Bulgarian Bible

Матей 19

Матей

Index

Глава 20

1


 

  Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си.  

 

 


2


 

  И като се погоди с работниците по един пеняз на ден, прати ги на лозето си.  

 

 


3


 

  И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара празни;  

 

 


4


 

  и на тях рече: Идете и вие на лозето; и каквото е право ще ви дам. И те отидоха.  

 

 


5


 

  Пак, като излезе около шестия и около деветия час направи същото.  

 

 


6


 

  А, като излезе около единадесетия час, намери други че стоят, и каза им: Защо стоите тука цял ден празни?  

 

 


7


 

  Те му казаха: Защото никой не ни е условил. Каза им: Идете и вие на лозето, [и каквото е право ще получите].  

 

 


8


 

  Като се свечери, стопанинът на лозето каза на настойника си: Повикай работниците и плати им надницата, като почнеш от последните и следваш до първите.  

 

 


9


 

  И тъй, дойдоха условените около единадесетия час, и получиха по един пеняз.  

 

 


10


 

  А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един пеняз но и те получиха по един пеняз.  

 

 


11


 

  И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха:  

 

 


12


 

  Тия последните иждивиха само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата.  

 

 


13


 

  А той в отговор рече на един от тях: Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняз?  

 

 


14


 

  Вземи си своето и иди си; моята воля е да дам на тоя последния както и на тебе.  

 

 


15


 

  Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или твоето око е завистливо*(Гръцки: Лошо.), защото аз съм добър?  

 

 


16


 

  Така последните ще бъдат първи, а първите последни.  

 

 


17


 

  И, когато възлизаше Исус за Ерусалим, взе дванадесетте ученици насаме, и по пътя им рече:  

 

 


18


 

  Ето, възлизаме за Ерусалим, и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и книжници; и те ще Го осъдят на смърт,  

 

 


19


 

  и ще го предадат на езичниците, за да Му се поругаят, да Го бият и Го разпнат; и на третия ден ще бъде възкресен.  

 

 


20


 

  Тогава майката на Заведеевите синове се приближи при Него заедно със синовете си, кланяше Му се и искаше нещо от Него.  

 

 


21


 

  А Той й рече: Какво искаш? Каза Му: Заповядай тия мои двама сина да седнат, един отдясно Ти, а един от ляво Ти в Твоето царство.  

 

 


22


 

  А Исус в отговор рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? [и да се кръстите с кръщението с което Аз се кръщавам?] Казват Му: Можем.  

 

 


23


 

  Той им рече: Моята чаша наистина ще пиете, [и с кръщението с което Аз се кръщавам, ще се кръстите]; но да седнете отдясно Ми и отляво Ми не е Мое да дам, а ще се даде на ония, за които е било приготвено от Отца Ми.  

 

 


24


 

  И десетимата като чуха това, възнегодуваха против двамата братя.  

 

 


25


 

  Но Исус ги повика и рече: Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях.  

 

 


26


 

  Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;  

 

 


27


 

  и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга;  

 

 


28


 

  също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина.  

 

 


29


 

  И като излизаха от Ерихон, голямо множество отиваше подире Му.  

 

 


30


 

  И, ето, двама слепци, седящи край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха казвайки: Смили се над нас, Господи Сине Давидов!  

 

 


31


 

  А народът ги смъмряше, за да млъкнат; но те още по-силно викаха, казвайки: Смили се за нас, Господи Сине Давидов!  

 

 


32


 

  И тъй, Исус се спря, повика ги и каза: Какво искате да ви сторя!  

 

 


33


 

  Казват Му: Господи, да се отворят очите ни.  

 

 


34


 

  А Исус се смили и се допря до очите им; и веднага прогледаха и тръгнаха подире Му.  

 

 


Матей 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: