Bulgarian Bible

Матей 28

Марко

Index

Глава 1

1


 

  Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;  

 

 


1


 

  О И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.  

 

 


2


 

  както е писано в книгата на пророк Исаия:_— "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, който ще устрои Твоя път;  

 

 


3


 

  Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него."  

 

 


4


 

  Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване греховете.  

 

 


4


 

  О И дохожда при него при един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.  

 

 


5


 

  И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимяни, и кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.  

 

 


6


 

  А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше се с акриди и див мед.  

 

 


7


 

  И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му.  

 

 


8


 

  Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Святия Дух.  

 

 


9


 

  През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан.  

 

 


11


 

  И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.  

 

 


12


 

  И веднага Духът Го закара в пустинята.  

 

 


13


 

  И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.  

 

 


14


 

  А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:  

 

 


15


 

  Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.  

 

 


16


 

  А когато минаваше край Галилейското езеро*(Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.), видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.  

 

 


17


 

  И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз, ще ви направя да станете ловци на човеци.  

 

 


18


 

  И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.  

 

 


19


 

  И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Йоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.  

 

 


20


 

  И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.  

 

 


21


 

  И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше.  

 

 


22


 

  И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.  

 

 


23


 

  И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:  

 

 


24


 

  [Остави ни!] какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.  

 

 


25


 

  Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез из него.  

 

 


26


 

  Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе из него.  

 

 


27


 

  И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!  

 

 


28


 

  И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.  

 

 


29


 

  И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Якова и Йоана в къщата на Симона н Андрея.  

 

 


30


 

  А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.  

 

 


31


 

  И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.  

 

 


32


 

  И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.  

 

 


33


 

  И целият град се събра пред вратата.  

 

 


34


 

  И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.  

 

 


35


 

  И сутринта, когато беше още тъмно, стана та излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.  

 

 


36


 

  А Симон и ония, които бяха с Него, изтичаха подире Му.  

 

 


37


 

  И като Го намериха, казват Му: Всички те търсят.  

 

 


38


 

  А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.  

 

 


39


 

  И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.  

 

 


41


 

  А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.  

 

 


42


 

  И веднага проказата го остави, и той се очисти.  

 

 


43


 

  И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:  

 

 


44


 

  Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей.  

 

 


45


 

  А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.  

 

 


Марко 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: