Bulgarian Bible

Плач Еремиев 5

Езекил

Index

Глава 1

1


 

  В тридесетата година, четвъртия месец, на петия ден от месеца, като бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата, и аз видях Божии видения.  

 

 


2


 

  На петия ден от месеца в тая година, която бе петата от пленяването на цар Иоахина,  

 

 


3


 

  Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекиила, син на Вузия, в Халдейската земя, при реката Ховар; и там Господната ръка биде върху него.  

 

 


4


 

  Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние; и отсред него се виждаше нещо на глед като светъл метал, от средата на огъня.  

 

 


5


 

  Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им; те имаха човешко подобие.  

 

 


6


 

  Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила.  

 

 


7


 

  Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед.  

 

 


8


 

  И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха така:  

 

 


9


 

  крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си.  

 

 


10


 

  А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице.  

 

 


11


 

  и лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре; две крила на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им.  

 

 


12


 

  И вървяха всяко направо пред себе си; гдето се носеше духа, там вървяха; като вървяха не се обръщаха.  

 

 


13


 

  А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, които се движеха нагоре надолу между живите същества; огънят беше светъл, и светкавица изскачаше из огъня.  

 

 


14


 

  И живите същества блещукаха* наглед като светкавица.  

 

 


15


 

  А като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при живите същества, за всяко от четирите им лица,  

 

 


16


 

  Изгледът на колелата и направата им бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и направата им бяха като че ли на колело в колело.  

 

 


17


 

  Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха като вървяха.  

 

 


18


 

  А колелата им бяха високи и страшни; и колелата около тия четири бяха пълни с очи.  

 

 


19


 

  И когато вървяха живите същества, и колелата вървяха край тях; и когато се издигаха живите същества от земята, и колелата се издигаха.  

 

 


20


 

  Гдето имаше да иде духът, там вървяха и те; там гдето духът имаше да иде, и колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в колелата му.  

 

 


21


 

  Когато вървяха ония, вървяха и тия; и когато стояха ония, стояха и тия; а когато ония се издигаха от земята, то и колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в колелата му.  

 

 


22


 

  А над главите на живите същества имаше подобие на един простор, на глед като цвят на страшен кристал, разпрострян над главите им.  

 

 


23


 

  А под простора крилата им бяха разпрострени, едно срещу друго; всяко същество имаше две, които покриваха телата им отсам; и всяко имаше две, които ги покриваха оттам.  

 

 


24


 

  И когато вървяха, чувах фученето на крилата им като бучене на големи води, като глас на Всесилния, шум на метеж като шум на войска. Когато се спираха, спущаха крилата си.  

 

 


25


 

  И глас се издаде от горе из простора, който бе над главите им; и като се спряха спуснаха крилата си.  

 

 


26


 

  И над простора, който бе върху главите им, се виждаше подобие на престол, наглед като камък сапфир; и върху подобието на престола имаше подобие на глед като човек, седящ на него на високо.  

 

 


27


 

  И видях нещо наглед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна; от това, което се виждаше, че е кръстът му, и нагоре, и от това, което се виждаше, че е кръстът му, и надолу видях като изглед на огън, обиколен със сияние.  

 

 


28


 

  Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изгледът на обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. И когато го видях, паднах на лицето си, и чух глас на едного, който говореше.  

 

 


Езекил 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: