Bulgarian Bible

Езекил 39

Езекил

Index

Глава 40

1


 

  В двадесет и петата година от плена ни, в началото на годината, на десетия ден от месеца, в четиринадесетата година подир превземането на града, в същия ден Господната ръка биде върху мене и ме заведе там, -  

 

 


2


 

  чрез Божии видения ме заведе в Израилевата земя, та ме постави върху една твърде висока планина, на която имаше към юг нещо като здание подобно на град.  

 

 


3


 

  И като ме заведе там, ето, човек, чийто изглед бе като изглед на мед, и който държеше в ръката си ленена връв и мярка от тръстика, стоеше в портата.  

 

 


4


 

  И човекът ми рече: Сине човешки, погледни с очите си, чуй с ушите си, и приложи сърцето си върху всичко, което ще ти покажа; защото ти биде въведен тука с цел да ти покажа това. Всичко, що видиш, изяви го на Израилевия дом.  

 

 


5


 

  И ето извън дома една стена околовръст, и в ръката на човека мярка от тръстика дълга шест лакти, всеки лакът дълъг лакът и длан; и като измери широчината на зданието, тя беше една тръстика, и височината една тръстика.  

 

 


6


 

  Тогава дойде при портата, която гледаше към изток, и се изкачи по стъпалата й; и като измери прага на портата, широчината му беше една тръстика, и широчината на другия праг една тръстика.  

 

 


7


 

  И всяка стражарска стая бе една тръстика дълга и една тръстика широка; и разстоянието между стаите бе пет лакти; а прагът на портата, при предверието на портата към дома, бе една тръстика.  

 

 


8


 

  Измери тоже предверието на портата към дома, една тръстика.  

 

 


9


 

  Тогава като измери предверието на портата, то беше осем лакти, а стълбовете им два лакътя; и предверието на портата беше откъм дома.  

 

 


10


 

  И стражарските стаи на източната порта бяха три отсам и три оттам, и трите на една мярка; и стълбовете имаха една мярка отсам и оттам.  

 

 


11


 

  И като измери широчината на входа на портата, тя беше десет лакти, а дължината на портата тринадесет лакти.  

 

 


12


 

  А пред стаите имаше един лакът разстояние отсам и един лакът разстояние оттам; и стаите бяха шест лакти отсам и шест лакти оттам.  

 

 


13


 

  После измери портата от покрива на едната стражарска стая до покрива на другата, и широчината бе двадесет и пет лакти, врата срещу врата.  

 

 


14


 

  И намери стълбовете шестдесет лакти; и предверието стигаше до стълбовете околовръст портата.  

 

 


15


 

  И от лицето на портата, при входа, до лицето на предверието на вътрешната порта, имаше петдесет лакти.  

 

 


16


 

  И на стражарските стаи имаше затворени прозорци, също и на стълбовете им извътре портата околовръст, така и на сводовете; а имаше прозорци извътре околовръст; а върху всеки стълб имаше палми.  

 

 


17


 

  Тогава ме заведе във външния двор; и ето стаи и под направени около двора; имаше тридесет стаи върху пода.  

 

 


18


 

  И подът, който бе от страните на портата, съответстващ на дължината на портите, беше долният под.  

 

 


19


 

  Тогава измери широчината от лицето на долната порта до лицето на вътрешния двор извън, и тя беше сто лакти и откъм изток и откъм север.  

 

 


20


 

  И измери дължината и широчината на портата на външния двор, която гледаше към север.  

 

 


21


 

  И стражарските стаи бяха три отсам и три оттам; а стълбовете й и сводовете й бяха според мярката на първата порта; дължината й беше петдесет лакти, и широчината й двадесет и пет лакти.  

 

 


22


 

  И прозорците й, и сводовете й, и палмите й бяха според мярката на портата, която гледа към изток; и изкачваха се към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея.  

 

 


23


 

  И портата на вътрешния двор бе срещу портата, която бе към север и към изток; и като измери от порта до порта, намери сто лакти.  

 

 


24


 

  И заведе ме към юг, и ето порта, която гледаше към юг; и като измери стълбовете й и сводовете й, те имаха същите мерки.  

 

 


25


 

  И имаше прозорци на нея и на сводовете й околовръст, подобни на ония прозорци; дължината им беше петдесет лакти, и широчината двадесет и пет лакти.  

 

 


26


 

  И изкачваха се към нея по седем стъпала; и сводовете й бяха пред нея; и на стълбовете й имаше палми, една отсам и една оттам.  

 

 


27


 

  И във вътрешния двор имаше порта към юг; и като измери от порта до порта към юг, намери сто лакти.  

 

 


28


 

  Тогава ме заведе във вътрешния двор през южната порта; и като измери южната порта, тя имаше същите мерки,  

 

 


29


 

  и стражарските й стаи, и стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; дължината й беше петдесет лакти, а широчината й двадесет и пет лакти.  

 

 


30


 

  И сводовете околовръст бяха двадесет и пет лакти дълги, и пет лакти широки.  

 

 


31


 

  И сводовете й бяха към външния двор; и имаше палми по стълбовете й; и изкачваха се към нея по осем стъпала.  

 

 


32


 

  И заведе ме във вътрешния двор към изток; и като измери портата тя имаше същите мерки;  

 

 


33


 

  и стражарските й стаи, стълбовете й, и сводовете й имаха същите мерки; и на нея и на сводовете й имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка.  

 

 


34


 

  И сводовете й бяха към външния двор; и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и изкачваха се към нея по осем стъпала.  

 

 


35


 

  И заведе ме при северната порта; и като я измери, тя имаше същите мерки,  

 

 


36


 

  както и стражарските й стаи, стълбовете й, и сводовете й; и на нея имаше прозорци околовръст; а тя беше петдесет лакти дълга и двадесет и пет лакти широка.  

 

 


37


 

  И стълбовете й бяха към външния двор; и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и изкачваха се към нея по осем стъпала.  

 

 


38


 

  И имаше една стая, чиято врата беше при стълбовете на портата, гдето миеха всеизгарянето.  

 

 


39


 

  И в предверието на портата имаше две, трапези отсам и две трапези оттам, на които да колят всеизгарянето, приноса за грях, и приноса за престъпление.  

 

 


40


 

  И на външната страна, при стъпалата към входа на северната порта, имаше две трапези; и на другата страна, която принадлежеше към предверието на портата, имаше две трапези.  

 

 


41


 

  Четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на портата; всичко осем трапези, на които колеха жертвите.  

 

 


42


 

  И четирите трапези за всеизгарянето бяха от дялан камък, един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки, и един лакът високи; и на тях туряха оръдията, с които колеха всеизгарянето и жертвата.  

 

 


43


 

  И извътре имаше полица, една длан широка, прикована околовръст; а на трапезите туряха месото на приносите.  

 

 


44


 

  И извън вътрешната порта бяха стаите на певците, във вътрешния двор, който бе на страните на северната порта; и лицата им бяха към юг; а една от тях, на страната на източната порта, гледаше към север.  

 

 


45


 

  И рече ми: Тая стая, която гледа към юг, е за свещениците, които се грижат за дома;  

 

 


46


 

  а стаята, която гледа към север, е за свещениците, които прислужват около олтара; те са потомци на Садока, които измежду Левиевите потомци се приближават при Господа да Му служат.  

 

 


47


 

  И като измери двора, дължината му беше сто лакти, и широчината му сто лакти; беше квадратен, и олтарът беше пред дома.  

 

 


48


 

  Тогава ме заведе в предхрамието на дома; и като измери всеки стълб на предхрамието, те бяха пет лакти отсам и пет лакти оттам; а широчината на портата беше три лакти отсам и три лакти оттам.  

 

 


49


 

  Дължината на предхрамието бе двадесет лакти, и широчината му единадесет лакти; и изкачваха се към него по десет стъпала; и при стълбовете имаше други стълбове, един отсам и един оттам.  

 

 


Езекил 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: