Bulgarian Bible

Марко 8

Марко

Index

Глава 9

1


 

  И рече им: Истина ви казвам: Има някои, от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство дошло в сила.  

 

 


2


 

  И след шест дни Исус взема Петра, Якова и Йоана, и завежда само тях на една висока планина насаме; и преобрази се пред тях.  

 

 


3


 

  Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой белач на земята не може така да избели.  

 

 


4


 

  И яви им се Илия с Мойсея, които се разговаряха с Исуса.  

 

 


5


 

  А Петър проговори, казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука; и нека направим три шатри, за Тебе една, за Мойсея една и една за Илия;  

 

 


6


 

  защото не знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се плашат много.  

 

 


7


 

  И яви се облак и ги засени; и глас дойде из облака, който каза: Този е Моят възлюблен Син; Него слушайте.  

 

 


8


 

  И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исуса.  

 

 


9


 

  И като слизаха от планината, заръча им да не казват никому това що бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.  

 

 


10


 

  И те пазеха тая поръчка, като разискваха помежду си що значи да възкръсне от мъртвите.  

 

 


11


 

  И попитаха Го, казвайки: Защо думат книжниците, че трябва първо Илия да дойде?  

 

 


12


 

  А Той им каза: Наистина, Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син?_— писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен.  

 

 


13


 

  Но казвам ви, че Илия е вече дошъл, и те постъпиха с него както си искаха, според както си искаха, според както е писано за него.  

 

 


14


 

  И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество, и книжници, които се препираха с тях.  

 

 


15


 

  И веднага като Го видя цялото множество, смая се, стекоха се и Го поздравяваха.  

 

 


16


 

  И Той ги попита: 3а какво се препирате с тях?  

 

 


17


 

  И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух.  

 

 


18


 

  И гдето и да го прехване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби, и се вцепенява; и говорих на Твоите ученици да изгонят беса, но не можаха.  

 

 


19


 

  А Той в отговор им каза: О роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене.  

 

 


20


 

  И доведоха го при Него. И като го видя хванатият от бяс, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.  

 

 


21


 

  И попита Исус баща му: Колко време има откак му е станало това? А той каза: От детинство.  

 

 


22


 

  И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни.  

 

 


23


 

  А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.  

 

 


24


 

  Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам, [Господи]! Помогни на моето неверие.  

 

 


25


 

  А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: Душе неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез от него, и да не влезеш вече в него.  

 

 


26


 

  И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така щото болшинството думаха, че е умряло.  

 

 


27


 

  Но Исус го хвана за ръката и го дигна; и то стана.  

 

 


28


 

  И когато влезе в къщи, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним?  

 

 


29


 

  И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва [и пост].  

 

 


30


 

  И като излязоха оттам, минаваха през Галилея; и Той искаше никой да не узнае това.  

 

 


31


 

  Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне.  

 

 


32


 

  Но те не разбраха думата, и бояха се да Го попитат.  

 

 


33


 

  И дойдоха в Капернаум; и когато влезе вкъщи попита ги: Какво разисквахте из пътя?  

 

 


34


 

  А те мълчаха, защото из пътя бяха се препирали помежду си кой е по-голям?  

 

 


35


 

  И като седна, повика дванадесетте и каза им: Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител.  

 

 


36


 

  Тогава взе едно детенце и го постави посред тях; и като го прегърна, рече им:  

 

 


37


 

  Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приеме Мене, приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил.  

 

 


38


 

  Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му запретихме, защото не следваше нас.  

 

 


39


 

  А Исус рече: Недейте му запрещава; защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име, и да може скоро след това да Ме злослови.  

 

 


40


 

  Понеже оня, който не е против нас, е откъм нас.  

 

 


41


 

  Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам: Той никак няма да изгуби наградата си.  

 

 


42


 

  А който съблазни едно от тия скромните, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето.  

 

 


43


 

  И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън,  

 

 


44


 

  [дето "червеят им не умира и огънят не угасва"].  

 

 


45


 

  И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла,  

 

 


46


 

  [дето "червеят им не умира и огънят не угасва"].  

 

 


47


 

  И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла,  

 

 


48


 

  дето "червеят им не умира, и огънят не угасва".  

 

 


49


 

  Защото всеки ще се осоли с огън, [и всяка жертва ще се осоли със сол].  

 

 


50


 

  Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду си.  

 

 


Марко 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: