Bulgarian Bible

Матей 17

Матей

Index

Глава 18

1


 

  В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?  

 

 


2


 

  А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече:  

 

 


3


 

  Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.  

 

 


4


 

  И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.  

 

 


5


 

  И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема.  

 

 


6


 

  А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.  

 

 


7


 

  Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!  

 

 


8


 

  Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън.  

 

 


9


 

  И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.  

 

 


10


 

  Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.  

 

 


11


 

  [защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото].  

 

 


12


 

  Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не остава ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?  

 

 


13


 

  И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се.  

 

 


14


 

  Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките.  

 

 


15


 

  И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.  

 

 


16


 

  Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.  

 

 


17


 

  И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.  

 

 


18


 

  Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.  

 

 


19


 

  Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.  

 

 


20


 

  Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.  

 

 


21


 

  Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли?  

 

 


22


 

  Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти — до седемдесет пъти по седем.  

 

 


23


 

  Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.  

 

 


24


 

  И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта*(Равно на 60 000 000 лева зл.).  

 

 


25


 

  И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга.  

 

 


26


 

  Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко.  

 

 


27


 

  И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема.  

 

 


28


 

  Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза*(Равно близо на 90 лева зл.); хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш.  

 

 


29


 

  Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя.  

 

 


30


 

  Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга.  

 

 


31


 

  А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало.  

 

 


32


 

  Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли.  

 

 


33


 

  Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе?  

 

 


34


 

  И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг.  

 

 


35


 

  Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.  

 

 


Матей 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: