Bulgarian Bible

Марко 2

Марко

Index

Глава 3

1


 

  И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.  

 

 


2


 

  И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.  

 

 


3


 

  Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред.  

 

 


4


 

  Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.  

 

 


5


 

  А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя.  

 

 


6


 

  И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с Иродианите против Него, как да Го погубят.  

 

 


7


 

  Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото, и голямо множество от Галилея отиде изподир.  

 

 


8


 

  И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, отвъд Йордан, и от местата около Тир и Сидон, едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.  

 

 


9


 

  И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия, поради народа, за да Го не притискат.  

 

 


10


 

  Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които страдаха от язви, натискаха Го, за да се допрат до Него.  

 

 


11


 

  И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божий Син.  

 

 


12


 

  Но Той строго им заръчваше да Го не изявяват.  

 

 


13


 

  След това се възкачи на хълма и повика при Себе Си ония, които си искаше; и те отидоха при Него.  

 

 


14


 

  И определи дванадесет души, за да бъдат с Него, и за да ги изпраща да проповядват,  

 

 


15


 

  и да имат власт да изгонват бесове.  

 

 


16


 

  Определи: Симона, на когото даде и името Петър;  

 

 


17


 

  и Якова Заведеев и Якововия брат Йоан, на които даде и името Воанергес, сиреч, синове на гръма,  

 

 


18


 

  и Андрея и Филипа, Вартоломея и Матея, Тома и Якова Алфеев, Тадея и Симона Зилот,  

 

 


19


 

  и Юда Искариотски, който Го и предаде.  

 

 


20


 

  И дохожда в една къща; и пак се събира народ, така щото те не можаха нито хляб да ядат.  

 

 


21


 

  А своите Му, като чуха това, излязоха за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си.  

 

 


22


 

  И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете.  

 

 


23


 

  Но Той, като ги повика, казваше им с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатаната?  

 

 


24


 

  Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.  

 

 


25


 

  И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои.  

 

 


26


 

  И ако Сатана е възстанал против себе си, и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят.  

 

 


27


 

  Обаче, никой не може да влезе в къщата на силния човек, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му.  

 

 


28


 

  Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени, и всичките хули с които биха богохулствували;  

 

 


29


 

  но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях.  

 

 


30


 

  Това рече Той, защото казваха: Има нечист дух.  

 

 


31


 

  Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като стояха вън, пратиха до Него да Го повикат.  

 

 


32


 

  А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те.  

 

 


33


 

  И в отговор им каза: Коя е майка Ми? Кои са братята Ми?  

 

 


34


 

  И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми!  

 

 


35


 

  Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.  

 

 


Марко 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: