Bulgarian Bible

Матей 24

Матей

Index

Глава 25

1


 

  Тогава небесното царство ще се уприличи на десет девици, които взеха светилниците си, и излязоха да посрещнат младоженеца.  

 

 


2


 

  А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.  

 

 


3


 

  Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.  

 

 


4


 

  Но разумните , заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.  

 

 


5


 

  И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.  

 

 


6


 

  А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!  

 

 


7


 

  Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.  

 

 


8


 

  А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.  

 

 


9


 

  А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.  

 

 


10


 

  А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.  

 

 


11


 

  После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! Отвори ни.  

 

 


12


 

  А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.  

 

 


13


 

  И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].  

 

 


14


 

  Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.  

 

 


15


 

  На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.  

 

 


16


 

  Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.  

 

 


17


 

  Също и тоя, който получи двата спечели още два.  

 

 


18


 

  А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.  

 

 


19


 

  След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,  

 

 


20


 

  И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.  

 

 


21


 

  Господарят му рече: Хубаво, добри е верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.  

 

 


22


 

  Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.  

 

 


23


 

  Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.  

 

 


24


 

  Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сял, и събираш гдето не си пръскал;  

 

 


25


 

  и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.  

 

 


26


 

  А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна гдето не съм сял, и събирам гдето не съм пръскал;  

 

 


27


 

  ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.  

 

 


28


 

  Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.  

 

 


29


 

  Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.  

 

 


30


 

  А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.  

 

 


31


 

  А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.  

 

 


32


 

  И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;  

 

 


33


 

  и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.  

 

 


34


 

  Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.  

 

 


35


 

  Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;  

 

 


36


 

  гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.  

 

 


37


 

  Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?  

 

 


38


 

  И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?  

 

 


39


 

  И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?  

 

 


40


 

  А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.  

 

 


41


 

  Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.  

 

 


42


 

  Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;  

 

 


43


 

  странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.  

 

 


44


 

  Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?  

 

 


45


 

  Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.  

 

 


46


 

  И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.  

 

 


Матей 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: