Bulgarian Bible

3 Царе 6

3 Царе

Index

Глава 7

1


 

  А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато свърши цялата си къща.  

 

 


2


 

  Защото построи къщата Ливански лес, на която дължината му сто лакътя, широчината петдесет лакътя, и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете.  

 

 


3


 

  И тя биде покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж.  

 

 


4


 

  И имаше решетки в трите етажа, така че светене беше поставено срещу светене в трите етажа.  

 

 


5


 

  И всичките врати и вратни стълбове, и решетките, бяха четириъгълни; и светене беше поставено срещу светене в трите етажа.  

 

 


6


 

  Направи и трем от стълбове, на които дължината беше петнадесет лакътя; и тремът беше пред стълбовете на къщата , така щото стълбовете и стъпалата му бяха към лицето на тия.  

 

 


7


 

  Направи още престолния трем, гдето щеше да седи, то ест, съдилищния трем; и той беше облечен с кедър от пода до върха.  

 

 


8


 

  А къщата му, в която жевееше, поставена в един друг двор по-навътре от трема, имаше същата направа. И подобна на тоя трем Соломон направи къща и за Фараоновата дъщеря, която бе взел за жена.  

 

 


9


 

  Всички тия постройки , от вътрешното и от външното им лице, от основата до върха им, а отвън дори до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни дялани според мярка, претрити с трион.  

 

 


10


 

  Тоже и основата му от скъпи камъни, големи камъни, камъни, от десет лакътя и камъни от осем лакътя.  

 

 


11


 

  И отгоре имаше скъпи камъни, камъни дялани според мярка, и кедрови греди .  

 

 


12


 

  Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди, подобно на вътрешния двор на Господния дом и подобно на трема на къщата.  

 

 


13


 

  А цар Соломон бе пратил да доведат Хирама от Тир.  

 

 


14


 

  Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед; и той бе твърде изкусен, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така, той дойде при цар Соломона та му изработи всичката му работа.  

 

 


15


 

  Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок; и окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя.  

 

 


16


 

  И направи от леяна мед два капитела, за да ги тури на върховете на стълбовете; височината на единия капител беше пет лакътя и височината на другия капител пет лакътя.  

 

 


17


 

  Направи още мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, седем за единия капител и седем за другия капител.  

 

 


18


 

  Така направи стълбовете и два реда нарове , изоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете на стълбовете : и направи същото на другия капител.  

 

 


19


 

  И капителите, които бяха на върховете на стълбовете в трема, бяха от по четири лакътя, изработени във вид на кремове.  

 

 


20


 

  И капителите, които бяха на двата стълба, имаха нарове и отгоре, близо до изпъкналата част, която бе при мрежата; и наровете бяха двеста, наредени изоколо върху всеки капител.  

 

 


21


 

  И Соломон изправи стълбовете за трема на храма; и като изправи десния стълб, нарече го Яхин*; а като изправи левия стълб, нарече го Воаз+.  

 

 


22


 

  И на върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така се свърши направата на стълбовете.  

 

 


23


 

  Направи още и леяното море, с устие десет лакътя широко , кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.  

 

 


24


 

  Наоколо под устието му имаше цветни пъпки, които го обикаляха, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; пъпките бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него.  

 

 


25


 

  И морето стоеше на дванадесет вола, три гледащи към север, три гледащи към запад, три гледащи към юг, и три гледащи към изток; а морето стоеше върху тях; и задните части на всичките бяха навътре.  

 

 


26


 

  Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше две хиляди вати вода .  

 

 


27


 

  Направи още и десет медни подножия, всяко подножие четири лакътя дълго, четири лакътя широко и три лакътя високо.  

 

 


28


 

  А ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи, и страничните плочи бяха между стълбчета.  

 

 


29


 

  А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими; и над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни.  

 

 


30


 

  Всяко подножие имаше четири медни колела и медни оси, и четирите му крака имаха рамена; рамената, които бяха леяни, се намираха под умивалницата всяко срещу ресните.  

 

 


31


 

  Отверстието на подножието , извътре капитела и нагоре, беше един лакът, а отверстието му имаше ваяния; а страничните плочи бяха четвъртити, а не кръгли.  

 

 


32


 

  Под страничните плочи имаше четири колела; и осите на колелата се съединяваха с подножието; а височината на всяко колело бе лакът и половина.  

 

 


33


 

  Направата на колелата бе като направата на колеснично колело; осите им, наплатите им, спиците им и главините им, - всичките бяха леяни.  

 

 


34


 

  При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена, и рамената бяха част от самото подножие.  

 

 


35


 

  На върха на подножието имаше кръгла препаска половин лакът висока; а отверстието и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него.  

 

 


36


 

  И по плочите на отверстието му и по страничните му плочи Хирам издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно големината на всяко, с ресни наоколо.  

 

 


37


 

  Така направи десет подножия, които имаха всички същото леяне, същата мярка и същия образ.  

 

 


38


 

  Направи още десет медни умивалници; всеки умивалник побираше четиридесет вати вода ; всеки умивалник беше четири лакътя широк ; и върху всяко от десетте подножия се постави един умивалник.  

 

 


39


 

  И постави подножията, пет от дясната страна на дома, и пет от лявата страна на дома; а морето постави от дясната страна на дома, към изток, къде юг.  

 

 


40


 

  Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на всичките работи, които направи на цар Соломона за Господния дом.  

 

 


41


 

  Двата стълба; изпъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба; двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;  

 

 


42


 

  Четирите стотин нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на кепителите;  

 

 


43


 

  Десетте подножия, и десетте умивалници върху подножията;  

 

 


44


 

  едното море и дванадесетте вола под морето;  

 

 


45


 

  котлите, лопатите и легените - всички тия вещи, които Хирам направи на цар Соломона за Господния дом, бяха от лъскава мед.  

 

 


46


 

  На Иорданското поле царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Царетан.  

 

 


47


 

  И Соломон остави всички тия вещи непретеглени , защото бяха твърде много; теглото на медта не можеше да се пресметне.  

 

 


48


 

  И Соломон направи всичките принадлежности, които бяха за Господния дом, - златния олтар; златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове;  

 

 


49


 

  светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището, от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато;  

 

 


50


 

  чашите, щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато и резета от злато, за вратата на най-вътрешния дом, то ест , пресветото място, и за вратата на дома, сиреч , на храма.  

 

 


51


 

  Така се свърши всичката работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давида, - среброто, златото и вещите, - и ги положи в съкровищницата на Господния дом.  

 

 


3 Царе 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: