Bulgarian Bible

Матей 21

Матей

Index

Глава 22

1


 

  И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше:  

 

 


2


 

  Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.  

 

 


3


 

  Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.  

 

 


4


 

  Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обяда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.  

 

 


5


 

  но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си;  

 

 


6


 

  а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.  

 

 


7


 

  И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им.  

 

 


8


 

  Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.  

 

 


9


 

  Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.  

 

 


10


 

  И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.  

 

 


11


 

  А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.  

 

 


12


 

  И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.  

 

 


13


 

  Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.  

 

 


14


 

  Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.  

 

 


15


 

  Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му.  

 

 


16


 

  И пращат при Него учениците си, заедно и Иродианите, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божият път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците.  

 

 


17


 

  Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?  

 

 


18


 

  А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери?  

 

 


19


 

  Покажете Ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз.  

 

 


20


 

  Той им каза: Чий е този образ и надпис?  

 

 


21


 

  Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.  

 

 


22


 

  И като чуха това, те се зачудиха, и оставайки Го, си отидоха.  

 

 


23


 

  В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение и попитаха Го, казвайки:  

 

 


24


 

  Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му, и да въздигне потомък на брата си.  

 

 


25


 

  А между нас имаше седмина братя; и първият се ожени и умря; и, като нямаше потомък, остави жена си на брата си;  

 

 


26


 

  също и вторият и третият, до седмият.  

 

 


27


 

  А подир всички умря и жената.  

 

 


28


 

  И тъй, във възкресението на кого от седмината ще бъде жена? Защото всички те я имаха.  

 

 


29


 

  А Исус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията нито Божията сила.  

 

 


30


 

  Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като [Божии] ангели на небето.  

 

 


31


 

  А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва:  

 

 


32


 

  “Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов”? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.  

 

 


33


 

  И множеството, като чуха това, чудеха се на учението Му.  

 

 


34


 

  А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно.  

 

 


35


 

  И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос:  

 

 


36


 

  Учителю, коя е голямата заповед в закона?  

 

 


37


 

  А Той му рече: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”.  

 

 


38


 

  Това е голямата и първа заповед.  

 

 


39


 

  А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си”.  

 

 


40


 

  На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.  

 

 


41


 

  И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки:  

 

 


42


 

  Какво мислите за Христа? Чий Син е? Казват Му: Давидов.  

 

 


43


 

  Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, думайки:  

 

 


44


 

  “Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти”?  

 

 


45


 

  Ако, прочее, Давид Го нарича Господ, как е негов син?  

 

 


46


 

  И никой не можеше да Му отговори ни дума; нито пък дръзна вече някой от тоя ден да Му задава въпроси.  

 

 


Матей 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: