-добрите от овците и от говедата, за да пожертвуват на Господа твоя Бог; а другите обрекохме на изтребление.  

 

 


16


 

  Тогава Самуил каза на Саула: Почакай, и ще ти известя какво ми говори Господ нощес. А той му рече:Казвай.  

 

 


17


 

  И рече Самуил: Когато ти беше малък пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза цар над Израиля,  

 

 


18


 

  и Господ те изпрати на път и рече: Иди та изтреби грешните амаличаните и воювай против тях догде се довършат.  

 

 


19


 

  Защо, прочее, не послуша ти Господния глас, но се нахвърли на користите, та стори това зло пред Господа?  

 

 


20


 

  А Саул каза на Самуила: Да! послушах Господния глас, и отидох в пътя, който Господ ме изпрати, и доведох амаличкия цар Агаг, а амаличаните обрекох на изтребление.  

 

 


21


 

  Но людете взеха от користите овци и говеда, по-добрите от обречените неща, за да пожертвуват на Господа твоя Бог в Галгал.  

 

 


22


 

  И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността - от тлъстината на овни.  

 

 


23


 

  Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.  

 

 


24


 

  Тогава Саул каза на Самуила: Съгреших; защото престъпих Господното повеление и твоите думи, понеже се убоях от людете и послушах техния глас.  

 

 


25


 

  Сега, прочее, прости, моля, съгрешението ми, и върни се с мене, за да се поклоня Господу.  

 

 


26


 

  А Самуил каза на Саула: Няма да се върна с тебе, защото ти отхвърли Господното слово, и Господ отхвърли тебе, да не бъдеш цар над Израиля.  

 

 


27


 

  И като се обърна Самуил да си отиде, той хвана полата на мантията му, и тя се раздра.  

 

 


28


 

  И рече му Самуил: Господ откъсна днес Израилевото царство от тебе и го даде на един твой ближен, който е по-добър от тебе.  

 

 


29


 

  Па и Силният Израилев няма да излъже, нито да се разкае; защото Той не е човек та да се разкайва.  

 

 


30


 

  А той каза: Съгреших; но сега стори ми чест, моля пред старейшините на людете ми и пред Израиля, и върни се с мене, за да се поклоня на Господа твоя Бог.  

 

 


31


 

  И тъй, Самуил се върна и отиде след Саула; и Саул се поклони на Господа.  

 

 


32


 

  Тогава рече Самуил: Доведете ми тук амаличкия цар Агаг. И Агаг дойде при него весело, защото си казваше: Непременно горчивината на смъртта ще е преминала.  

 

 


33


 

  А Самуил рече: Както мечът ти е обезчадил жени, така и твоята майка ще се обезчади между жените. И Самуил съсече Агага пред Господа в Галгал.  

 

 


34


 

  Тогава Самуил си отиде в Рама, а Саул отиде у дома си в Гавая Саулова.  

 

 


35


 

  И Самуил не видя вече Саула до деня на смъртта си; обаче Самуил плачеше за Саула. И Господ се разкая, за гдето беше поставил Саула цар над Израиля.  

 

 


1 Царе 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: