Bulgarian Bible

Матей 13

Матей

Index

Глава 14

1


 

  В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исуса;  

 

 


2


 

  и рече на слугите си: Тоя е Йоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия сили действуват чрез него.  

 

 


3


 

  Защото Ирод беше хванал Йоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брата си Филипа;  

 

 


4


 

  понеже Йоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.  

 

 


5


 

  И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха за пророк.  

 

 


6


 

  А когато настана рожденият ден на Ирода, Иродиадината дъщеря игра всред събраните и угоди на Ирода.  

 

 


7


 

  Затова той с клетва се обеща да й даде каквото и да му поиска.  

 

 


8


 

  А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тука на блюдо главата на Йоана Кръстителя.  

 

 


9


 

  Царят се наскърби; но заради клетвите си, и заради седящите с него, заповяда да й се даде.  

 

 


10


 

  И прати да обезглавят Йоана в тъмницата.  

 

 


11


 

  И донесоха главата му на блюдо и дадоха я на девойката, а тя я занесе на майка си.  

 

 


12


 

  А учениците му като дойдоха, дигнаха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исуса.  

 

 


13


 

  А Исус, като чу това, оттегли се оттам, с ладия на уединено място настрана; а народът като разбра, отиде подир него пеша от градовете.  

 

 


14


 

  И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях, и изцели болните им.  

 

 


15


 

  А като се свечери, учениците дойдоха при Него, и рекоха: Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни народа да си отиде пи селата да си купи храна.  

 

 


16


 

  А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат.  

 

 


17


 

  А те му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби.  

 

 


18


 

  А Той рече: Донесете ги тук при Мене.  

 

 


19


 

  Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа.  

 

 


20


 

  И всички ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша.  

 

 


21


 

  А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.  

 

 


22


 

  И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа.  

 

 


23


 

  И като разпусна народа, качи се на бърдото да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.  

 

 


24


 

  А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен.  

 

 


25


 

  А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото.  

 

 


26


 

  А учениците, като Го видяха да ходи по езерото; смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха.  

 

 


27


 

  И Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.  

 

 


28


 

  И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.  

 

 


29


 

  А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса.  

 

 


30


 

  Но като виждаше вятърът [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме!  

 

 


31


 

  И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?  

 

 


32


 

  И като влязоха в ладията, вятърът утихна.  

 

 


33


 

  А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.  

 

 


34


 

  И като преминаха езерото, дойдоха в генисаретската земя.  

 

 


35


 

  И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при Него всичките болни;  

 

 


36


 

  и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.  

 

 


Матей 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: