Bulgarian Bible

Матей 15

Матей

Index

Глава 16

1


 

  Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исуса, и, за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето.  

 

 


2


 

  А Той в отговор им рече: Когато се свечери, думате — Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;  

 

 


3


 

  а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете!  

 

 


4


 

  Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророка) Йона. И остави ги и Си отиде.  

 

 


5


 

  А учениците, които минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб.  

 

 


6


 

  И Исус им рече: Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садукеите.  

 

 


7


 

  А те разискваха помежду си, думайки: Това е защото не сме взели хляб.  

 

 


8


 

  А Исус, като разбра това, рече: Маловери, защо разисквате помежду си понеже нямате хляб?  

 

 


9


 

  Още ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души, и колко коша събрахте?  

 

 


10


 

  Нито седемте хляба на четирите хиляди души, и колко кошници събрахте?  

 

 


11


 

  Как не разбирате, че не заради хляб ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?  

 

 


12


 

  Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, но от учението на фарисеите и садукеите.  

 

 


13


 

  А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според както казват хората, Човешкият Син Кой е?  

 

 


14


 

  А те рекоха: Едни казват, че е Йоан Кръстител; други пък — Илия; а други — Еремия, или един от пророците.  

 

 


15


 

  Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз?  

 

 


16


 

  Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос*(Т.е. Месия, Помазаник.), Син на живия Бог.  

 

 


17


 

  Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.  

 

 


18


 

  Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър*(Значи: Канара.) и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.  

 

 


19


 

  Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.  

 

 


20


 

  Тогава заръча на учениците, никому да не казват, че Той е [Исус] Христос.  

 

 


21


 

  От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.  

 

 


22


 

  Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе.  

 

 


23


 

  А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.  

 

 


24


 

  Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.  

 

 


25


 

  Защото, който иска да спаси живота*(Или: Душата; и така до края на главата.) си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.  

 

 


26


 

  Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?  

 

 


27


 

  Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.  

 

 


28


 

  Истина ви казвам: Има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Човешкия Син идещ в царството Си.  

 

 


Матей 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: