Bulgarian Bible

2 Летописи 17

2 Летописи

Index

Глава 18

1


 

  А Иосафат имаше богатство и голяма слава; и направи сватовщина с Ахава.  

 

 


2


 

  И подир няколко години слезе при Ахава в Самария. И Ахав закла много овци и говеда за него и за людете, които бяха с него; още ме положи да отиде с него в Рамот-галаад.  

 

 


3


 

  Защото Израилевият цар Ахав рече на Юдовия цар Иосафата: Дохождаш ли с мене в Рамот-галаад? И той му отговори: Аз съм както си ти, и мойте люде както твоите люде; ще бъдем с тебе във войната.  

 

 


4


 

  Иосафат каза още на Израилевия цар: Моля, допитай се сега до Господното слово.  

 

 


5


 

  Тогава Израилевият цар събра пророците си , четиристотин мъже, та им рече: Да идем ли на бой в Рамот-галаад, или да не ида? А те казаха: Иди, и Бог ще го предаде в ръката на царя.  

 

 


6


 

  Обаче, Иосафат каза: Няма ли тук, освен тия някой Господен пророк, за да се допитаме чрез него?  

 

 


7


 

  И Израилевият цар рече на Иосафата: Има още един човек, чрез когото можем да се допитаме до Господа; но аз го мразя, защото никога не пророкува добро за мене, но всякога зло; той е Михей, син на Емла. А Иосафат каза: Нека не говори така царят.  

 

 


8


 

  Тогава Израилевият цар повика един скопец и рече: Доведи скоро Михея син на Емла.  

 

 


9


 

  А Израилевият цар и Юдовият цар Иосафат седяха, всеки на престола си, облечени в одеждите си; и седяха на открито място при входа на самарийската порта; и всичките пророци пророкуваха пред тях.  

 

 


10


 

  А Седекия, Ханаановият син, си направи железни рогове, и рече: Така казва Господ: С тия ще буташ сирийците догде ги довършиш.  

 

 


11


 

  Също и всичките пророци така пророкуваха, казвайки: Иди в Рамат-галаад, и ще имаш добър успех; защото Господ ще го предаде в ръката на царя.  

 

 


12


 

  А пратеникът, който отиде да повика Михея, му говори казвайки: Ето, думите на пророците като из една уста са добри за царя; моля, прочее, и твоята дума да бъде като думата на един от тях, и ти говори доброто.  

 

 


13


 

  А Михей рече: Заклевам се в живота на Господа, каквото рече Бог мой, това ще говоря.  

 

 


14


 

  И той, дойде при царя. И царят му каза: Михее, да идем ли на бой в Рамот-галаад, или да не ида? А той рече: Идете и ще имате успех; защото неприятелите ще бъдат предадени в ръката ви.  

 

 


15


 

  А царят му каза: Колко пъти ще те заклевам да не ми говориш друго освен истината в Господното име!  

 

 


16


 

  А той рече: Видях целият Израил пръснат по планините като овци, които нямат овчар; и Господ рече: Тия нямат господар; нека се върнат всеки у дома си с мир.  

 

 


17


 

  Тогава Израилевият цар каза на Иосафата: Не рекох ли ти, че не ще прорече добро за мене, но зло?  

 

 


18


 

  А Михей рече: Чуйте, прочее, Господното слово. Видях Господа седящ на престола си, и цялото небесно множество стоящо около него отдясно и отляво.  

 

 


19


 

  И Господ рече: Кой ще примами Израилевия цар Ахава за да отиде и да падне в Рамот-галаад? И един, проговаряйки, рече едно, а друг рече друго.  

 

 


20


 

  Сетне излезе един дух та застана пред Господа и рече: Аз ще го примамя. И Господ му рече: Как?  

 

 


21


 

  А той каза: Ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ рече: Примамвай го, още и ще сполучиш; излез, стори така.  

 

 


22


 

  Сега, прочее, ето, Господ е турил лъжлив дух в устата на тия твои пророци, обаче Господ е говорил зло за тебе.  

 

 


23


 

  Тогава Седекия, Ханаановият син, се приближи та плесна Михея по бузата и каза: През кой път мина Господният Дух от мене за да говори на тебе?  

 

 


24


 

  А Михей рече: Ето, ще видиш в оня ден, когато ще отиваш из клет в клет за да се криеш.  

 

 


25


 

  Тогава Израилевият цар каза: Хванете Михея та го върнете при градския управител Амон и при царския син Иоас,  

 

 


26


 

  и речете: Така казва царят: Турете тогова в тъмницата, и хранете го със затворническа порция хляб и вода* догде се завърне с мир.  

 

 


27


 

  И рече Михей: Ако някога се върнеш с мир, то Господ не е говорил чрез мене. Рече още: Слушайте вие, всички люде.  

 

 


28


 

  И така, Израилевият цар и Юдовият цар Иосафат възлязоха в Рамот-галаад.  

 

 


29


 

  И Израилевият цар рече на Иосафата: Аз ще се предреша като вляза в сражението, а ти облечи одеждите си. Прочее, Израилевият цар се предреши, та влязоха в сражението.  

 

 


30


 

  А сирийският цар бе заповядал на колесниценачалниците си, казвайки: Не се бийте нито с малък, нито с голям, но само с Израилевия цар.  

 

 


31


 

  А колесниценачалниците, като видяха Иосафата, рекоха: Тоя ще е Израилевият цар; и отклониха се за да го ударят. Но Иосафат извика; И Господ му помогна, защото Бог ги повлия да се отвърнат от него.  

 

 


32


 

  Понеже колесниценачалниците, като видяха, че не беше Израилевият цар, престанаха да го преследват и се върнаха.  

 

 


33


 

  А един човек устрели без да мери, и удари Израилевия цар между ставите на бронята му; затова той рече на колесничаря: Обърни юздата та ме извади из войската, защото съм тежко ранен.  

 

 


34


 

  И в оня ден сражението се усили; но Израилевият цар се удържа в колесницата си срещу сирийците до вечерта, и около захождането на слънцето умря.  

 

 


2 Летописи 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: