Bulgarian Bible

Матей 23

Матей

Index

Глава 24

1


 

  И когато излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.  

 

 


2


 

  А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.  

 

 


3


 

  И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?  

 

 


4


 

  Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;  

 

 


5


 

  защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.  

 

 


6


 

  И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът.  

 

 


7


 

  Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.  

 

 


8


 

  Но всичко това ще бъде само начало на страдания.  

 

 


9


 

  Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.  

 

 


10


 

  И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.  

 

 


11


 

  И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.  

 

 


12


 

  Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.  

 

 


13


 

  Но който устои до край, той ще бъде спасен.  

 

 


14


 

  И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.  

 

 


15


 

  Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, (който чете нека разбира),  

 

 


16


 

  тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;  

 

 


17


 

  който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;  

 

 


18


 

  и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.  

 

 


19


 

  А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!  

 

 


20


 

  При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;  

 

 


21


 

  защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.  

 

 


22


 

  И ако да не се съкратеха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.  

 

 


23


 

  Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;  

 

 


24


 

  защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.  

 

 


25


 

  Ето предсказах ви.  

 

 


26


 

  Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.  

 

 


27


 

  Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.  

 

 


28


 

  Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.  

 

 


29


 

  А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.  

 

 


30


 

  Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.  

 

 


31


 

  Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.  

 

 


32


 

  А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.  

 

 


33


 

  Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.  

 

 


34


 

  Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.  

 

 


35


 

  Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.  

 

 


36


 

  А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.  

 

 


37


 

  И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.  

 

 


38


 

  Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,  

 

 


39


 

  и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.  

 

 


40


 

  Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.  

 

 


41


 

  Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.  

 

 


42


 

  Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.  

 

 


43


 

  Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.  

 

 


44


 

  Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.  

 

 


45


 

  Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна навреме?  

 

 


46


 

  Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.  

 

 


47


 

  Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.  

 

 


48


 

  Но, ако оня слуга е зъл*(Гръцки: Оня зъл слуга каже.), и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,  

 

 


49


 

  и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с пияниците,  

 

 


50


 

  господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае,  

 

 


51


 

  и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.  

 

 


Матей 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: