Bulgarian Bible

Марко 7

Марко

Index

Глава 8

1


 

  През ония дни, когато пак се беше сбрало голямо множество, и нямаха що да ядат, повика учениците Си и каза им:  

 

 


1


 

  О И веднага влезе в ладията с учениците Си и дойде в далманутанските предели.  

 

 


2


 

  Жално Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене, и нямат що да ядат;  

 

 


3


 

  и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли от далеч.  

 

 


4


 

  И учениците Му отговориха: Отде ще може някой да насити тия с хляб тук в уединено място?  

 

 


5


 

  И попита ги: Колко хляба имате? А те рекоха: Седем.  

 

 


6


 

  И заповяда на народа да насядат на земята; и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даваше на учениците Си за да ги сложат. И сложиха ги пред народа.  

 

 


7


 

  Имаха и малко рибички; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях.  

 

 


8


 

  И ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, седем кошници.  

 

 


9


 

  А ония, които ядоха, бяха около четирихиляди души; и разпусна ги.  

 

 


11


 

  И фарисеите излязоха и почнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето.  

 

 


12


 

  А Той въздъхна дълбоко от сърце и рече: Защо тоя род иска знамение? Истина ви казвам: На тоя народ няма да се даде знамение.  

 

 


13


 

  И остави ги, влезе пак в ладията, и мина на отвъдната страна.  

 

 


14


 

  Но учениците Му забравиха да вземат хляб, и нямаха със себе си в ладията повече от един хляб.  

 

 


15


 

  И Той им заръча, казвайки: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода.  

 

 


16


 

  И те разискваха помежду си, думайки: Това е защото нямаме хляб.  

 

 


17


 

  А Исус, като разбра това; рече им: Защо разисквате загдето нямате хляб? Още ли не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви?  

 

 


18


 

  Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли?  

 

 


19


 

  Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко кошове пълни с къшеи дигнахте? Казват му: Дванадесет.  

 

 


20


 

  И когато седемте_— на четирите хиляди души, колко кошници, пълни с къшеи дигнахте? Казват му: Седем.  

 

 


21


 

  И каза им: Не разбирате ли още?  

 

 


22


 

  Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него.  

 

 


23


 

  И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?  

 

 


24


 

  И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам неща като дървета, които ходят.  

 

 


25


 

  После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно.  

 

 


26


 

  И изпрати го у дома му, и каза: Не влизай в селото, [нито казвай това някому в селото].  

 

 


27


 

  И излезе Исус с учениците Си по селата на Кесария Филипова; и по пътя попита учениците Си, като им каза: Според както казват хората: Кой съм Аз?  

 

 


28


 

  А те в отговор Му казаха: Йоан Кръстител; други_— Илия; а трети_— един от пророците.  

 

 


29


 

  Тогава ги попита: Но според както вие казвате: Кой съм? Петър в отговор Му каза: Ти си Христос.  

 

 


30


 

  И заръча им никому да не казват за Него.  

 

 


31


 

  И почна да ги учи, как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне.  

 

 


32


 

  И явно говореше тая дума. А Петър го взе настрана и почна да Го мъмри.  

 

 


33


 

  А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща.  

 

 


34


 

  И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и така нека Ме следва.  

 

 


35


 

  Защото който иска да спаси живота*(Или душата; така и до края на главата.) си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси.  

 

 


36


 

  Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?  

 

 


37


 

  Защото какво би дал човек в замяна на живота си?  

 

 


38


 

  Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със святите ангели.  

 

 


Марко 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: