Bulgarian Bible

Матей 7

Матей

Index

Глава 8

1


 

  А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества.  

 

 


2


 

  И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.  

 

 


3


 

  Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди очистен. И на часа му се очисти проказата.  

 

 


4


 

  И Исус му каза: гледай да не кажеш това никому; но, за свидетелство на тях, иди да се покажеш на свещеника, и принеси дара, който Мойсей е заповядал.  

 

 


5


 

  А когато влезе в Кипернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки:  

 

 


6


 

  Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи.  

 

 


7


 

  Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля.  

 

 


8


 

  Стотникът в отговор Му рече: Господи не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее.  

 

 


9


 

  Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.  

 

 


10


 

  Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.  

 

 


11


 

  Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство;  

 

 


12


 

  а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.  

 

 


13


 

  Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.  

 

 


14


 

  И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска.  

 

 


15


 

  И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва.  

 

 


16


 

  А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни;  

 

 


17


 

  за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: “Той взе на Себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе”.  

 

 


18


 

  И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд езерото.  

 

 


19


 

  И дойде един книжник и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе където и да идеш.  

 

 


20


 

  Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.  

 

 


21


 

  А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.  

 

 


22


 

  Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.  

 

 


23


 

  И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир Него.  

 

 


24


 

  И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше.  

 

 


25


 

  Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! Загиваме!  

 

 


26


 

  А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните, и настана голяма тишина.  

 

 


27


 

  А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните*(Гръцки: Морето.) Му се покоряват?  

 

 


28


 

  И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.  

 

 


29


 

  И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш?  

 

 


30


 

  А надалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше.  

 

 


31


 

  И бесовете му се молеха, думайки: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свине.  

 

 


32


 

  И рече им: Идете. И те като излязоха, отидоха в свинете; и, ето, цялото стадо се спусна долу по стръмнината в езерото, и загина във водата.  

 

 


33


 

  А свинарите побягнаха, и като отидоха в града разказаха всичко, и това що бе станало с хванатите от бяс.  

 

 


34


 

  И, ето, целият град излезе да посрещне Исуса; и като Го видяха, помолиха Му се да си отиде от техните предели.  

 

 


Матей 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: