Bulgarian Bible

Марко 14

Марко

Index

Глава 15

1


 

  И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият синедрион, незабавно се съвещаха и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилата.  

 

 


2


 

  И Пилат Го попита: Ти Юдейският цар ли си? А Той му отговори и рече: Ти казваш.  

 

 


3


 

  И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.  

 

 


4


 

  А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!  

 

 


4


 

  О Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков и на Иосия, и Саломия;  

 

 


5


 

  Но Исус нищо вече не отговори, така щото Пилат се чудеше.  

 

 


6


 

  А на всеки празник той им пущаше по един затворник, когото биха поискали.  

 

 


7


 

  А в онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с ония бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство.  

 

 


8


 

  И народът се изкачи и почна да иска от Пилата да им направи, каквото имаше обичай да прави.  

 

 


9


 

  А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския цар?  

 

 


10


 

  (понеже видя, че главните свещеници от завист бяха Го предали).  

 

 


11


 

  Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава.  

 

 


12


 

  Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски цар?  

 

 


13


 

  А те пак изкрещяха: Разпни Го!  

 

 


14


 

  А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: Разпни го!  

 

 


15


 

  Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.  

 

 


16


 

  И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина.  

 

 


17


 

  И облякоха Му морава мантия, сплетоха и венец от тръни, та го положиха на главата Му.  

 

 


18


 

  и почнаха да Го поздравяват със: Здравей, царю Юдейски!  

 

 


19


 

  И удряха Го по главата с тръст, заплюваха Го, и коленичейки, кланяха Му се.  

 

 


20


 

  И след като Му се поругаха, съблякоха Му моравата мантия и Го облякоха в Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го разпнат.  

 

 


21


 

  И накараха да носи кръста Му някой си Симон киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше на връщане от нива.  

 

 


22


 

  И завеждат Исуса на мястото Голгота, което значи лобно място.  

 

 


23


 

  И подаваха Му вино смесено със смирна, но Той не прие.  

 

 


24


 

  И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.  

 

 


25


 

  А беше третият час, когато Го разпнаха.  

 

 


26


 

  А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар.  

 

 


27


 

  И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно Му и един отляво Му.  

 

 


28


 

  [И се изпълни писанието, което казва: "И с беззаконните се числи"].  

 

 


29


 

  И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разоряваш храма, и за три дни го пак съграждаш,  

 

 


30


 

  спаси Себе Си и слез от кръста.  

 

 


31


 

  Подобно и главните свещеници с книжниците Го ругаеха помежду си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!  

 

 


32


 

  Христос Израилевият цар, нека слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го ругаеха.  

 

 


33


 

  А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, трая до деветия час.  

 

 


34


 

  И на деветия час Исус извика със силен глас: "Елои, Елои, Лама Савахтани?" което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?  

 

 


35


 

  И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.  

 

 


36


 

  И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.  

 

 


37


 

  А Исус, като издаде силен глас, издъхна.  

 

 


38


 

  И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.  

 

 


39


 

  А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи.  

 

 


41


 

  които, когато беше в Галилея, вървяха подир Исуса и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха възлезли с Него в Ерусалим.  

 

 


42


 

  И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден, сиреч, срещу събота,  

 

 


43


 

  дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.  

 

 


44


 

  А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв.  

 

 


45


 

  И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосифа.  

 

 


46


 

  И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.  

 

 


47


 

  А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.  

 

 


Марко 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: