Bulgarian Bible

Марко 12

Марко

Index

Глава 13

1


 

  Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания!  

 

 


1


 

  О Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.  

 

 


2


 

  А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.  

 

 


3


 

  И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Йоан и Андрей Го попитаха насаме:  

 

 


4


 

  Кажи ни, Кога ще бъде това? И какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?  

 

 


5


 

  А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой.  

 

 


6


 

  Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина.  

 

 


7


 

  А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е още свършекът.  

 

 


8


 

  Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има и глад; а тия неща са само начало на страданията.  

 

 


9


 

  А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.  

 

 


11


 

  А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.  

 

 


12


 

  Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.  

 

 


13


 

  И ще бъдете мразени от всички заради Моето име: но който устои до край, той ще бъде спасен.  

 

 


14


 

  И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които с в Юдея, нека бягат по планините;  

 

 


15


 

  и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;  

 

 


16


 

  и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си.  

 

 


17


 

  А горко на непразните и на кърмачките през ония дни!  

 

 


18


 

  При това, молете се да не стане това*(Бягането ви.) зиме;  

 

 


19


 

  защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.  

 

 


20


 

  И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.  

 

 


21


 

  Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! Не вярвайте;  

 

 


22


 

  защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знания и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните.  

 

 


23


 

  А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.  

 

 


24


 

  Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,  

 

 


25


 

  звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.  

 

 


26


 

  Тогава ще видят Човешкия Син идещ на облаци с голяма сила и слава.  

 

 


27


 

  И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.  

 

 


28


 

  А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;  

 

 


29


 

  също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.  

 

 


30


 

  Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.  

 

 


31


 

  Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.  

 

 


32


 

  А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.  

 

 


33


 

  Внимавайте, бдете, и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.  

 

 


34


 

  Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.  

 

 


35


 

  Бдете, прочее, (защото не знаете кога и ще дойде господарят на къщата_— вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),  

 

 


36


 

  да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.  

 

 


37


 

  А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете.  

 

 


Марко 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: