Bulgarian Bible

Исая 29

Исая

Index

Глава 30

1


 

  Горко на непокорните чада, казва Господ, Които се съветват, но не с Мене, И които сключват договори, но не чрез Моя Дух, Та притурят грях на грях; -  

 

 


2


 

  Които отиват за да слязат в Египет Без да се допитват до Моите уста, За да се закрепят със силата на Фараона, И да прибягнат под сянката на Египет!  

 

 


3


 

  Затова Фараоновата сило ще ви бъде за срам, И прибягването под египетската сянка за смущение.  

 

 


4


 

  Защото началниците му отидоха в Танис, И посланиците му дойдоха в Ханес.  

 

 


5


 

  Та всички ще се срамуват поради люде, които не могат да ги ползват Нито да бъдат помощ или полза, Но са за срам и дори за укор.  

 

 


6


 

  Наложеното за южните животни пророчество : През наскърбителната и мъчителна земя, Дето има лъвица и як лъв, Ехидна и горителна хвърката змия, Занасят богатството си на плещите на оселчетата, И съкровищата си на гърбицата на камилите, При люде, които няма да го ползуват,  

 

 


7


 

  Защото помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна; Затова го нарекох: Рахав*, който бездействува.  

 

 


8


 

  Сега иди, напиши това пред тях на дъсчица, И забележи го в книга, Та да остане за бъдещето време за свидетелство до века,  

 

 


9


 

  Че те са непокорни люде, чада лъжци, Чада, които не искат да слушат поуката Господна,  

 

 


10


 

  Които казват на гледачите: Не гледайте, И на пророците: Не ни пророкувайте правото, Но говорете ни ласкателно, пророкувайте измами,  

 

 


11


 

  Отстъпете от пътя, Отклонете се от пътеката, Махнете от пред нас Светия Израилев.  

 

 


12


 

  Затова, така казва Светият Израилев: Понеже презирате това слово, И уповавате на насилството и на извратеността, И се опирате на тях,  

 

 


13


 

  По тая причина това беззаконие ще ви бъде Като разпукната част издута във висока стена И готова да падне, Чието рухване става внезапно в един миг.  

 

 


14


 

  И Той ще я разломи, строшавайки я безпощадно, както се чупи грънчарски съд, Така щото между частите му да се не намира черепчица, С която да вземе някой огън от огнището, Или да гребне вода от щерната.  

 

 


15


 

  Затова така казва Господ Иеова Светият Израилев: Чрез завръщане и почиване ще се избавите, В безумие и увереност ще бъде, силата ви; Но вие не искахте това ;  

 

 


16


 

  А рекохте: Не, но ще побегнем с коне; Затова ще бягате; И: Ще яздим на бързи животни ; Затова, и ония, които ви гонят ще бъдат бързи.  

 

 


17


 

  Ще бягате, хиляда души от заплашването на едного Или от заплашването на петима, Догдето останете като разголено дърво на планински връх, И като знаме на хълм.  

 

 


18


 

  По тая причина Господ ще чака, за да се смили за вас, И по тая причина ще се превъзнесе за да ви пожали; Защото Господ е Бог правосъден; Блажени всички, които Го чакат.  

 

 


19


 

  О люде, които живеете, в Сион, в Ерусалим, Вие няма да плачете вече; Той наистина ще се смили за тебе при гласа на вопъла ти; Когато го чуе ще ти отговори.  

 

 


20


 

  И ако Господ и да ви даде Хляб на скръб и вода на утеснение, Пак учителите ти няма да бъдат скрити вече, Но очите ти ще гледат учителите ти;  

 

 


21


 

  И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, Когато се отклонявате на дясно И когато се отклонявате на ляво, Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.  

 

 


22


 

  Тогава вие ще имате за гнусота Среброто, с което са обковани изваяните ти идоли, И златото, с което са облечени леяните ти идоли; Ще ги отхвърлиш като нечисто нещо, Ще речеш на всеки от тях: Махни се от тук.  

 

 


23


 

  И Господ ще даде дъжд за семето ти, С което ще посееш нивата си , И хляб от земната производителност, Който ще бъде хранителен и изобилен; И в онова време добитъкът ти ще пасе в широки паши,  

 

 


24


 

  Също и воловете и оселчетата, които работят земята, Ще ядат вкусна зоб веяна с лопата и веяло.  

 

 


25


 

  И ще има на всяка висока планина И на всяко високо бърдо Реки и водни потоци, В деня на голямото клане. Когато кулите паднат.  

 

 


26


 

  При това, светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето, И светлината на слънцето ще бъде седмократна - като светлината на седем дни, В деня, когато Господ превързва струпея на людете Си, И изцелява раната от удара им.  

 

 


27


 

  Ето, името на Господа иде от далеч; Гневът Му е пламнал, и гъстият Му дим се издига; Устните Му са пълни с негодувание, Езикът Му е като поглъщащ огън,  

 

 


28


 

  И дишането Му като прелял поток, Който достига дори до шия; За да пресее народите в ситото на погублението: И в челюстите на племената ще има юзда, Която ще ги накара да се заблуждават.  

 

 


29


 

  У вас ще има песен както в нощта на тържествен празник, И сърдечна веселба както, когато тръгват със свирки, За да отидат при канарата Израилева, в Господния хълм.  

 

 


30


 

  И Господ ще направи да се чуе славния Му глас, И да се види тежкото слагане на мишцата Му, С гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, С буен дъжд, с буря и с едър град.  

 

 


31


 

  Защото асириецът, който с жезъл удря, Ще бъде смазан чрез гласа Господен.  

 

 


32


 

  И всеки удар със съдбоносния жезъл. Който Господ ще сложи върху него, Ще бъде със тъпанчета и арфи; И с потресающи боеве ще воюват против тях.  

 

 


33


 

  Защото Тофет отдавна е приготвен, Да! За царя приготвен; Той да го направи дълбок и широк; Куп огън има в него и много дърва; Дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали.  

 

 


Исая 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: