Bulgarian Bible

4 Царе 9

4 Царе

Index

Глава 10

1


 

  А Ахаав имаше седемдесет сина в Самария. И Ииуй написа писма та прати в Самария до езраелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахаавовите деца, в които рече:  

 

 


2


 

  Щом пристигне до вас това писмо, понеже синовете на господаря ви са при вас, и имате колесници и коне, укрепен град и оръжия,  

 

 


3


 

  то вижте кой е най-добър и на-способен от синовете на господаря ви та го поставете на бащиния му престол, и бийте се за дома на господаря си.  

 

 


4


 

  Но те твърде много се уплашиха, и рекоха: Ето, двамата царе не устояха пред него; и как ще устоим ние?  

 

 


5


 

  И така, домоуправителят, градоначалникът, старейшините и възпитателите на децата пратиха до Ииуя да рекат: Ние сме твои слуги, и ще сторим всичко, каквото ни кажеш; няма да направим никого цар; стори каквото ти се вижда угодно.  

 

 


6


 

  Тогава им писа второ писмо, в което рече: Ако сте откъм мене, и ако послушате моя глас, отнемете главите на тия човеци, синовете на господаря ви, и утре по това време, дойдете при мене в Езраел. (А царските синове, седемдесетте човека, бяха при градските голезци, които ги възпитаваха).  

 

 


7


 

  И като стигна писмото до тях, хванаха царските синове, седемдесетте човека, та го изклаха, и туриха главите им в кошници та му ги пратиха в Езраел.  

 

 


8


 

  И един пратеник дойде та му извести, казвайки: Донесоха главите на царските синове. А той рече: Турете ги на два купа във входа на портата да стоят до утре.  

 

 


9


 

  И на сутрента излезе та застана и рече на всичките люде: Вие сте праведни; ето, аз направих заговор против господря си и го убих; но кой изби всички тези?  

 

 


10


 

  Знайте сега, че няма да падне на земята нищо от Господното слово, което Господ говори против Ахаавовия дом; защото Господ извести онова, което говори чрез слугата Си Илия.  

 

 


11


 

  И тъй, Ииуй порази всичкоте останали от Ахаавовия дом в Езраел, и всичките му големци, близките му приятели и свещениците му, докле не му остави остатък.  

 

 


12


 

  Сетне стана та тръгна и дойде в Самария. И по пътя, като бягаше близо при овчарската стригачница,  

 

 


13


 

  Ииуй срещна братята на Юдовия цар Охозия, и попита: Кои сте вие? А те отговориха: Ние сме братя на Охозия, и слизаме да поздравим чадата на царя и чадата на царицата.  

 

 


14


 

  И рече: Хванете ги живи. И хванаха ги живи та ги изклаха при рова на стригачницата, четиридесет и двама човека; не остави ни един от тях.  

 

 


15


 

  И като тръгна от там събра се с Ионадава Рихавовия сен, който идеше да ги посрещне; Ииуй го поздрави и му рече: Право ли е твоито сърце към мене , както е моето сърце към твоето? И Ионадав отговори: Право е. Ако е тъй, каза Ииуй , дай ръката си. И Ииуй го качи при себе си на колесницата, и рече:  

 

 


16


 

  Дойди с мене та виж ревността ми за Господа. Така го качиха в колесницата му.  

 

 


17


 

  И когато стигна в Самария, поразяваше всичките останали от Ахаава в Самария догде го изтреби, според словото, което Господ говори на Илия.  

 

 


18


 

  Тогава Ииуй събра всичките люде та им рече: Ахаав е малко служил на Ваала; Ииуй ще му служи много.  

 

 


19


 

  Сега, прочее, повикайте ми всичките пророци на Ваала, всичкоте му служители и всичките му жреци; никой де не отсъствува, защото имам да принеса голяма жертва на Ваала; никой, който отсъствува, нама да остане жив. Но Ииуй направи това с хитрост, с намарение да изтреби Вааловите служители.  

 

 


20


 

  И тъй, Ииуй рече: Прогласете тържествено събрание за Ваала. И те прогласиха.  

 

 


21


 

  И Ииуй прати на целия Израил, та дойдоха всичките Ваалови служители, така че не остана никой, който да не дойде. Дойдоха в капището на Ваала; и Вааловото капище се напълни от край до край.  

 

 


22


 

  И каза на одеждопазителя: Извади одежди за всичките Ваалови служители. И той им извади одежди.  

 

 


23


 

  Тогава Ииуй и Ионадав, Рихавовият син, влязоха във Вааловото капище; и рече на Вааловите служители: Прегледайте и внимавайте да няма някой между вас някой от слегите на Иеова, но да мъдат само служители на Ваала.  

 

 


24


 

  И когато влязоха да принесат жертви и всеизгаряния, Ииуй нареди отдън осемдесет мъже, на които рече: Който остава да избяга някой от тия човеци, които доведох в ръцете ви, животът му ще се вземе вместо неговия живот.  

 

 


25


 

  И като свърши принасянето на всеизгарянето, Ииуй рече на телохранителите и на полководците: Влезте, избийте ги; никой да не избяга. И телохранителите и полководците ги избиха с острото на ножа и ги изхвърлиха вън. После, кото отидоха в града на Вааловото капище,  

 

 


26


 

  извадиха кумирите на Вааловото капище та ги озгориха,  

 

 


27


 

  строшиха идола на Ваала, съсипаха Вааловото капище, и направиха го бунище, както е до днес.  

 

 


28


 

  Така Ииуй изтреби Ваала от Израиля.  

 

 


29


 

  Но Ииуй не са естови от греховете на Еровоама, Наватовия син, който непреви Израиля да греши, то ест , от златните телета, които бяха във Ветил и в Дан.  

 

 


30


 

  Тогава Господ рече на Ииуя: Понеже ти добре стори, като извърши това, което е право пред очите Ми, и направи на Ахаавовия дом напълно според това, което бе в сърцето Ми, затова твоите синове до четвъртото поколение ще седят на Израилевия престол.  

 

 


31


 

  Обаче, Ииуй не внимаваше да ходи с цялото си сърце в закона на Господа Израилевия Бог; не се остави от греховете на Еровоама, с които направи Израиля да греши.  

 

 


32


 

  В това време Господ почна да кастри Израиля; защото Азаил ги порази във всичките Израилеви предели,  

 

 


33


 

  от Иордан на изток цялата галаадска земя, гадците, рувимците и манасийците, от Ароир при потока Арнон и Галаад и Васан.  

 

 


34


 

  А останалите дела на Ииуя, всичко що извърши и всичките му юначества, не са ли написани в Книгата на лутописите на Израилевите царе?  

 

 


35


 

  И Ииуй заспа с бащите си; и погребаха го в Самария. И вместо него се възцари син му Иоахаз.  

 

 


36


 

  И времето, през което Ииуй царува над Израиля в Самария, бе двадесет и осем години.  

 

 


4 Царе 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: