Bulgarian Bible

Матей 8

Матей

Index

Глава 9

1


 

  Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в Своя Си град.  

 

 


2


 

  И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус като видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете.  

 

 


3


 

  И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулствува.  

 

 


4


 

  А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си?  

 

 


5


 

  Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи?  

 

 


6


 

  Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.  

 

 


7


 

  И той стана и отиде у дома си.  

 

 


8


 

  А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който бе дал такава власт на човеците.  

 

 


9


 

  И като минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седящ в бирничеството; и рече му: Върви след Мене. И той стана да Го последва.  

 

 


10


 

  И когато бе седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците Му.  

 

 


11


 

  И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците Му: Защо яде вашият учител с бирниците и грешниците?  

 

 


12


 

  А Той, като чу това, рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.  

 

 


13


 

  Но идете и научете се що значи тази дума: “Милост искам, а не жертви”, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].  

 

 


14


 

  Тогава дохождат при Него Йоановите ученици и казват: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?  

 

 


15


 

  Исус им каза: Могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче, време, когато младоженецът ще им се отнеме; и тогава ще постят.  

 

 


16


 

  Никой не кърпи вехта дреха с невалян плат; защото това, което трябваше да я запълни, отдира от дрехата, и съдраното става по-лошо.  

 

 


17


 

  Нито наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете се спукват, виното изтича, и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват.  

 

 


18


 

  Когато им говореше това, ето, един началник дойде и им се кланяше, и казваше: Дъщеря ми току що умря; но дойди и възложи ръката Си на нея и тя ще оживее.  

 

 


19


 

  И, като стана, Исус отиде подир него, тоже и учениците Му.  

 

 


20


 

  И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му;  

 

 


21


 

  защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.  

 

 


22


 

  А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя.  

 

 


23


 

  И когато дойде Исус в къщата на началника, и видя свирачите и народа разтревожен, рече:  

 

 


24


 

  Идете си, защото момичето не е умряло, но спи. А те Му се присмиваха.  

 

 


25


 

  А като изпъдиха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана.  

 

 


26


 

  И това са разчу по цялата оная страна.  

 

 


27


 

  И когато Исус си отиваше оттам, подир Него вървяха двама слепи, които викаха, казвайки: Смили се за нас, Сине Давидов!  

 

 


28


 

  И като влезе вкъщи, слепите се приближиха до Него; и Исус им казва: Вярвате ли че мога да сторя това? Казват Му: Вярваме, Господи.  

 

 


29


 

  Тогава Той се допря до очите им, и рече: Нека ви бъде според вярата ви.  

 

 


30


 

  И очите им се отвориха. А Исус им заръча строго, като каза: Внимавайте никой да не знае това.  

 

 


31


 

  А те, като излязоха разгласиха славата Му по цялата оная страна.  

 

 


32


 

  И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс.  

 

 


33


 

  И след като бе изгонен бесът, немият проговори; и множествата се чудеха и думаха: Никога не се е виждало такова нещо в Израиля.  

 

 


34


 

  А фарисеите казваха: Чрез началника на бесовете Той изгонва бесовете.  

 

 


35


 

  Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.  

 

 


36


 

  А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.  

 

 


37


 

  Тогава рече на учениците Си: Жетвата и изобилна, а работниците малко;  

 

 


38


 

  затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.  

 

 


Матей 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: