Bulgarian Bible

Исая 4

Исая

Index

Глава 5

1


 

  Сега ще пея на любезния си, Песен на обичния си за лозето Му. Любезният ми имаше лозе На много тлъсто бърдо.  

 

 


2


 

  Окопа го, и очисти го от камъните, И насади го с отбрана лоза, Съгради кула всред него, Изкопа още и лин в него; И очакваше сладко грозде, Но то роди диво.  

 

 


3


 

  И сега, ерусалимските жители и Юдовите мъже, Съдете, моля, между Мене и лозето Ми.  

 

 


4


 

  Що повече бе възможно да се направи за лозето Ми, Което не му направих? Защо, тогава , докато очаквах да роди сладко грозде, То роди диво?  

 

 


5


 

  И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си; Ще махна плета му, и то ще се похаби; Ще разбия оградата му, и то ще се потъпче;  

 

 


6


 

  И ще го запустя; не ще да се подреже нито прекопае, Но ще произведе глогове и шипки; Ще заповядам още на облаците да не валят дъжд на него,  

 

 


7


 

  Защото лозето на Господа на Силите е Израилевият дом И Юдовите мъже са садът, който Го зарадва; И Той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие, - Правда, но ето вопъл.  

 

 


8


 

  Горко на ония, които прибавят къща на къща, И събират нива с нива, докато не остане място, И вие си направите да живеете сами всред земята!  

 

 


9


 

  Господ на Силите ми казва в ушите: Наистина много къщи ще запустеят без жители, Даже големи и хубави къщи ;  

 

 


10


 

  Защото десет уврата лозе ще дадат само един ват* вино , И един кор* семе ще даде само една ефа* плод ,  

 

 


11


 

  Горко на ония, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие, Които продължават до вечер, догдето ги разпали виното!  

 

 


12


 

  И с арфа и псалтир, с тъпанче и свирка, И с вино са техните угощения; Но не се взират в делото Господно, Нито са внимавали на делото на ръцете Му.  

 

 


13


 

  Затова Моите люде са закарани в плен, - Защото нямат знание; Па и почтените им мъже умират от глад, И множеството им съхне от жажда,  

 

 


14


 

  Затова става преизподнята по-лакома, И отвори чрезмерно устата си; И в нея слизат славата им, И множеството им, и великолепието им, И ония, които се веселят между тях.  

 

 


15


 

  И навежда се долният човек, И унижава се големецът, И очите на високоумните се навеждат;  

 

 


16


 

  А Господ на Силите се възвишава чрез правосъдие, И светият Бог се освещава чрез правда.  

 

 


17


 

  Тогава ангелите ще пасат както в пасбищата си; И чужденци ще изядат запустелите места на тлъстите.  

 

 


18


 

  Горко на ония, които теглят беззаконието си с въжета от лъжи*, И грехът като с ремъци от товарна кола, -  

 

 


19


 

  Които казват: Нека бърза, Нека ускори делото Си, за да го видим; И нека приближи и дойде Възнамеряването от светия Израилев, за да го разберем!  

 

 


20


 

  Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло; Които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; Които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!  

 

 


21


 

  Горко на ония, които са мъдри в своите очи, И които са разумни пред себе си!  

 

 


22


 

  Горко на ония, които са юнаци да пият вино, И силно да подправят спиртно питие, -  

 

 


23


 

  Които за дарове оправдават беззаконника И отнемат от праведника правото му!  

 

 


24


 

  Затова, както огнен пламък пояжда плявата, И както сламата се губи в пламъка, Така и техният корен ще стане като гнилота, И цветът им ще вазлезе като прах. Защото отхвълиха поуката на Господа на Силите, И презряха думата на Светия Израилев.  

 

 


25


 

  За туй, гневът на Господа пламна против людете Му, И Той простря ръката Си против тях та ги порази; Та потрепераха хълмовете, И техните трупове станаха като смет всред улиците. При все това, гневът Му не се отвърна, Но ръката Му е още простряна.  

 

 


26


 

  И Той ще издигне знаме за народите от далеч, И ще засвири за всеки от тях от края на земята; И, Ето, те скоро ще дойдат набързо.  

 

 


27


 

  Никой измежду тях не ще се умори нито ще се спъне. Никой не ще задреме нито ще заспи; Нито ще се разпаше поясът от кръста им, Нито ще се скъса ремъкът на обущата им.  

 

 


28


 

  Стрелите им са остри, и всичките им лъкове запънати; Копитата на конете им ще се считат за кремък, И колелата им за вихрушка.  

 

 


29


 

  Ревът им ще бъде като на лъв: Те ще реват като млади лъвове; Да! Ще реват, и ще сграбчат лова, и ще го завлекат, И не ще има кой да го отърве.  

 

 


30


 

  И в същия ден ще реват против тях като морското бучение; И ако погледне някой на земята, ето тъмнина и неволя, И виделината помрачена през облаците й.  

 

 


Исая 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: