Bulgarian Bible

1 Летописи 26

1 Летописи

Index

Глава 27

1


 

  А според преброяването им израилтяните, то ест , началниците на бащините домове , хилядниците, стотниците, и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, що се касаеше до отредите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отред.  

 

 


2


 

  Над първия отред, за първия месец, бе Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


3


 

  Той беше от Фаресовите потомци първенец на всички военачалници, за първия месец.  

 

 


4


 

  И над отреда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отред; също и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


5


 

  Третият военачалник за третия месец беше Ванаия, син на свещеник Иодай, главен; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


6


 

  Това е оня Ванаия, който бе силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше син му Амизавад.  

 

 


7


 

  Четвъртият военачалник , за четвъртия месец, бе Иоавовият брат Асаил, и с него син му Зевадия; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


8


 

  Петият военачалник за петия месец бе езраецът Самот; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


9


 

  Шестият военачалник за шестия месец, бе Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


10


 

  Седмият военачалник , за седмия месец бе фелонецът Хелис, от ефремците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


11


 

  Осмият военачалник , за осмия месец, бе хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


12


 

  Деветият военачалник , за деветия месец, бе анатотецът Авиезер, от вениаминците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


13


 

  Десетият военачалник , за десетия месец, бе нетофатеца Маарай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


14


 

  Единадесетият военачалник , за единадесетия месец, бе пиратонецът, Ванаия от ефремците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


15


 

  Дванадесетият военачалник , за дванадесетия месец, бе нетофатецът Хелдай, от Готониила; и неговият отряд имаше двадесет и четири хиляди души.  

 

 


16


 

  После, над Израилевите племена; първенец на Рувимците бе Елиезер, Зехриевият син; на Симеонците, Сафатия, Мааховият син;  

 

 


17


 

  на левийците, Асавия, Кемуиловият син; на Аароновците, Садок;  

 

 


18


 

  на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий, Михаиловият син;  

 

 


19


 

  на Завулона, Исмая Авдиевият син; на Нефталима, Еримот Азрииловият син;  

 

 


20


 

  на ефремците, Осия Азазиевият син; на половината Манасиево племе, Иоил Федаиевият син;  

 

 


21


 

  на другата половина на Манасиевото племе в Галгал, Идо Захариевият син; на Вениамина, Ясиил Авенировият син;  

 

 


22


 

  на Дана, Азареил Ероамовият син. Тия бяха първенци на Израилевите племена.  

 

 


23


 

  Но между тях Давид не преброи ония, които бяха на двадесет годишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израиля както небесните звезди.  

 

 


24


 

  Иоав, Саруиният син, почна да брои, но не свърши; и поради това преброяване падна гняв на Израиля, и броят не се вписа между работниците записани в летописите на цар Давида.  

 

 


25


 

  А над царските съкровища бе Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите, Ионатан Озиевият син;  

 

 


26


 

  над полските работници, които обработваха земята, Езрий Хелувовият син;  

 

 


27


 

  над лозята, раматецът Семей; над плода от лозята влаган във винените влагалища, Завдий Сифамиевият син;  

 

 


28


 

  над маслините и черниците, които бяха на полето, гедерецът Вааланан; над влагалищата за дървено масло, Иоас;  

 

 


29


 

  над говедата, които пасяха в Сарон, саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините, Сафат Адлаиевият син;  

 

 


30


 

  над камилите, исмаилецът Овил; над ослите, меронотецът Ядаия;  

 

 


31


 

  а над овцете, агарецът Язиз. Всички тия бяха надзиратели на цар Давидовия имот.  

 

 


32


 

  А Давидовият стрика Ионатан, човек разумен и книжник, беше съветник; Ехиил Ахмониевият син, беше с царските синове;  

 

 


33


 

  Ахитофел, царски съветник; архиецът Хусай, царски приятел;  

 

 


34


 

  а съветниците след Ахитофела, Иодай, Ванаиевият син и Авиатар; а началник на царската войска, Иоав.  

 

 


1 Летописи 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: