Bulgarian Bible

Псалми 118

Псалми

Index

Глава 119

1


 

  (По слав. 118). По еврейски азбучен псалом. Алеф Блажени ония, които са правдиви в пътя, Които ходят в закона на Господа.  

 

 


2


 

  Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;  

 

 


3


 

  Които и не вършат беззаконие, Ходят в пътищата Му.  

 

 


4


 

  Ти си ни заповядал за правилата си, Да ги пазим грижливо.  

 

 


5


 

  Дано се оправят пътищата ми Така щото да пазя Твоите повеления!  

 

 


6


 

  Няма да се посрамя тогава Когато почитам всичките Твои заповеди.  

 

 


7


 

  Ще Те славя с праведно сърце, Когато науча справедливите Ти съдби.  

 

 


8


 

  Повеленията Ти ще пазя; Недей ме оставя съвсем.  

 

 


9


 

  Бет. Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово.  

 

 


10


 

  От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.  

 

 


11


 

  В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.  

 

 


12


 

  Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си.  

 

 


13


 

  С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти.  

 

 


14


 

  В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство.  

 

 


15


 

  За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам.  

 

 


16


 

  В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забавя Твоето слово.  

 

 


17


 

  Гимел Показвай щедростта на слугата Си, за да живея; Така ще пазя словото Ти.  

 

 


18


 

  Отвори очите ми За да гледам чудесните неща в Твоя закон.  

 

 


19


 

  Пришелец съм аз на земята; Не скривай от мене заповедите Си.  

 

 


20


 

  Душата ми се изнурява от копнежа, Който искам винаги към Твоите съдби.  

 

 


21


 

  Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.  

 

 


22


 

  Отдаличи от мене укор и презрение, Защото опазих Твоите повеления.  

 

 


23


 

  Даже първенци седнаха и говориха против мене; Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.  

 

 


24


 

  Твоите свидетелства наистина са моя наслада И мои съветници.  

 

 


25


 

  Делет. Душата ми прилепва за пръстта; Съживи ме според словото Си.  

 

 


26


 

  Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал; Научи ме на повеленията Си.  

 

 


27


 

  Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.  

 

 


28


 

  Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Ти.  

 

 


29


 

  Отдалечи от мене пътя на лъжата, И благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти.  

 

 


30


 

  Пътят на истината избрах; Трите съдби поставих пред себе си;  

 

 


31


 

  Прилепих се към Твоите свидетелства; Господи, да ме не посрамиш.  

 

 


32


 

  Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, Когато разшириш сърцето ми.  

 

 


33


 

  Хе. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, И аз ще го пазя до край.  

 

 


34


 

  Вразуми ме, и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце.  

 

 


35


 

  Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам.  

 

 


36


 

  Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, А не към сребролюбие.  

 

 


37


 

  Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си.  

 

 


38


 

  Потвърди словото Си към слугата Си, Което ще води към страх от Тебе.  

 

 


39


 

  Отвърни от мене укора, от който се боя, Защото Твоите съдби са добри.  

 

 


40


 

  Ето, копнея за Твоите правила; Съживи ме чрез правдата Си.  

 

 


41


 

  Вав. Нека дойдат върху мене и Твоите милости, Господи, Твоето спасение, според словото Ти.  

 

 


42


 

  Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово.  

 

 


43


 

  И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби.  

 

 


44


 

  Така ще пазя Твоя закон постоянно На вечни векове:  

 

 


45


 

  И ще ходя на широко, Защото потърсих Твоите правила.  

 

 


46


 

  Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя;  

 

 


47


 

  И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих;  

 

 


48


 

  Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, И ще размишлявам за повеленията Ти.  

 

 


49


 

  Заин. Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам.  

 

 


50


 

  Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.  

 

 


51


 

  Горделивите ми се подсмиваха много; Но аз не се отклоних от Твоя закон.  

 

 


52


 

  Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби, И се утеших.  

 

 


53


 

  Горещо негодувание ме обзе по причина на нечестивите, Които оставят Твоя закон.  

 

 


54


 

  Твоите повеления ми станаха песен В дома гдето странствувам.  

 

 


55


 

  Нощем си спомням Твоето име, Господи, И опазих закона Ти.  

 

 


56


 

  Това е моето хваление, Че опазих твоите правила.  

 

 


57


 

  Хат. Господи, Ти си мой дял: Обещах се, че ще пазя Твоите думи.  

 

 


58


 

  Потърсих благоволението Ти от все сърце; Смили се за мене според словото Си.  

 

 


59


 

  Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.  

 

 


60


 

  Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди.  

 

 


61


 

  Връзките на нечестивите ме обвиха; Но аз не забравих Твоя закон.  

 

 


62


 

  По среднощ ставам за да Те славя За Твоите справедливи съдби.  

 

 


63


 

  Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на ония, които пазят Твоите правила.  

 

 


64


 

  Господи, земята е пълна с Твоята милост; Научи ме на Твоите повеления.  

 

 


65


 

  Тет. Господи, Ти си сторил добро на слугата Си Според словото Си.  

 

 


66


 

  Научи ме на добро разсъждение и знание, Защото аз повярвах Твоите заповеди.  

 

 


67


 

  Преди да бях наскърбен аз заблуждавах; Но сега държа Твоето слово.  

 

 


68


 

  Ти си благ и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления.  

 

 


69


 

  Горделивите изковаха лъжа против мене; Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.  

 

 


70


 

  Тяхното сърце надебеля, като лой; Но аз се наслаждавам в закона Ти.  

 

 


71


 

  Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.  

 

 


72


 

  Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро.  

 

 


73


 

  Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.  

 

 


74


 

  Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, Защото на словото Ти уповах.  

 

 


75


 

  Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, И по справедливост си ме наказал.  

 

 


76


 

  Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха Според словото Ти към Твоя слуга.  

 

 


77


 

  Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя наслада.  

 

 


78


 

  Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи; Но аз ще размишлявам за Твоите правила.  

 

 


79


 

  Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят, А именно ония, които познават Твоите свидетелства.  

 

 


80


 

  Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления, За да се не посрамя.  

 

 


81


 

  Каф. Душата ми примира за Твоето спасение; Но аз се надявам, на Твоето слово.  

 

 


82


 

  Очите ми чезнат за изпълнение на словото Ти, Като казвам: Кога ще ме утешиш?  

 

 


83


 

  Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления.  

 

 


84


 

  Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:  

 

 


85


 

  Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон.  

 

 


86


 

  Всичките Твои заповеди са верни; Понеже човеците ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.  

 

 


87


 

  Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила.  

 

 


88


 

  Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.  

 

 


89


 

  Ламед. Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века.  

 

 


90


 

  Верността Ти пребъдва из род в род; Ти си основал земята и тя стои.  

 

 


91


 

  Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят, Защото всички са Твои слуги.  

 

 


92


 

  Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си.  

 

 


93


 

  До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил.  

 

 


94


 

  Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила  

 

 


95


 

  Нечестивите ме чакат за да ме погубят; Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.  

 

 


96


 

  Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка.  

 

 


97


 

  Мем. Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден ще се поучавам в него.  

 

 


98


 

  Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене.  

 

 


99


 

  По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам от Твоите свидетелства.  

 

 


100


 

  По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила.  

 

 


101


 

  От всеки лош път въздържах нозете си. За да пазя Твоето слово.  

 

 


102


 

  От Твоите съдби не се отклоних, Защото Ти си ме научил.  

 

 


103


 

  Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.  

 

 


104


 

  Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път.  

 

 


105


 

  Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.  

 

 


106


 

  Заклех се, и го потвърдих, Че ще държа праведните Твои съдби.  

 

 


107


 

  Много съм наскърбен; Господи, съживи ме според словото Си.  

 

 


108


 

  Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми, И научи ме на съдбите Си.  

 

 


109


 

  Животът ми е постоянно в опасност; Но аз не забравих Твоя закон.  

 

 


110


 

  Нечестивите поставиха примка за мене; Но аз не се отклоних от Твоите правила.  

 

 


111


 

  Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми.  

 

 


112


 

  Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти. Винаги и до край.  

 

 


113


 

  Самех. Намразих двоеумните, А Твоя закон възлюбих.  

 

 


114


 

  Ти си мой покров и мой щит: На Твоето слово се надявам.  

 

 


115


 

  Отдалечете се от мене, вие злодейци, Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.  

 

 


116


 

  Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си.  

 

 


117


 

  Дръж ме, и ще бъда в безопасност, И ще зачитам винаги Твоите повеления.  

 

 


118


 

  Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, Защото суетна е измамата им.  

 

 


119


 

  Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята; Затова възлюбих Твоите повеления.  

 

 


120


 

  Снагата ми настръхна поради страха ми от Тебе. И от съдбите Ти се уплаших.  

 

 


121


 

  Извърших правосъдие и правда, Да ме не предадеш на угнетителите ми;  

 

 


122


 

  Стани поръчител на слугата Си за добро; Не оставяй горделивите да ме угнетяват.  

 

 


123


 

  Очите ми чезнат за спасението Ти. И за Твоето праведно слово.  

 

 


124


 

  Постъпвай към слугата Си според милостта Си, И научи ме на повеленията Си.  

 

 


125


 

  Твой слуга съм аз; вразуми ме За да познавам Твоите свидетелства.  

 

 


126


 

  Време е да подействува Господ, Защото наруших закона Ти.  

 

 


127


 

  Понеже аз любя Твоите заповеди. Повече от злато, даже от чисто злато.  

 

 


128


 

  Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път.  

 

 


129


 

  Пе. Чудесни са твоите свидетелства; Затова душата ми ги пази.  

 

 


130


 

  Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.  

 

 


131


 

  Отворих широко устата си и пъхтях, Защото копнеех за твоите заповеди.  

 

 


132


 

  Обърни се към мене и смили се за мене, Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.  

 

 


133


 

  Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;  

 

 


134


 

  Избави ме от човешки насилия; Така ще държа Твоите правила.  

 

 


135


 

  Осияй с лицето Си върху слугата Си, И научи ме на повеленията Си.  

 

 


136


 

  Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон.  

 

 


137


 

  Цаде. Праведен си Ти Господи; Прави са и Твоите съдби.  

 

 


138


 

  Постановил си свидетелствата Си, С правда и превазходна вярност.  

 

 


139


 

  Моята ревност ме изяде, Защото противниците ми забравиха Твоите думи.  

 

 


140


 

  Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича.  

 

 


141


 

  Скромен съм и презрян, Обаче не забравям Твоите правила.  

 

 


142


 

  Твоята правда е вечна правда; И законът Ти е истина.  

 

 


143


 

  Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада.  

 

 


144


 

  Твоите свидетелства са праведни до века; Вразуми ме, и ще живея.  

 

 


145


 

  Коф. Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти.  

 

 


146


 

  Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.  

 

 


147


 

  Предварих зората с викането си; На твоите думи уповавах.  

 

 


148


 

  Очите ми предварят нощните стражи, За да размишлявам за Твоето слово.  

 

 


149


 

  Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си.  

 

 


150


 

  Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват, И са се отклонили от закона Ти.  

 

 


151


 

  Ти си близо, Господи; И всички Твои заповеди са истина.  

 

 


152


 

  Отдавна зная от Твоите свидетелства, Че Ти си ги учредил за винаги.  

 

 


153


 

  Реш. Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти.  

 

 


154


 

  Защити делото ми и изкупи ме; Съживи ме според словото Си.  

 

 


155


 

  Избавлението е далеч от Нечестивите, Защото те не търсят Твоите повеления.  

 

 


156


 

  Много са Твоите благи милости, Господи; Съживи ме според съдбите Си.  

 

 


157


 

  Мнозина са моите гонители и противници; Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.  

 

 


158


 

  Като видях коварните, погнусих се от тях. Защото не пазят Твоето слово.  

 

 


159


 

  Виж колко обичам аз Твоите правила; Съживи ме, Господи, според милосърдието Си.  

 

 


160


 

  Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една траят до века.  

 

 


161


 

  Шин. Първенци ме преследваха без причина; Но сърцето ми трепери от думите Ти.  

 

 


162


 

  Аз се радвам на Твоето слово. Като оня, който намира много користи.  

 

 


163


 

  Мразя лъжата и се гнуся от нея, Но закона Ти обичам.  

 

 


164


 

  Седем пъти на ден Те хваля, За твоите праведни съдби.  

 

 


165


 

  Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват.  

 

 


166


 

  Надявах се за Твоето спасение, Господи, И изпълнявах Твоите заповеди.  

 

 


167


 

  Душата ми опази Твоите сведетелства; И аз ги любя твърде много.  

 

 


168


 

  Държах Твоите правила и Твоите свидетелства; Защото всичките ми пътища са пред Тебе.  

 

 


169


 

  Тав. Нека стигне викането ми пред тебе, Господи; Вразуми ме според словото Си.  

 

 


170


 

  Нека дойде молбата ми пред Тебе; Избави ме според словото Си.  

 

 


171


 

  Устните ми ще изливат хваление, Защото ме учиш на повеленията Си.  

 

 


172


 

  Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда.  

 

 


173


 

  Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, Защото аз избрах Твоите правила.  

 

 


174


 

  Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада.  

 

 


175


 

  Нека живее душата ми, и ще Те хвали; И нека ми помагат съдбите Ти.  

 

 


176


 

  Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.  

 

 


Псалми 120

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: