Bulgarian Bible

2 Летописи 32

2 Летописи

Index

Глава 33

1


 

  Манасия бе двадесет години на възраст когато се възцари и царува петдесет и пет години в Ерусалим.  

 

 


2


 

  Той върши зло пред Господа, според мерзостите на народите, които Господ изпъди пред израилтяните.  

 

 


3


 

  Устрои изново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на ваалимите и направи ашери, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.  

 

 


4


 

  Тоже издигна жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: В Ерусалим ще бъде името Ми до века.  

 

 


5


 

  Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом.  

 

 


6


 

  И преведе чадата си през огъня в долината на Еномовия син, още упражняваше предвещания и употребяваше гадания, упражняваше омайвания, и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зла пред Господа та Го разгневи.  

 

 


7


 

  И ваяния идол, образа, който направи, постави в Божия дом, за който Бог каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века;  

 

 


8


 

  нито ще местя вече ногата на Израиля от земята, която определих за бащите ви, само ако внимават да вършат всичко, що им заповядах, целия закон и повеленията и съдбите дадени чрез Моисея.  

 

 


9


 

  Но Манасия подмами Юда и ерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израилтяните.  

 

 


10


 

  Тогава Господ говори на Манасия и на людете му; но те не послушаха.  

 

 


11


 

  Затова Господ доведе против тях военачалниците на асирийския цар, та хванаха Манасия, и като го туриха в окови и вързаха го с вериги, заведоха го във Вавилон.  

 

 


12


 

  А когато беше в бедствие, помоли се на Господа своя Бог, и смири се много пред Бога на бащите си.  

 

 


13


 

  И когато му се помоли, Бог даде внимание на него, и послуша молбата му, та го доведе пак в Ерусалим, на царството му. Тогава Манасия позна, че Господ - Той е Бог.  

 

 


14


 

  А след това той съгради една външна стена на Давидовия град, на запад от Гион, в долината, дори до входа на рибната порта, и прекара я около Офир, та я издигна много високо; и постави военачалници във всичките укрепени Юдови градове.  

 

 


15


 

  И отмахна чуждите богове, и идола от Господния дом, и всичките жертвеници, които бе издигнал върху хълма на Господния дом и в Ерусалим, и ги хвърли вън от града.  

 

 


16


 

  И поправи Господния олтар, и пожертвува на него примирителни и благодарствени жертви, и заповяда на Юда да служи на Господа Израилевия Бог.  

 

 


17


 

  Но людете още жертвуваха по високите места, обаче, само на Господа своя Бог.  

 

 


18


 

  А останалите дела на Манасия, и молитвата му към неговия Бог, и думите на гледача, които му говориха в името на Господа Израилевия Бог, ето, написани са между делата на Израилевите царе.  

 

 


19


 

  И молитвите му, и как Бог го послуша, и всичките му грехове, и престъплението му, местностите, гдето устрои високите места и постави ашерите и леяните идоли, преди да се смири, ето, написани са в историята на гледачите.  

 

 


20


 

  И Манасия заспа с бащите си; и погребаха го в собствената му къща; а вместо него се възцари, и царува две години в Ерусалим.  

 

 


21


 

  Амон бе двадесет и две години на възраст когато се възцари, и царува две години в Ерусалим.  

 

 


22


 

  Той върши зло пред Господа, както стори баща му Манасия; и Амон жертвуваше на всичките леяни идоли, които баща му Манасия бе направил, и им служеше.  

 

 


23


 

  А не се смири пред Господа, както се смири баща му Манасия; но тоя Амон вършеше все по-много и по-много престъпления.  

 

 


24


 

  А слугите му направиха заговор против него, та го убиха в собствената му къща.  

 

 


25


 

  Обаче, людете от страната избиха всичките, които бяха направили заговора против цар Амона; и людете от страната направиха сина му Иосия цар вместо него.  

 

 


2 Летописи 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: